Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 4. Diru-laguntzen, pizgarri fiskalen eta neurri eraginkorren sistema hobetu erantzunkidetasunari eta familia eta lana bateragarriak egiteari dagokionez, hala lan munduan, nola zainketen eta etxebizitzaren eremuan

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Aukerak Suspertzen-Hezkuntza indartzeko proiektua abian jartzea, haur ahulenei aukerak berreskuratuz, eta 'Inor atzean utzi Gabe' bazterkeria- eta pobrezia-egoerei aurre egiteko funtsean integratuta. Covid-19 krisiak familia ahulenen etorkizuneko aukeretan duen eragina murriztea du helburu, ikasgelatik kanpoko hezkuntza-indartze komunitarioaren bidez. Aurretik gizarte-desabantailan zeuden adingabeei eta alarma-egoerak eta eten digitalak hezkuntza-prozesuarekin jarraitzeko zailtasunak dakartzaten adingabeei zuzenduta dago. (2020/04/27)

2020/05/28 Viceconsejera de Políticas Sociales

Familia eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko laguntzak onartu dira, finantzaketa-lerro berriak barne, batzuk berariaz sortuak alarma-egoerak euskal etxeetan sortu dituen konplikazioetarako, hain zuzen ere, Pandemia Covid-19 kodemiaren berrogeialdiko egoerarako sortutako lerro berriak. Zenbatekoa: hasierako zuzkidura 37.145.650 €-koa da, eta 52.145.650 euroraino handitu ahal izango da, aurkeztutako eskabideen arabera beharrezkoa bada. (15.000.000.- €) (2020/04/07)

2020/05/28 Viceconsejera de Políticas Sociales

Covid-19 pandemiaren ondorioz, lana eta familia bateragarri egiteko programa modu estentsiboan aplikatuko da, honako hauetarako lanaldia murrizteko laguntzen bidez: Adingabeak eta koronabirus  bidez kutsatutako edo isolatutako pertsonak zaintzea. Ikastetxeen eta eguneko egoitzen itxierak eragindako adingabeak eta adinekoak zaintzea. (2020/03/17)

2020/05/28 Viceconsejera de Políticas Sociales

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntzak 2020ko ekitaldian finantzatzeko baliabide ekonomikoak esleitu dira. (2.200.000.- €) (2020/03/03)

2020/05/28 Viceconsejera de Políticas Sociales

Decreto sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.  (22/10/2019)

2020/01/09 Viceconsejera de Políticas Sociales

Kontzilia30 Eusko Jaurlaritzako Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzak abian jarritako programa da; bertan, 30 enpresak parte hartu dute, lurralde historiko bakoitzeko 10ek. Horiek guztiek esperientzia desberdinak bizi izan dituzte kontziliazio-neurrien inguruan, eta zenbait sektoretakoak dira. Prozesu horretan eta hamar hilabetez, konpainiei norberaren bizitza, familia eta lana uztartzeko neurriak aztertzen, garatzen eta ezartzen lagundu zaie. (2019/06/05)

2019/06/25 Viceconsejera de Políticas Sociales

Euskadin langileek lana eta familia uztartzeko dirulaguntza Programa onartzen da. Zenbatekoa: 34,9% (2019/04/16)

Berria
2019.eko apirilak 16
70 milioi euro bideratuko ditu Gobernuak euskal familiei beren lan-bizitzarekin kontziliatzen laguntzeko
2019/05/17 Viceconsejera de Políticas Sociales

1.700.000.- € bideratzen dira familia- eta lan-bizitza uztartzeko bide ematen duten enpresentzako laguntzetara (2019/02/26). Familia eta lana uztartzeko laguntzak gehitu dira. Zenbatekoa: 214.000.- €, guztira: 1.914.000.- €. (2019/11/12)

Berria
2019.eko otsailak 26
Lanbidek 1,7 euro bideratu ditu familia- eta lan-bizitza uztartzeko bide ematen duten enpresentzako laguntzetara (Gobernu Bilera 2019-02-26)
2019/11/15 Viceconsejera de Políticas Sociales

2018-03-07: Baliabide ekonomikoak bideratzen dira honako dekretu honetan aurreikusitako diru-laguntzei zuzenduak: 177/2010 Dekretua, ekainaren 29koa, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018001230

Berria
2018.eko urriak 16
Lanbidek 680.000 euro gehiago bideratu ditu familia- eta lan-bizitza uztartzeko bide ematen duten enpresentzako laguntzetara (Gobernu Bilera 2018-10-16)
2018/11/26 Viceconsejera de Políticas Sociales

Eusko Jaurlaritzak 1.100.000 euro esleitu ditu genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen laguntzetarako (Gobernu Bilera 2018-02-13). Laguntza-mota hori baliabide ekonomiko nahikoa ez duten eta, adina dela eta, edo prestakuntzarik ez dutelako, enplegua lortzeko zailtasun bereziak dituzten genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei bideratuta dago. Laguntza horien bidez, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek erasotzailearengandik independizatzeko eta beren egoera egonkortzeko gutxieneko baliabide batzuk eskuratzen dituzte. Artolazabal sailburuak proposatuta, 2018an 1.100.000 euro bideratuko dira horiek finantzatzera.

Berria
2018.eko otsailak 13
Eusko Jaurlaritzak 1.100.000 euro esleitu ditu genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen laguntzetarako (Gobernu Bilera 2018-02-13)
2018/03/22 Viceconsejera de Políticas Sociales

Kontziliazio erantzunkidearen inguruan ari gara lanean eta, horretarako, negoziatua bideratu dugu publizitatearekin, 30 euskal enpresatan (10 probintzia bakoitzeko), sektore guztietako enpresetan, kontziliazio-programak ezartzeko; programa 2017an hasi eta 2018an amaituko da.

2017/09/26 Viceconsejera de Políticas Sociales

Dekretu horren bidez, onetsi egiten da Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuetan arrisku- eta desanparo-egoeren larritasuna balioesteko BALORA tresna eguneratzea. (09-05-2017)

Berria
2017.eko maiatzak 09
Gobernu Kontseiluak adingabeen arrisku eta babesgabetasun egoerak hautemateko BALORA tresna eguneratzen duen dekretua onartu du (Gobernu Bilera 2017-05-09)
2017/09/26 Viceconsejera de Políticas Sociales

2017 ekitaldian, ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren (Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa) IV. kapituluan aurreikusitako laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak esleitzen dira, 1,7 milioi euroan (2017/05/23).

Berria
2017.eko maiatzak 23
Jaurlaritzak 1,7 milioi euroko laguntza eskainiko die lana eta familiaren bateragarritasuna errazten duten enpresei (Gobernu Bilera 2017-05-23)
2017/09/26 Viceconsejera de Políticas Sociales

Gobernu Kontseiluak 27,57 milioi €ko partida onetsi du gaur seme-alabak dituzten familiei diruz laguntzeko programa finantzatzeko.
Programak hiru jarduketa-lerro hartzen ditu barnean: familiaren kargura dagoen seme edo alaba bakoitzeko laguntza ekonomikoak, erditze bakoitzeko edo adopzio nazional anitz bakoitzeko, eta nazioarteko adopzio bakoitzeko.

Berria
2017.eko martxoak 07
Gobernuak 27,5 milioi euroko gastua onetsi du seme-alabak dituzten familiei laguntzeko (Gobernu Bilera 2017-03-07)
2017/09/21 Viceconsejera de Políticas Sociales