Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Elkarrizketa Zibilerako Mahaia finkatu, eta estutu harremana Sareen Sarearekin

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Elkarrizketa Zibilerako Mahaiak 2018-2020rako Hirugarren Sektore Soziala Sustatzeko Estrategiaren segimenduaren balorazioa egin du. (2019/05/07)

Berria
2019.eko maiatzak 07
Beatriz Artolazabal Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaian
2019/05/17 Viceconsejera de Políticas Sociales

2018/11/27: Euskadiko Hirugarren Gizarte Sektorea Sustatzeko Estrategiaren Jarraipen Batzordea eratzu du Elkarrizketa Zibilerako Mahaiak

Berria
2018.eko azaroak 27
Artolazabal Euskadiko Hirugarren Gizarte Sektorea Sustatzeko Estrategiaren Jarraipen Batzordea eratzeko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiko buru
2018/12/13 Viceconsejera de Políticas Sociales

Gizarte Elkarrizketako Mahaiara eraman dira kontrastatzera Gazte Plana, Enpleguaren Plan Estrategikoa, Gizarteratze Plana eta Familia Plana. Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren gaia eta Kontzertazio Dekretuari forma emateko berariazko lan taldeak osatu dira.

2018/07/02 Viceconsejera de Políticas Sociales

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko Legearen garapena: Hirugarren Sektore Soziala sustatzeko Estrategia egin da. Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen errolda sortu da, boluntariotza-erakundeen erregistroarekin koordinatuta. Bestetik, Hirugarren Sektore Sozialaren Behatokia zehazteko urratsak ematen ari dira. Elkarrizketa Zibilaren Mahaia finkatzea eta Sareen Sarearekin harreman ona izatea. Azken erakunde horrek Euskadiko hirugarren sektore sozialeko sareak biltzen ditu. Martxoaren 27an Elkarrizketa Zibilaren Mahaiaren legealdi honetako lehenengo bilera egin zen; ekainean bilduko dira berriro, eta bitartean, etengabeko harremana izaten ari gara Sareen Sarea elkartearekin (gizarte-zerbitzuen arloan diharduten elkarte nagusiak biltzen dituen Sarea) eta Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeekin.

2018/03/22 Viceconsejera de Políticas Sociales

Epeak arduraz betetzea, Elkarrizketa Zibileko Mahaia deitzeko (hiruhileko bakoitza). Aldian behingo bilerak Mahaiko presidentearekin eta bertako kideekin, aztertu nahi dituzten gaiak aztertzeko eta EZMko informazioa eta gai-zerrenda prestatzeko. EZM eratzen duten sareen arteko lan-mahai batzuk eratzea, zenbait gairen inguruan lan handiagoa egiteko, lankidetzan: kontzertazio sozialeko dekretua, hirugarren sektore soziala sustatzeko estrategia, bizitoki-bazterkeria larriko estrategia, DSBEa, enplegu-plana.

2017/09/26 Viceconsejera de Políticas Sociales