Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Kanpoko adituek arau-hausle adingabeentzako hezkuntza‑zentroetako langile- eta funtzionamendu-sistemak aldizka ikuska ditzaten bultzatu

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Gaur egun, urtero-urtero egiten dira profesionalen nahiz zerbitzuen gainbegiraketak eta ebaluazioak, erakundeak alde batera utzita, adibidez, Arartekoa, erakunde horrek bere gisan egiten ditu-eta ebaluazioak baita ere.

2020/01/08 Viceconsejero de Justicia