Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Eredu integral baten barruan egituratu baliabide soziosanitarioak, finantziazio-eredu integratua eta koordinatua ezarriz

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Erdu Programa (Acercar), 'Alarma-egoeran edo konfinamendu-egoeretan sendagaiak eta ordezko kontsumoak emateko'. Droga-mendekotasuneko eta/edo osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei erakundeetatik botikak eskuratzeko erraztasunak emateko beharrari erantzuten dio, baita konfinamendu-egoeran dauden droga-mendekotasuneko arazoak dituzten pertsonei gatazkak prebenitzeko eta kontsumo alternatiboak errazteko beharrari ere, baliabide kolektiboetan. (375.000.- €) (2020/05/12)

2020/05/28 Viceconsejera de Políticas Sociales

126/2019 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzkoa, prestazio eta Gizarte Zerbitzuen Katalogoan aurreikusitako adinekoentzako egoitza-zentroek bete behar dituzten baldintza materialak, funtzionalak eta langileenak arautzen dituena, kalitatezko egoitza-arretako zerbitzuak jasotzeko eskubidea bermatzeko.

2019/10/21 Viceconsejera de Políticas Sociales

Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren osoko bilkuran gobernamendu soziosanitarioaren eredua onartu da. Horren bidez, eredu soziosanitarioan parte hartuko duten elementu eta organoak argitzen dira, bai eta horren zehaztapena eta jarduteko eremua eta bakoitzari dagozkion funtzioak ere. Horretaz gain, Zerbitzu soziosanitarioen zorroa eta Historio Soziosanitarioak ere definituak gelditzen dira.

2019/07/02 Viceconsejera de Políticas Sociales

 “EAEko baliabide soziosanitarioen eskaintza”ri buruzko azterlanaren aurkezpena. Lana Fedeafes , Agifes, Asafes eta Asasam elkarteekin elkarlanean egin da, eta baliabide soziosanitarioen egungo eskaintzaren analisian datza, EAEn osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonentzako behar eta etorkizuneko erronkekin. 2019/06/17

Berria
2019.eko ekainak 17
Beatriz Artolazabal: “Gaixotasun mentalak dituzten pertsonentzat, etxea zentro soziosanitario bilakatu behar da, kanpotik laguntza duena, baita zaintzaileentzako laguntza ere”
2019/07/02 Viceconsejera de Políticas Sociales

ARRETA SOZIOSANITARIOAREN WEB ORRIA: Baliabide Soziosanitarioko Mapa argitaratu da

2018/12/14 Viceconsejera de Políticas Sociales

Arreta soziosanitariorako web bat martxan jartzea euskadi.eus-en barruan. http://www.euskadi.eus/atencion-sociosanitaria/

2018/01/21 Viceconsejera de Políticas Sociales

2013-2016 epealdiko Euskadiko arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoen betetze-maila positibotzat jo ondoren, 2017-2020 epealdiko Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak onartu zituen Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak 2017ko azaroaren 27ko osoko bilkuran. Hauexek dira lehentasunak: koordinazioaren egituraketa soziosanitarioa, baliabideen egituraketa soziosanitarioa, arretaren egituraketa soziosanitarioa, prebentzio soziosanitarioa eta herritarren parte-hartzea, ebaluazio soziosanitarioa, eta berrikuntza soziosanitarioa. Ekintza guztiak euskal herritarrei zuzenduta daude, oro har, baina lehentasun estrategikoak Euskadiko arreta soziosanitarioan lehentasuna duten bost kolektibori zuzenduta daude batez ere. Hauek dira kolektibo horiek: desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonak, gaixotasun mental larria duten pertsonak, bazterketa- eta babesgabetasun-arriskuan dauden pertsonak, behar bereziak dituzten umeak eta behar soziosanitarioak dituzten beste kolektibo batzuk (gaixotasun arraroak, bizitzaren amaiera etab.).

2018/01/21 Viceconsejera de Políticas Sociales

Historio sociosanitarioaren lanketa egingo duen talde bultzatzaileanen bilera (2017/06/02)

2017/09/21 Viceconsejera de Políticas Sociales

Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren bilera (2017-04-12): - 2013-2016 arreta soziosanitarioko ildo estrategikoen ebaluazioa - arreta soziosanitarioaren inguruko lehentasun estrategikoen proposamena - historia soziosanitarioa: plan funtzionaleko proiektua - arreta goiztiarra

2017/09/26 Viceconsejera de Políticas Sociales