Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Gatazka judizialak ebazteko sistema alternatiboen protokolo berri bat abiarazi, Biktimaren Estatututik eratorritako errekerimenduetara egokitutakoa

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Koordinazio Protokoloa egin da eta Biktimei Laguntzeko Zerbitzuak eta Justizia Konponarazlea Zerbitzu berriak martxan jarri dute. Aurrerantzean ere elkar hartuta lan egiten jarraitu beharko dugu, hurrengo urteetan bi zerbitzuen arteko koordinazioari esker herritarrek arreta hobea jaso dezaten, bereziki, delituren bat jasan duten biktimek. Are gehiago, Biktimari Laguntzeko Zerbitzua izango da justizia konpontzailearen eragile nagusi, biktimen mesederako.

2019/07/18 Viceconsejera de Justicia

Eragile juridikoen artean adostasuna bilatzeko lan bizia egin eta gero, 2019ko maiatzaren 30ean argitaratzen da Justizia Leheneratzailearen Instituzioarteko Koordinazio Protokoloa (zigor-arloa), zerbitzu berria aurrera eramateko funtsezko tresna.

2019/07/18 Viceconsejera de Justicia