Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 10. Turismo-sektoreko laguntzak egokitu, jasangarritasunaren irizpidea sartuta

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Iraunkortasun Proiektuak: Europako Etiketa Ekologikoa Programa. Uztailean, abuztuan eta irailean laguntzarako bisitak egin dira enpresek Europako Etiketa Ekologikoak ezartzen dituen baldintzak bete ditzaten. Bestalde, ziurtagiri energetikoak eta dagozkien OCA bisitak egin dira. Irailean barne-auditoretzak egin dira alojamenduetan, eta ziurtagiri energetikoak eman zaizkie.

2019/11/13 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Iraunkortasun Proiektuak: Kode Etikoa Proiektua. Kode Etikoaren Zirriborroa lantzea arlo horretan dauden nazioarteko estandarretan oinarrituta ‒TMEko Munduko Kode Etikoa besteren artean‒ eta Euskadiko agente turistikoek parte hartzea.

2019/11/13 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Iraunkortasun Proiektuak: Turista Arduratsuaren Gida eta Dekalogoa Proiektua. Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak helburu honekin antolatzen du Turismoaren Astea: Industria sortu berri gisa turismoak duen garrantzia nabarmentzea, baita sektorearekiko lankidetzak ere. “Turista Arduratsuaren Gida eta Dekalogoa” garatu da, ondokoak oinarri hartuta: Garapen Iraunkorrerako Agenda 2030ean ezarritako Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuak, TMEren Turismorako Munduko Kode Etikoa eta Turismo Iraunkorraren Munduko Gutuna ST+20.
Gidan jakinarazi egiten zaie turistei Turismoaren Lege bat dagoela, zerbitzu eta produktu turistikoen erabiltzaileen eskubideak ezartzen dituena, besteren artean: aldez aurretik informazioa ‒egiazkoa eta osatua‒ jasotzea, eskaintzen zaizkien produktuen eta zerbitzuen ezaugarriei eta prezioei buruz; kexak eta erreklamazioak formulatzeko ahalmena, eta erreklamazio-orri bat doan lortzekoa.

“Turista Arduratsuaren Dekalogoan” biltzen diren gomendioek azpimarratu egiten dute jasangarria izango den bidaia batean Euskadira egindako bisitan euskal kulturaz gozatzeko, eta ondarearen eta ingurunearen kontserbazioan laguntzeko. Azkenik, lurralde paregabe batera bidaiatzeak eta tokiko garapenean laguntzeak adierazten duen berezitasuna aditzera ematen du, eta produktuak, zerbitzuak eta garraiobide jasangarriak aukeratzea gomendatzen du. Turista arduratsuaren dekalogoari buruzko xehetasun gehiago izateko kontsultatu Euskadiko turismoaren webgune ofiziala, www.euskaditurismo.eus. 85.000 ale inprimatu dira formatu elebidunean, euskara/gaztelania, ingelesa/frantsesa bertsioetan. Gainera, erakusmahaiko 500 display eta zutikako 70 display inguru diseinatu eta garatu dira.

http://basquetour.eus/consejera-sonia-perez-ezquerra-la-responsabilidad-es-la-unica-via-hacia-la-sostenibilidad.htm

2019/11/13 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Iraunkortasun Proiektuak: Turismoaren Mundu Erakundea. 2019ko irailean, Basquetourreko zuzendaritza nagusia TMEko Batzorde Nagusiaren 23. bileran izan zen.

2019/11/13 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Aldian behin antolamenduko eta sustapeneko arloko turismoko departamentuko teknikariekin bilerak egitea, PPT eta CTP laguntza-ildoak hobetu eta testuak berrikusteko.

2019/08/27 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasangarritasuneko Proiektuak: Europako Etiketa Ekologikoaren programa: Apirilean, ostatuen sektoreko 6 enpresa erakartzeko fasea abiarazi zen. Enpresek proiektura jotzeko eskakizunetan izan duten betearazpen-maila aztertu da. Maiatzean, Ecolabel diagnostikoko bisitak egin dira, bai eta Diagnostiko Energetikoaren bisitak ere, EEEren bidez. Eta ekainean eta uztailean enpresa bakoitzari banako 3 laguntza teknikoak egin zaizkio.

2019/08/27 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasangarritasuneko Proiektuak: Kode Etikoaren proiektua: Apirilean, Euskadiko enpresen artean turismo arduratsuagoa sustatzeko jarduketak kudeatzeko, antolatzeko, gauzatzeko eta haien segimendua egiteko zerbitzua kontratatzeko oinarri teknikoen baldintza-agiria argitaratu da. Kode Etikoa; eta uztailean izapidetu eta esleitu da. Aurreikuspena honako hau da:

·         Gai horretako nazioarteko estandarren oinarriari buruzko Kode Etikoa prestatzea, besteak beste, MTAren Munduko Kode Etikoa, eta Euskadiko turismo-agenteen parte-hartzea

·         Euskadiko Turismoaren Kode Etikoaren, sektoreak Euskadiko Turismoaren Kode Etikoarekin duen konpromisoaren inprimakiaren, Kode Etikoarekiko konpromisoaren logoaren eta diplomaren diseinu grafikoa eta horien inprimatzea. 

·         Helmuga-mailetako sentsibilizazio-/prestakuntza-jardunaldiak egitea Euskadiko hiru lurralde historikoetan.

2019/08/27 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasangarritasuneko Proiektuak: Turista Arduratsuaren Gida eta Dekalogoaren proiektua: Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak jasangarritasun-jardunaldia antolatu du, Turismo Astearen esparruan, turismoak industria berri gisa duen garrantzia eta sektorearen lankidetza nabarmentzeko. Erantzukizuna jasangarritasunerako bide bakarra da.
“Turista Arduratsuaren Gida eta Dekalogoa” garatu da, eta Garapen Jasangarrirako 2030 Agendan ezarritako Garapen Jasangarrirako 17 Helburuetan, Turismorako MTAren Munduko Kode Etikoan eta ST+20 Turismo Jasangarriaren Munduko Gutunean oinarritutako aholkuak jaso ditu.

Euskadiko turismoaren webgune ofizialean (www.euskaditurismo.eus) turista arduratsuaren dekalogoari buruzko xehetasun gehiago ezagutuko dituzue. 85.000 ale inprimatu dira formatu elebidunean, euskara/gaztelania eta ingeles/frantses bertsioetan. Era berean, erakusmahaiko 500 display eta zutikako 70 display inguru diseinatu eta garatu dira.

http://basquetour.eus/consejera-sonia-perez-ezquerra-la-responsabilidad-es-la-unica-via-hacia-la-sostenibilidad.htm

 

2019/08/27 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasangarritasuneko Proiektuak: Munduko Turismo Antolakundea: Hautagaitza aurkeztu zaio MTAko Zuzendaritza Batzordeari eta hautagaitza aurkeztu zaio Turismoaren Munduko Etika Batzordeari.

2019/08/27 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 Jasangarritasuneko Proiektuak: ECOTRANSen parte hartzea: - The European Network for Sustainable Tourism Development. 2019/03/25ean eta 2019/06/12an eginiko bilerak, Green Travel Map + APP proiektua kudeatzeko.

https://www.eco-trans.eu/main.php?ulang=en

2019/08/27 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasangarritasuneko Proiektuak: NECSTouRen parte hartzea - Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism

http://www.necstour.eu/general-assembly-necstour

2019/08/27 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasangarritasun-proiektuak: Abian dira Basquetour eta EEEk adostutako jarduerak Energia Eraginkortasuna eta energia berriztagarriak sustatzeko turismoaren sektorean.

2019/05/03 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasangarritasun-proiektuak: NECSTouR - Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism sarean parte hartu da


http://www.necstour.eu/general-assembly-necstour

2019/05/03 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasangarritasun-proiektuak: ECOTRANS –The European Network for Sustainable Tourism Development sarean parte hartu da


https://www.eco-trans.eu/main.php?ulang=en

2019/05/02 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 

Iraunkortasun-proiektuak: Sentsibilizazio-jardunaldiak:

http://www.basquetour.eus/noticia.aspx?idmp=6&paginanoticias=5&idnoticia=1455

2019/01/29 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Iraunkortasun-proiektuak: Basquetour-ek eta EVEk Energia Eraginkortasuna eta energia berriztagarraik turismoaren sektorean sustatzeko konpromisoak berritzen dituzte.

http://www.basquetour.eus/noticia.aspx?idmp=6&paginanoticias=9&idnoticia=1414

 

2019/01/29 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Iraunkortasun-proiektuak: Turista arduratsuaren gida prestatzea.

Jarduera honen bitartez bi dokumentu diseinatu eta prestatu dira: “Turista arduratsuaren gida” eta “Turista arduratsuaren dekalogoa”. Bi dokumentu horiek Euskadiko turistari zuzenduta daude, gure helmugan errespetuzko jokabidea eduki dezan lortzeko.

“Turista arduratsuaren gida” Euskadin egindako egonaldia esperientzia aberasgarria eta iraunkorra izan dadin lagundu nahi duten gomendioen gida praktiko bat da. Bertan ematen diren gomendioak Garapen Iraunkorrerako 2030 Agendan ezarritako Garapen Iraunkorreko 17 helburuetan, Turismoaren Mundu Erakundearen Turismorako Munduko Kode Etikoan eta Turismo Iraunkorraren Mundu Gutuna ST+20an oinarritzen dira.

2019/01/29 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Iraunkortasun-proiektuak: Energia-ziurtagiriak eta -erregistroak 30 jatetxeri:

a)    Euskadiko jatetxeen sektoreko 8 turismo-establezimendutan energia-diagnostikoak egitea, eraikinen energia-ziurtagiria eskuratzea eta ondoren erregistratzea.

 

Jarduera horren bitartez ondorengo eginkizun hauek egikaritu dira:

-       Energia kontsumitzen duten establezimenduak (eraikinak) identifikatzea eta aukeratzea.

-       Dokumentazioa biltzea (fakturak, energia-kontsumoak, instalazioak…).

-       Energia-diagnostikoen bisitak egitea.

-       Establezimenduei energia-ziurtapena ematea

-       Ziurtagiria erregistratzea eta dagokion energia-etiketa eskuratzea.

-       Energia Kalifikazioa jasotzen duten plakak entregatzea.

 

b)   Eraikinen energia-egiaztagiria lortzea eta 2016an eta 2017an egitasmoan parte hartu zuten 22 jatetxeetan erregistratzea.

 

Jarduera horren bitartez ondorengo eginkizun hauek egikaritu dira:

-       22 enpresei energia-eraginkortasuneko ziurtagiriak egitea.

-       Ziurtagiria erregistratzea eta dagokion energia-etiketa eskuratzea.

-       Energia Kalifikazioa jasotzen duten plakak entregatzea.

2019/01/29 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Iraunkortasun-proiektuak: Turismoko 19 ostaturen energiako erregistroak eta ziurtagiriak:

-          Turismo-establezimendutan energia-diagnostikoak egitea, “2018an Euskadin 6 turismo-ostatutan Europako Etiketa Ekologikoaren Egiaztagiria” proiektuaren osagarri gisa

Jarduera horren bitartez ondorengo eginkizun hauek egikaritu dira:

-        Energia kontsumitzen duten establezimenduak (eraikinak) identifikatzea eta aukeratzea.

-        Dokumentazioa biltzea (fakturak, energia-kontsumoak, instalazioak…).

-        Energia-diagnostikoak egitea.

-        Eskuratutako informazio guztia balioestea eta analizatzea, Ekintza Planak prestatzeko eta aurkezteko asmoz.

-        Ekintza Planetan aurreikusitako energiaren efizientzia eta aurrezte neurriak eta ekintzak ezartzeko jarraipena egitea eta laguntza ematea.

-        “C” kalifikazioa edo altuagoa duten eraikinen energia-ziurtapena.

-        Ziurtagiria erregistratzea eta dagokion energia-etiketa eskuratzea.

-        Europako Etiketa Ekologikoa emateko energiako irizpideak analizatzea.

-        Energia Kalifikazioa adierazten duten plakak entregatzea.

 

-          Eraikinen energia-ziurtagiria eta horien erregistroa 2016. urtea baino lehen Europako Etiketa Ekologikoa eskuratu zuten 13 enpresa ziurtagiridunetan

 

Jarduera horren bitartez ondorengo eginkizun hauek egikaritu dira:

-       13 enpresei energia-eraginkortasuneko ziurtagiriak egitea.

-       Ziurtagiria erregistratzea eta dagokion energia-etiketa eskuratzea.

-       Energia Kalifikazioa adierazten duten plakak entregatzea.

2019/01/29 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 Iraunkortasun-proiektuak: Turismoko ostatuentzako Europako Etiketa Ekologikoa:

Turismoko 6 ostaturi aholkularitza teknikoa ematea, turismoko ostatuentzako EBaren etiketa ekologikoko irizpideak finkatzeari buruzko 2017ko urtarrilaren 25eko BATZORDEAREN 2017/175 ERABAKIAN (EB) ezarritako derrigorrezko eta aukerako irizpideak eta lege-baldintzak betetzeko.

Jarduera horren bitartez ondorengo eginkizun hauek egikaritu dira:

-        Etiketa Ekologiko Europarra eskura dezaketen establezimenduak identifikatzea eta aukeratzea.

-        Dokumentazioa biltzea (fakturak, kontratuak, betetze-ebidentziak)

-        Diagnostikoak egitea

. -     Eskuratutako informazio guztia balioestea eta analizatzea, Ekintza Planak prestatzeko eta aurkezteko asmoz.

-        Ekintza Planetan aurreikusitako neurriak eta ekintzak ezartzeko jarraipena eta laguntza.

-        Barne-ebaluazioa

-        Plakak entregatzea

 

Turismoko ostaturako EBaren etiketa ekologikoko irizpideak finkatzeari buruzko 2017ko urtarrilaren 25eko BATZORDEAREN 2017/175 ERABAKIAN (EB) ezarritako derrigorrezko eta aukerako irizpidetan eta lege-baldintzetan oinarrituz ziurtagiria berritu behar duten turismoko 23 ostaturi aholkularitza teknikoa ematea.

Jarduera horren bidez, araudi berrira egokitzeko zeuden zalantzak argitu dira.

2019/01/29 Viceconsejera de Turismo y Comercio

ECOTRANS - The European Network for Sustainable Tourism Development: https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/ecotrans/ taldean parte hartzea

2019/01/29 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 Jasangarritasun-proiektuak: Sentsibilizazio-jardunaldiak:

http://www.basquetour.eus/noticia.aspx?idmp=6&paginanoticias=5&idnoticia=1455

2018/11/15 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasangarritasun-proiektuak: Basquetourrek eta EEEk turismo-sektoreko eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarriak sustatzeko konpromisoa berritu dute.

http://www.basquetour.eus/noticia.aspx?idmp=6&paginanoticias=9&idnoticia=1414

2018/11/15 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasangarritasun-proiektuak: Turismoaren karga-ahalmena aztertzea.

http://www.basquetour.eus/noticia.aspx?idmp=6&paginanoticias=15&idnoticia=1350

2018/11/15 Viceconsejera de Turismo y Comercio

PTT/2018 Laguntzen Agindua Jardunbide egokien programak diruz lagundu daitezkeen jardueren artean daude eta, horren baitan kokatzen da, Europako Etiketa Ekologikoaren Programa, europa mailako eredu bat ezartzeko bideratua (bertan ezartzen dira irizpide ekologikoak) euskal turismo-sektoreko enpresetan ingurumena errespetatzen duten produktuak eta zerbitzuak sustatzeko.

Europako etiketa ekologikoa Programa sartu da: europa mailako eredu bat ezartzeko bideratua (bertan ezartzen dira irizpide ekologikoak) euskal turismo-sektoreko enpresetan ingurumena errespetatzen duten produktuak eta zerbitzuak sustatzeko.

 
2019/01/14: Hiru eskualde lagundu ditugu 5 enpresetan ekoetiketa ekologikoa programa garatzeko. 

AMAITUA

2019/10/25 Viceconsejera de Turismo y Comercio

EMET/2018 Laguntzen Agindua Diruz lagungarriak diren proiektuak hautatzeko prozesuetan 5 punturekin saritzen dira kalitate-kudeaketa edo ingurumen-kudeaketa eta/edo kudeaketa jasangarria ziurtatzen duten eta indarrean dauden egiaztagiriak edukitzea (turismo kudeaketa jasangarriko sistemak edo programak, Turismo Jasangarriaren Kontseilu Globalak (GSTC) onartutakoak edo egiaztatutakoak)

 


2019/01/14:
Ebazpen honen bidez amaitu da: Ebazpena, 2018ko abenduaren 14koa, Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak emana. Haren bidez Ekintzailetzarako eta turismo-enpresen lehiakortasunaren hobekuntzarako 2018ko  diru-laguntzen eskaerak ebazten dira

2019/01/29 Viceconsejera de Turismo y Comercio

2017-11-15 Basquetourrek eta EVEk (Energiaren Euskal Erakundeak) turismo-sektorean energia-eraginkortasuna eta energia berritzaileak sustatzeko konpromisoa berritu dute.

Berria
2017.eko azaroak 15
Basquetourrek eta EVEk turismo sektorean energia-eraginkortasuna eta energia berritzaileak suspertzeko konpromisua berritu dute
2018/05/21 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 -TLP eta TEM laguntzetan diskriminazio positiboko irizpideak sartzea jasangarritasunaren arloan

2017/11/06 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Euskadi Berlingo ITB azokan izan da, eta bere eskaintza aberatsaren berri eman du (2017/03/09)

2017/07/05 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 Euskadik “Biosphere Responsible Tourism Destination” ziurtagiria lortu du; turismo-norako arduratsu eta jasangarria dela esan nahi du ziurtagiri horrek. Turismo Arduratsuaren Institutuak (TAI) egindako auditoretza bat pasatu du, “Biosphere” estandarraren baldintzak betatzen dituen ikusteko. (2016/12/20)

Berria
2016.eko abenduak 20
Euskadik "Biosphere" jomuga jasangarriaren egiaztagiria lortu du
2017/07/05 Viceconsejera de Turismo y Comercio