Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko (otsailaren 18ko 3/2005) Legea egokitu haur eta nerabeen babes-sistema aldatzekoak diren bi lege hauei: uztailaren 28ko 26/2015 Legeari uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoari

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Dekretu horren bidez, onetsi egiten da Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuetan arrisku- eta desanparo-egoeren larritasuna balioesteko BALORA tresna eguneratzea. (09-05-2017)

2017/09/26 Viceconsejera de Políticas Sociales

Gobernu Kontseiluak onartu egin du Euskadin familia-harrera arautzen duen dekretua (Gobernu Bilera 2018-12-11)

Berria
2018.eko abenduak 11
Gobernu Kontseiluak onartu egin du Euskadin familia-harrera arautzen duen dekretua (Gobernu Bilera 2018-12-11)
2019/01/08 Viceconsejera de Políticas Sociales

88/2018 DEKRETUA, abenduaren 26koa, Atzerritar adingabeak Euskal Autonomia Erkidegora aldi batez lekualdatzeko xedea duten izaera humanitarioko programei buruzkoa onartzen da.

2019/07/02 Viceconsejera de Políticas Sociales

Zeuk Esan zerbitzuaren erakunde-irudi berria aurkeztu du; zerbitzua Euskadiko haurrei eta nerabeei laguntzeko telefonoa da (116 111)

Berria
2019.eko uztailak 10
Beatriz Artolazabal: “Zeuk Esan zerbitzuak irudia eguneratu eta adingabeetara hurbildu da”
2019/08/07 Viceconsejera de Políticas Sociales

Haurren eta nerabeen eskubideak eta arreta bultzatzeko, lankidetza-hitzarmen bat sinatu da EITBrekin, Zeuk Esan zerbitzua sustatzeko. (2019/11/08)

2020/01/09 Viceconsejera de Políticas Sociales

"Euskal Autonomia Erkidegoko haur eta nerabeenganako indarkeriari buruzko azterlanak" adingabeenganako indarkeriaren konplexutasuna aztertzen du, eta antzemateko tresna bat proposatzen du. (2019/12/02)

2020/01/09 Viceconsejera de Políticas Sociales