Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Laneko ikuskaritza-zerbitzuak indartu, eta kontratazio arloko irregulartasunak eta lan-iruzurra aurkitzeko ikuskaritza-kanpainak sustatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Euskadiko 2018ko Lan Ikuskapeneko Kanpainaren Planak bi zutabe nagusi izan ditu, alde batetik, langileen segurtasuna eta osasuna eta, bestetik, iruzurraren kontra borroka egitea eta langileen lan-baldintzak hobetzea. Aurreneko zutabean hauek sartzen dira: ezbehar maila berezia daukaten sektoreetako segurtasun-baldintza materialen gaineko lan-ildo espezifikoak; generoa kontuan hartzen duen lan-arriskuen prebentzioa; lan-zentroetako arrisku psikosozialak, eta prebentzio kontuetako azpikontratazioa/koordinazioa. Bigarren zutabean, kontratazio kontuak eta lan-denbora doaz, bai eta azpikontratazioa eta langileen legez kanpo lagapena, lanean gizon eta emakumeek berdintasuna izateko neurriak, eta desgaitasunen bat daukaten langileak laneratzea. Horrez gain, ikuskapen-plazak betetzeko lekualdatze-lehiaketa ere bukatu dugu.

2018kob behin-behineko datuen arabera, guztira 41.544 jarduketa egin dira, hain artean 2.091 arau-hauste hautemanez eta 10.526 errekerimendu eginez. Gainera, 10.526 kontratu berrikusi dira eta 6.512 eraldatu dira.

2019/01/10 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Laneko Ikuskaritzak 7.000 kontratu baino gehiago erregularizatu ditu 2018an Euskal Autonomia Erkidegoan.

Berria
2018.eko urriak 24
Laneko Ikuskaritzak 7.000 kontratu baino gehiago erregularizatu ditu aurten Euskal Autonomia Erkidegoan
2018/12/12 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea