Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 6. Epaileen, fiskalen, letratuen eta Justizia Administrazioaren zerbitzupean lan egiten duten langileen prestakuntzaren kalitatea indartu

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Tutoretza (hau da, norberaren lanpostuan bertan prestakuntza pertsonalizatua) asko eskatzen du jendeak eta 2018an 85 petsona parte hartu dute.

2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

2018an, hainbat urtetarako formakuntza plana lantzeko Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko langileen formakuntza beharren inguruko azterketa egin da. Aldi berean, Intitutuaren egoitzan 6 tailer antolatu dira, 142 pertsona parte hartuz, y 61 ekitaldi zientifiko desberdinetara joateko (kurtsoak, biltzarrak, jardunaldia, simposium...) 106 pertsonei erraztasunak eman zaizkie formakuntza baimena emanez eta izen-emate eta garraio gastuak ordainduz.

 

2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

Ikasketa Juridikoen Zentroarekin lankidetza-hitzarmena sinatu dugu, transferitutako auzitegi-medikuntzako langileek ere prestakuntza jaso dezaten, bai on-line bai aurrez aurre.

Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuan dauden transferitutako auzitegi-medikuntzako langileak  Ikasketa Juridikoen Zentroak antolatutako formakuntza ekintzetan erregulartasunez parte hartzen ari dira. 20 kurtso, aurrez aurrekoak eta on-line, egin dira 30 auzitegiko mediku baino gehiago parte hartuz.

https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/38735-gobierno-autoriza-suscripcion-del-convenio-colaboracion-con-centro-estudios-juridicos-para-participacion-del-personal-medico-forense-transferido-actividades-formativas-presenciales-line-consejo-gobierno-2017

2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

Osasun Sailarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena berritu dugu mediku forentseen aditu-prestakuntzarako eta peritu-probak egiteko.

Berria
2019.eko otsailak 04
Osasun Sailak eta Lan eta Justizia Sailak akordioa sinatu dute, mediku forentseen prestakuntzarako eta peritu-probak egiteko
2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

Epaitegietan eta auzitegietan kanpo-praktikak egiteko hitzarmenak sinatu dira Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin, Justizia Ministerioarekin eta UPV/EHUrekin, alde batetik, eta Deustuko Unibertsitatearekin, beste aldetik.

Berria
2018.eko azaroak 20
Gobernu Kontseiluak onartu ditu epaitegietan eta auzitegietan  kanpo-praktikak egiteko UPV/EHUrekin eta Deustuko Unibertsitatearekin egindako hitzarmenak (Gobernu Bilera 2018-11-20)
2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

Diru-laguntza zuzenak ematen zaizkie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Abokatuen Elkargoei, 2019an doako laguntza juridikoaren zerbitzuan dauden abokatuen prestakuntza eta espezializazioa finantzatzeko (40.000€) (2019/07/30)

2020/01/08 Viceconsejero de Justicia

Hainbat erakunde juridikorekin elkarlanean, prestakuntza-plan ezberdinak taxutu dira Botere Judizialaren Kontseilu Orokorrarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bitartez (EAEn epaile eta magistratuei prestakuntza ematekoa, 1991koa) eta Justizia Ministerioarekin justizia-saileko fiskal eta letratuei prestakuntza emateko 1997an sinatutakoaren bitartez. Gaur egun, fiskalentzako prestakuntza IVAPi 2014an emandako kudeaketa-gomendioaren bidez garatzen da. Justizia eraginkorra eta kalitate onekoa lortuko badugu, ezinbestekoa dugu, besteak beste, karrera judizialeko, karrera fiskaleko eta administrazio-saileko letratuen kidegoko kideei prestakuntza ematea, bai eta Justizia Sailerako lan egiten duten langileei ere.

2020/01/08 Viceconsejero de Justicia