Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Gizarte-larrialdiko laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitu

Eremua: PERTSONAK
1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2020. urterako gehieneko zenbatekoak ezartzen dira Gizarte Larrialdietarako Laguntzetan jasotako gastu espezifiko bakoitzerako, horiek estaltzeko esleitutako kredituak banatzeko irizpideak adierazten dira, eta 2020. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko eta udal bakoitzari dagokion aurrekontu-muga finkatzen da. 2019-12-19ko Aginduan ezarritako gehieneko zenbatekoak aldatzea. (2020/02/18)

2020/03/18 Viceconsejera de Políticas Sociales

Gobernu Kontseiluak oniritzia eman dio Gizarte Larrialdietarako Laguntzen (GLL), diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko aginduari, 23.000.000 euroko zenbatekoarekin, lurraldeka honela banakatuta: Araba 3.625.440; Gipuzkoa 5.855.648 eta Bizkaia 13.518.912. (2019/12/17)

2020/01/09 Viceconsejera de Políticas Sociales

Aldez aurretik izapidetuta, gizarte-larrialdietarako laguntzak, aurreikusitako aurrekontu-sail arruntekoak, eta 4 milioi euro, udalek egiten duten gastu gehigarria konpentsatzeko.

2019/07/02 Viceconsejera de Políticas Sociales

Eusko Jaurlaritzak 23 milioi euroko partida onetsi du, gizarte-larrialdiko egoerei erantzuteko (Gobernu Bilera 2018-12-11)

Berria
2018.eko abenduak 11
Eusko Jaurlaritzak 23 milioi euroko partida onetsi du, gizarte-larrialdiko egoerei erantzuteko (Gobernu Bilera 2018-12-11)
2019/01/07 Viceconsejera de Políticas Sociales

2017an GLDen onuradunak 57.000 pertsona izan ziren, 30.000 familietan banatuak

2018/06/27 Viceconsejera de Políticas Sociales

2018-03-13: Gizarte Larrialdietarako Laguntzen baitako berariazko gastu mota bakoitzarentzat gehienezko zenbatekoa zehazten da. Dirulaguntza hauetara bideratuko diren zenbatekoak zehazten dira eta 2018rako erkidegoko udalerri eta lurraldeei dagokien aurrekontu mugal zehazten dira.

Berria
2018.eko martxoak 13
Gobernuak 23 milioi euroko partida bat onetsi du gizarte-larrialdiei erantzuteko (Gobernu Bilera 2018-03-13)
2018/06/18 Viceconsejera de Políticas Sociales

2018ko aurrekonturako Larrialdietako dirulaguntzetarako 27 milioi euroko diru partidaz gain, etxebizitzan tenperatura egokia mantetzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat 400.000 eurko diru partida bat aurreikusi dira.

Berria
2017.eko martxoak 07
Gobernuak 23 milioi euroko partida bat onetsi du gizarte-larrialdiei erantzuteko (Gobernu Bilera 2017-03-07)
2018/03/22 Viceconsejera de Políticas Sociales