Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 8. Arau-esparrua eguneratu, Turismoaren Lurralde Antolamenduko Plana idatzi, eta neurketa-sistemak ezarri, sektoreko estrategia publikoen eta pribatuen ikuspegi egokia izateko

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Turismo-erabilerarako etxebizitzak eta turismo-erabilerako etxebizitza partikularretako geletan ostatua ematea arautzen duen dekretu-proiektuaren eta apartamentu turistikoen dekretu-proiektuaren garapena aztertzea  

Gobernu Kontseiluko Idazkaritzara bidalitako proiektua, hala badagokio, 2018ko maiatzaren 15eko saioan onartzeko.
2018/05/16 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

 -Tresna informatikoak garatutako dekretuetara egokitzea

TRAMITAGUNE bidezko VUTS/HVUTs delakoen prozeduren kudeaketa prestatzen ari gara. 2018/05/08ko datarekin VUTS/HVUTs delakoetan alta emateko toolkits-entzako formularioak bidali dira.

Inplementazio telematikoa europako legeriara egokitzeko prozesuan. DACIMA eta EJIErekin hainbat bilera egin ditugu ITOURBASKeko prozeduren teletramitazioa ezartzeko prozesuaren inguruan. Prozesu hori 2019rako amaituko da.

2019/01/29 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

 Bidaia-agentziei buruzko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretuaren 2. aldaketa dakarren dekretu-proiektuari hasiera emateko agindua, 2017ko ekainaren 1ekoa

2019/01/14: 2018ko abenduaren 27an Estatuak BOEn 23/2018 Errege Lege Dekretua argitaratu zuen; honek, besteak beste, 2302/2015 Zuzentarauaren (bidaia konbinatuei eta lotutako bidaia-zerbitzuei buruzkoa) transposizioa egin du.Ondorioz, aurre egin diezaiokegu 81/2015 dekretuaren 6. artikulua aldatzen duen dekretua egiteari (gomendagarria da Errege Lege Dekretu hori Kongresuak baieztatu baino lehen lanei ekitea (30 egun argitaratzen denetik).

2019/03/29 Berriro hasi gara Dekretua aldatzeko izapidearekin baina oraindik ez da Tramitagunen beste izapide gehigarririk egin.

2019/05/02 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Aldibereko ikerketa-eragiketak, aisia-turistaren profila eta portaera, MICE eta turismo-gastua ezagutzeko (IBILTUR).

2017/07/05 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Jasate-ahalmenera hurbiltzea, turismo jasangarria neurtuta nazioz azpiko esparruan

2017/07/05 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

 Adierazle Turistikoen Eskualdeko Sistema (ATES) eguneratzea eta mantentzea

2017/07/05 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Mabrian plataforma ezartzeko kontratazioa egitea, datu sozialak eta Euskadiko hotel erabilerako eraikuntzen prezioak monitorizatzeko.

2018/05/21 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Big Data ezartzeko eta erabiltzeko esparrua definituko duen ikerlanaren kontratazioa egitea, Eusko Jaurlaritzaren politiketatik turismoaren lehiakortasuna hobetzeko eta ekosistema turistikoarekin lankidetza sustatzeko.

2018/05/21 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Antolamendu prozedurak argitzeko fitxak eguneratu. Fitxa guztien itzulpena egiten ari gara, eguneratu ondoren.

2018/05/18 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Antolamendurako prozeduren webguneko fitxak eguneratu.

Fitxak eguneratu ondoren, itzulpenarekin amaitzen ari gara, erabilera turistikoko etxebizitzen eta etxebizitza partikularretako logelen Dekretuak ezarritako azkeneko aldaketei egokituz.

2018/07/23 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Lanabes informatikoak europako legeriara egokitu.DACIMA eta EJIErekin hainbat bilera egin ditugu ITOURBASKeko prozeduren teletramitazioa ezartzeko prozesuaren inguruan. Prozesu hori 2018rako amaituko da.

Lehenego fasea amaitutzat jo da. Sarera atxikitzeko, baja emateko eta aldaketak egiteko prozesuak gaitu dira.

2019/05/02 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

2018-07-26  101/2018 DEKRETUA, uztailaren 3koa, erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzkoa.
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018003822

 

2018/12/05 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Lanabes informatikoak europako legeriara egokitu.DACIMA eta EJIErekin hainbat bilera egin ditugu ITOURBASKeko prozeduren teletramitazioa ezartzeko prozesuaren inguruan. Prozesu hori 2019rako amaituko da.

 

2019/01/14: Gaur egun landa-inguruneko erabilera turistikoko etxebizitzen eta logelen izapidetzea inplementatzen ari gara.


2019/03/29: Landa-inguruneko eta landa-ingurunekoak ez diren erabilera turistikoko etxebizitzen eta etxebizitza partikularretako logelek TRAMITAGUNE bidez aurkez ditzakete erantzukizunpeko adierazpenak. Gaur egun aplikazioa prestatzen ari gara egiaztapen-prozedurak ofizioz hasteko eta datuak eskuz kargatzeko aukera emateko.

2019/05/02 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

EETJEa arautzen duen dekretua aldatzea

 


2019/01/14:  Jendaurreko informazioaldi epea ireki da 2018ko abenduaren 18tik 2019ko urtarrilaren 17rarte. Interesdunei entzunaldi izapide epearen amaiera 2019ko urtarrilaren 28an amaitzen da. Epeak agortuta, nahitazeko txostenak eskatuko zaizkio Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Aholku Batzorde Juridikoari. Txostenak eman ostean eta, hala badagokio, dekretu-proiektua aldatuta, Gobernu Kontseilura igorriko da, onar dezan. 

2019/03/29. Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari txostena eskatu zaio, apirilaren 5a baino lehen egin behar du.

2019/05/02 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Turismo mahaia arautzen duen dekretua aldatzea

Urriaren 2n Sailburuak Euskadiko Turismo Mahaia sortzen duen urtarrilaren 27ko 5/2015 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektuaren prozedura hasteko Agindua sinatu zuen. 

 


2019/01/14:2018ko azaroaren 30eko Euskadiko Turismo Mahaiko interesdunekin entzunaldiaren izapidea bete ondoren, bilera horren akta jasotzeko zain gaude alegazioak aurkeztu eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Aholku Batzorde Juridikoari txotenak eskatzeko; ondoren, Gobernu Kontseilura bidali da onartu dezaten. 

2019/03/29. Gobernu Kontseiluaren Idazkaritzara martxoaren 26an igorri da. Gobernu Kontseiluaren apirilaren 2ko gai-zerrendan sartu da.

2019/05/02 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Antolamendurako prozeduren webguneko fitxak eguneratu.

Fitxak guztiak eguneratu dira eta itzulpen guztiak amaitu ditugu
ZUZENEAN FITXAK:  Irailaren 27an Zuzenean fitxa berriak egitea eskatu da (zerbitzu hori erabiliz herritarrari informazio laburra emateko) eta eguneratzen ari dira
WEBGUNEKO FITXAK (antolamendu prozedura bakoitzaren informazio zabala eskaintzen dio herritarrari):
         - Erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei dagozkienak eguneratu dira
         - Saileko informatika zerbitzuak  erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzko egitura berria prestatzen ari dira, gaur egungoak ordezkatuko dituztenak
         - Beste prozeduren fitxen edukiak berrikusteko prozesua martxan da.
         -Oraindik beste prozesuen fitxen eredu berriak garatzea geratzen da HHABHZK definituko ditu) eta TRAMITAGUNEra migratzen ari diren bestelako antolamendu prozeduretakoak inplementatzea (2019)

 

2018/12/05 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

Ostatu-eskaintzaren kontrola

Erabilera turistikoko etxebizitzak / erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logelak: 2019ko otsailetik aurrera egingo den ikuskapen kanpainaren diseinua egin da (Dekretu arautzailean identifikatutako  epea) Gainerako establezimenduak:  Jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpenak aurkeztu ondoren, ezarritako betekizunak bete diren egiaztatzeko ikuskapenak egiten ari gara.

.


2019/01/14: Euskadiko Enpresen eta Turismo Jardueraren Erregistroa landa-inguruneko erabilera turistikoko etxebizitzen modalitatearentzat eta berariazko kudeaketarako mugarrientzat egokitu dugu.

2019/03/29 Jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu duten (gidalerroa, txantiloiak) landa-inguruneko eta landa-ingurunekoak ez diren erabilera turistikoko etxebizitzen eta etxebizitza partikularretako logelen arau-kontrolari buruzko kanpaina diseinatu da, eta kudeatzeko aplikazioa egokitzen ari gara (8. ekimenaren 2. jardueran adierazten den moduan) kontrol hori ofizioz hasteko (apirilaren 18tik aurrera)

2019/05/02 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

124/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Estatistika Organo Berezia sortu eta bere funtzionamendu eta antolamendua ezartzen dituena.

2018/12/21 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

124/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Estatistika Organo Berezia sortu eta bere funtzionamendu eta antolamendua ezartzen dituena.

2018/12/21 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

124/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Estatistika Organo Berezia sortu eta bere funtzionamendu eta antolamendua ezartzen dituena.

2019/05/02 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

 Bitartekaritza enpresak arautzeko dekretu berria

 

2019/01/14:   2018ko abenduaren 27an Estatuak BOEn 23/2018 Errege Lege Dekretua argitaratu zuen; honek, besteak beste, 2302/2015 Zuzentarauaren (bidaia konbinatuei eta lotutako bidaia-zerbitzuei buruzkoa) transposizioa egin du.Ondorioz, bitartekaritza enpresa turistikoei buruzko dekretu berria egin behar da, 23/2018 Errege Lege Dekretuak dakartzan aldaketak euskal araudian sartzeko (lotutako bidaia-zerbitzuak, informazioa emateko betebehar berriak...) horiek dakartzaten berritasunengatik ez litzakeelako indarrean dagoen 81/2012 dekretua erregelamenduzko aldaketa bidez egin beharko, baizik eta dekretu berri baten bitartez. 

2019/03/29 Dekretu berri hau egiteko prozedura Urteko Araugintza Planean ez sartzea erabaki zen eta ez da inolako ekintzarik egin.

2019/05/02 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

124/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Estatistika Organo Berezia sortu eta bere funtzionamendu eta antolamendua ezartzen dituena.

2019/05/02 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

124/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Estatistika Organo Berezia sortu eta bere funtzionamendu eta antolamendua ezartzen dituena.

2018/12/21 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

124/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Estatistika Organo Berezia sortu eta bere funtzionamendu eta antolamendua ezartzen dituena.

2019/05/02 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

124/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Estatistika Organo Berezia sortu eta bere funtzionamendu eta antolamendua ezartzen dituena.

2018/12/21 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea

124/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Estatistika Organo Berezia sortu eta bere funtzionamendu eta antolamendua ezartzen dituena.

2018/12/21 Turismo eta Merkataritzako sailburuordea