Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Soldata-diskriminazioari aurre egin, eta gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna bultzatu lan-eremuan

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Lan Ikuskapenaren lana biziagotu da, 2017tik aurrera Lan Ikuskapenaren Kanpainaren Planaren beste alderdi batzuen artean, lan diskriminazioaren kontra egiteko gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren ikuspuntua sartuz.

2019/12/10 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Lan eta Justiziako sailburuak Cordobako Unibertsitateko Laneko Arriskuen Prebentzioko eta Osasun Publikoko Katedran aurkeztu ditu “soldata-arrakala murrizteko eta Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren arloan generoaren ikuspegia integratzeko Eusko Jaurlaritzaren politika publikoak” (2019/06/12)

2019/12/10 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

OSALANek enpresen eta erakundeen prebentzioaren kudeaketan genero-ikuspegia txertatzeko urratsak ezartzeko eginiko gida aurkeztu da.

Berria
2017.eko azaroak 14
Genero ikuspegia lan arriskuen prebentzioan
2019/12/10 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Kontuan izanda etxeko langileen egoera eta Eusko Legebiltzarrean aho batez erabakitako ekimen ez legegileak, landu eta bidali ditugu Eusko Legebiltzarrera:

- Etxeko langileen egoeraren azterketa-diagnostikoa.

- Txosten juridikoa 177/2010 Dekretuko 14.3 artikulua eta 31/2015 Dekretuko 4.3 artikuluak indargabetzeak izango lituzkeen ondorioei buruz, etxeko langileek eszedentzian edo laguntza-lanengatiko lanaldi-murrizketan prestazioak jasotzeko etxeko langileen eskubideari dagokionez.

- Etxeko lanen arriskuak prebenitzeko gida etxeko langileentzat.

 

2019/12/10 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea