Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Bitartekaritza behin betiko sustatu, gatazkak ebazteko modu gisa

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Bitartekaritza hipotekarioa garatu nahi da 50.000€ diru-laguntzarekin Ekonomisten Euskal Elkargoari eta Kontuen Zinpeko Zentsoreen Institutuari. 

2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

Eusko Jaurlaritzaren Justizia Zuzendaritzari emandako merezimendu profesionalen ondoriozko domina Bitartekaritzako eta Gatazken Konponketako Espainiako Eskolaren eskutik. Justizia Zuzendaritzak “auzitegi barruko bitartekaritzaren sustapenean egin duen ekarpen handia eta izan duen konpromisoa” aintzatetsi da.

Berria
2018.eko urtarrilak 19
Justizia zuzendaritzarentzako saria
2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

63.000 euroko laguntza emango dugu zorrez itota dauden familiei ematen zaien bitartekaritza-zerbitzurako, Ekonomialarien Euskal Elkargoari eta Zinpeko Kontu Azterlarien Institutuari emango zaien diru-laguntzaren bitartez.

Berria
2017.eko ekainak 06
Gobernu Kontseiluak erabaki du diru laguntza zuzena ematea Ekonomisten Euskal Elkargoari eta Zinpeko Kontu Aztertzaileen Institutuari, gehiegi zorpetuta dauden familientzako bitartekotza zerbitzua mantentzeko (Gobernu Bilera 2017-06-06)
2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitzarmena sinatu dugu "Justizia konponarazlea: bitartekaritza ikuspegi berriak" urteko ikastaro osagarria antolatzeko. Zenbatekoa: 5.500€.

2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

2018ko abuztuaren 28an Justizia Konpontzaileko Zerbitzu martxan jarri genuen. Bitartekaritza Intrajudizialeko Zerbitzua ordeztuko du, eta helburua da zerbitzu berriak Euskadi justizia konpontzailearen eremuan eredu diren herrialdeen mailara iristea. Estatu mailan zerbitzu aitzindaria izango da eta zigor zuzenbidearen esparruan ekintza konpontzaile berriak aurrera eramango dira, biltzarrak eta taldeak, besteak beste.

2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

Justizia Leheneratzailearen Europako Funtsarekin batera antolatutako Justizia Leheneratzailearen Sinposioan "From penal mediation to restorative justice. Policies and practices in transition" honako hau agerian geratu da: Eusko Jaurlaritza pasa den urriaren 3an Europar Batasuneko Ministroen Batzordeak onetsitako gomendioa aintzat hartzen duen Europako lehen administrazio publikoa da. Gomendio horren bidez, estatu kide guztiak eta agintari judizial eta erakunde publiko guztiak animatzen ditu justizia leheneratzailea erabiltzera eta eredu leheneratzaile berritzaileak garatzera (2019/06/05)

Berria
2019.eko ekainak 05
Euskadiko Justizia Leheneratzaileko Zerbitzua Europako Kontseiluaren gomendioarekin guztiz bat dator
2020/01/08 Viceconsejero de Justicia