Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Gatazka judizialak ebazteko sistema alternatiboen protokolo berri bat abiarazi, Biktimaren Estatututik eratorritako errekerimenduetara egokitutakoa

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Justizia Leheneratzailearen Erakundearteko Koordinazio Protokoloa (zigor-arloa) argitaratu da, zerbitzu berria aurrera eramateko funtsezko tresna (2019/05/30), eta symposium "From penal mediation to restorative justice. Policies and practices in transition " ospatu da, Deustuko Unibertsitatearekin eta European Forum for Restorative Justice erakundearekin lankidetzan, 55.000 euroko diru-laguntza emanez (2019/06/06).

2020/01/08 Viceconsejero de Justicia