Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Eredu integral baten barruan egituratu baliabide soziosanitarioak, finantziazio-eredu integratua eta koordinatua ezarriz

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren bilera (2017-04-12): - 2013-2016 arreta soziosanitarioko ildo estrategikoen ebaluazioa - arreta soziosanitarioaren inguruko lehentasun estrategikoen proposamena - historia soziosanitarioa: plan funtzionaleko proiektua - arreta goiztiarra

2017/09/26 Gizarte Politiketako sailburuordea

Historio sociosanitarioaren lanketa egingo duen talde bultzatzaileanen bilera (2017/06/02)

2017/09/21 Gizarte Politiketako sailburuordea

2013-2016 epealdiko Euskadiko arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoen betetze-maila positibotzat jo ondoren, 2017-2020 epealdiko Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak onartu zituen Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak 2017ko azaroaren 27ko osoko bilkuran. Hauexek dira lehentasunak: koordinazioaren egituraketa soziosanitarioa, baliabideen egituraketa soziosanitarioa, arretaren egituraketa soziosanitarioa, prebentzio soziosanitarioa eta herritarren parte-hartzea, ebaluazio soziosanitarioa, eta berrikuntza soziosanitarioa. Ekintza guztiak euskal herritarrei zuzenduta daude, oro har, baina lehentasun estrategikoak Euskadiko arreta soziosanitarioan lehentasuna duten bost kolektibori zuzenduta daude batez ere. Hauek dira kolektibo horiek: desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonak, gaixotasun mental larria duten pertsonak, bazterketa- eta babesgabetasun-arriskuan dauden pertsonak, behar bereziak dituzten umeak eta behar soziosanitarioak dituzten beste kolektibo batzuk (gaixotasun arraroak, bizitzaren amaiera etab.).

2018/01/21 Gizarte Politiketako sailburuordea

Arreta soziosanitariorako web bat martxan jartzea euskadi.eus-en barruan. http://www.euskadi.eus/atencion-sociosanitaria/

2018/01/21 Gizarte Politiketako sailburuordea

ARRETA SOZIOSANITARIOAREN WEB ORRIA: Baliabide Soziosanitarioko Mapa argitaratu da

2018/12/14 Gizarte Politiketako sailburuordea