Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Hirugarren Sektore Sozialaren Behatokia sortu

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Bolondresen Erakundeen Erregistroarekin koordinatua, Hirugarren Gizarte Sektoreko Errolda arautu da.

2018/12/15 Viceconsejera de Políticas Sociales

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Estrategia egin, Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen errolda sortu eta boluntariotza-elkarteen erregistroarekin koordinatu ondoren, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Behatokia zehazteko lehen urratsak eman dira.

2018/03/22 Viceconsejera de Políticas Sociales