Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 4. Euskal Gizarte Zerbitzuen Sistemaren jasangarritasuna bermatu

Eremua: PERTSONAK
1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2017ko ekainaren 20ko Gobernu Kontseiluaren akordioa: Urriaren 6ko  Gizarte Zerbitzuetako Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroen 185/2015 Dekretutik eratorritako Gizarte Zerbitzuen Fondoaren Lurralde Historikoen artean 14.008.000 euroren banaketa onartzen da.

2017/09/20 Gizarte Politiketako sailburuordea

Gizarte arloa, kultura arloa, arlo zientifikoa eta ingurugiro arloak landuko dituen 11 milioi eurotako kolaborazio akordio bat sinatu dute Eusko Jaurlaritzak eta La Caixak (2017/06/13)

2018/01/11 Gizarte Politiketako sailburuordea

2018-05-02. Eusko Jaurlaritzak 14 milioi euro bideratu ditu Gizarte Zerbitzuen Funtsa hornitzera; aurten, 20 milioi euro izango ditu. Funts hori kontsolidatu gabe dauden zerbitzuetarako dira (berriak edo garapen-maila urrikoak) foru edo udal eskumenekoak.

https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/45625-eusko-jaurlaritzak-milioi-euro-bideratu-ditu-gizarte-zerbitzuen-funtsa-hornitzera-aurten-milioi-euro-izango-ditu-gobernu-bilera-2018?criterio_id=1020611&track=1

Berria
2018.eko maiatzak 02
Eusko Jaurlaritzak 14 milioi euro bideratu ditu Gizarte Zerbitzuen Funtsa hornitzera; aurten, 20 milioi euro izango ditu (Gobernu Bilera 2018-05-02)
2018/12/13 Gizarte Politiketako sailburuordea

Erantsitako dokumentuak eta estekak