Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 11. Euskadiren turismo-irisgarritasunaren eredua eguneratu

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

 -Espainiako estatuarekin lankidetzan aritzea irisgarritasun turistikoaren ISO arauak egiteko.

 2018ko irailaren 19an lan-taldea bildu da. Egindako azkeneko aldaketak aurkeztu dira eta adierazi da 2019rako aurreikusi dela amaiera.

 

 Basquetourri txostena eskatu beharko litzaioke (Basquetourrek eguneraketa kontratatu du, establezimenduen lagin txiki batekin testeo pilotua egin du, azterketa eta balorazioa egin da, bere inplantazioaren aurretik).

2019/01/29 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Turismo-establezimenduak indarrean dagoen irisgarritasun araudira egokitzeko laguntza sartu da MET laguntza ildoetan (6.c art.)

2018/05/21 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

EMET/2018 Laguntzen Agindua Diruz lagungarriak diren proiektuak hautatzeko prozesuetan 2 punturekin saritzen dira irisgarritasun unibertsala egiaztatzen duten egiaztagiriak indarrean dituzten enpresak

 2019/01/14: : Ebazpena, 2018ko abenduaren 14koa, Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak emana. Haren bidez Ekintzailetzarako eta turismo-enpresen lehiakortasunaren hobekuntzarako 2018ko  diru-laguntzen eskaerak ebazten dira

2019/01/29 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

 Irisgarritasun-proiektua: Irisgarritasun-konpromisoaren programa:

2018an, irizpideak berraztertzen ari dira Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Ereduaren bereizgarriak emateko, eta gaur egun dituzten 20 baliabide turistikoak berriro ebaluatzeko, berrikusitako eredu berrian oinarrituta.

Estrategia hauek ari dira garatzen:

·         Euskadiko Turismoko egungo Irisgarritasun Ereduaren bereizgarriak emateko irizpideen analisia.

·         Diseinuan egon daitezkeen aldaketak antzematea, zeinek baliabide turistikoek eta haien ekipamenduek dituzten irisgarritasun-baldintza errealak egoki interpretatzea ziurtatuko baitute, erabiltzaile guztien beharrak asetzeko, desgaitasuna duten pertsonak barne.

·         Aipatutako ereduan hobekuntzak proposatzea eta inplementatzea, zeinek modua emango baitute baliabide turistikoen irisgarritasun-baremo objektibo batzuk ezartzeko, haien balizko erabiltzaileek interpretatu ahal ditzaten, eta aukera emango baitute ebaluatutako baliabide turistikoak haien beharretara egokitzen diren jakiteko.

·         Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Bereizgarria duten 20 baliabide turistikoen ebaluazioa, berrikusitako eredu berrian oinarrituta.

2018/11/15 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Irisgarritasun-proiektua: Irisgarritasun-konpromisoaren programa:

2018an, irizpideak berraztertzen ari dira Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Ereduaren bereizgarriak emateko, eta gaur egun dituzten 20 baliabide turistikoak berriro ebaluatzeko, berrikusitako eredu berri honetan oinarrituta.

Estrategia hauek ari dira garatzen:

Euskadiko Turismoko egungo Irisgarritasun Ereduaren bereizgarriak emateko irizpideen analisia.
 Diseinuan egon daitezkeen aldaketak antzematea, zeinek baliabide turistikoek eta haien ekipamenduek dituzten irisgarritasun-baldintza errealak egoki interpretatzea ziurtatuko baitute, erabiltzaile guztien beharrak asetzeko, desgaitasuna duten pertsonak barne.
Aipatutako ereduan hobekuntzak proposatzea eta inplementatzea, zeinek modua emango baitute baliabide turistikoen irisgarritasun-baremo objektibo batzuk ezartzeko, haien balizko erabiltzaileek interpretatu ahal ditzaten, eta aukera emango baitute ebaluatutako baliabide turistikoak haien beharretara egokitzen diren jakiteko.
Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Bereizgarria duten 20 baliabide turistikoen ebaluazioa, berrikusitako eredu berrian oinarrituta.

2019/01/29 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Irisgarritasun-proiektuak:

Agente turistikoei zuzendutako irisgarritasun arloko lehenengo prestakuntza

 

http://www.basquetour.eus/primera-formacion-en-accesibilidad-para-agentes-turisticos.htm

2019/05/03 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Irisgarritasuneko Proiektua: 68 turismo-agentek lehen aldiz hartu dute prestakuntza Euskadin turismo-irisgarritasunean Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak Basquetourren bidez antolatutako irisgarritasuneko prestakuntza-ikastaroen lehen edizioan.

Hiru lurraldeetan egin diren jardunaldi horien helburua izan da gai horren inguruko ezagutzak ematea turismo-enpresekin harremanetan dauden euskal agenteei, etorkizunean euskarri teknikoa eman ahal izateko.

Ikastaroek hiru modulu izan dituzte: bat, turismo irisgarriari eta desgaitasuna duen turistarentzako arretari buruzkoa; beste bat, turismoan irisgarritasuna eta Euskadiko turismo-irisgarritasunaren eredua ebaluatzeko kudeaketari eta araudiari buruzkoa, eta, hirugarrena, gailu elektronikoetan irisgarritasunean sartzeari buruzkoa.

Agente publiko eta pribatuentzako irisgarritasunari buruzko prestakuntza-jardunaldiekin hiruhileko honetan jarraituko da, euskal turismo-enpresentzako sentsibilizazio-jardunaldi batzuekin eta saio teoriko-praktikoekin, urteko azken hiruhilekoan, euskal turismo-irisgarritasuneko programan parte hartuko duten sektoreko agenteei zuzenduta.

Bi jarduketak helmugen turismo-lankidetzako erakundeekin elkarlanean gauzatuko dira, eta, horien bidez, pertsona guztientzako turismoa lantzeko beharrari erantzun nahi zaio, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko 2017-2020rako Plan Estrategikoan jaso den bezala.

http://basquetour.eus/68-agentes-turisticos-se-han-formado-por-primera-vez-en-accesibilidad-turistica-en-euskadi.htm

2019/08/27 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Irisgarritasuneko Proiektua: 12 sentsibilizazio-jardunaldi daude abian, irisgarritasunaren arloan, enpresa-egitura osoari zuzenduta, bai egitura publikoari, bai pribatuari, Euskadiko hainbat helmugatan, besteak beste: Bilbo, Donostia, Vitoria-Gasteiz, Goierri, Urola Kosta, Debabarrena, Tolosaldea eta Arabako Haranak. Beste 4 helmuga gehiagotan garatzeko dago.  

2019/08/27 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea