Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Gizarte-eragileekin batera lan egin, lan-baldintzak hobetzeari begira. Ildo horretatik, konpromisoa hartzen dugu enpresetako prebentzio-ordezkariekin prestakuntza-ekintzak bultzatzeko, lan-istripuei buruzko erregistroak eta informazioa modernizatzeko –ikerketari argitasun handiagoa emate aldera–, eta gaixotasun profesionalak detektatu eta aitortzeko protokoloak garatzeko.

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

OSALAN eta PRL Innovación-en artean sinatutako lankidetza-hitzarmena, lan-baldintzak eta langileen segurtasun eta osasun baldintzak hobetzen lagunduko duten prebentzio-aukerak bilatzeko eta zabaltzeko helburu orokorrarekin. Hitzarmenak aurreikusten du ondoren gai eta puntu zehatzetan lankidetza-hitzarmen bereziak sinatzea.

Berria
2017.eko uztailak 11
Eusko Jaurlaritzak Osalan eta PRL Innovación-en arteko hitzarmena sinatuko du lan-arriskuen prebentzioen inguruan (Gobernu Bilera 2017-07-11)
2019/07/17 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

BASKEGUR-rekin, zur-sektoreko patroiarekin, kolaborazioko hitzarmen bat sinatu da. Sektore honen ezbehar-tasa altua izanda, hitzarmen hau apustu estrategikoa da.

2019/07/17 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

2018ko irailean, Kolonbian, ospatu den Laneko Segurtasun eta Osasunerako Nazioarteko Kongresuan parte hartu du Lan eta Justiziako Sailburuak.

2019/07/16 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

OSALAN-en Batzorde Nagusian 2017ko Ezbeharren Urteko Txostena aurkeztu zen, non urteko laneko istripuak eta gaixotasun profesionalei buruzko datuak agertzen diren.

2019/07/17 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

125/2018 Dekretua, uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira EAEko lantokietako edo
enpresetako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten entitate
publiko nahiz pribatuak diruz laguntzeko programaren oinarri orokorrak, onartu da.

2019/07/17 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Osalanek bere standa izan du Laboralian, erreferentziazko azoka laneko prebentzio eta ongizatean, non alor horretako azken aurrerapenak erakusten diren.

Berria
2019.eko martxoak 27
Osalanek stand bat izango du Laboralia 2019 azokan
2019/07/17 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak 2019ko dirulaguntza deialdi egin du, EAEko lantokietako edo enpresetako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten entitate publiko nahiz pribatuei zuzendua (300.000€) (2019/04/30)

2019/07/17 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Harreman-memoranduma sinatzeko baimena onartu da, PREVENCIA 2019, XI Congreso Iberoamericano de Prevención de Riesgos Laborales izenekoa Bilbon antolatzeko, Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen eta Organización Iberoamericana de Seguridad Social delakoaren artean (2019/05/07)

2019/07/17 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Euskal Herriko Unibertsitatearekin (UPV-EHU) lankidetza hitzarmena sinatu da, Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzan praktikak egiteko (2019/07/09)

2019/07/17 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea