Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Gizarte-eragileekin batera lan egin, lan-baldintzak hobetzeari begira. Ildo horretatik, konpromisoa hartzen dugu enpresetako prebentzio-ordezkariekin prestakuntza-ekintzak bultzatzeko, lan-istripuei buruzko erregistroak eta informazioa modernizatzeko –ikerketari argitasun handiagoa emate aldera–, eta gaixotasun profesionalak detektatu eta aitortzeko protokoloak garatzeko.

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Honako ekitaldi hauetan parte hartu, sustatu edo antolatu dira: Laboralia, laneko prebentzioaren eta ongizatearen arloko erreferentziazko azoka, segmentu horretan egindako azken aurrerapenak erakusten dituena; Osalanek stand propio batekin parte hartzen du (2019/03/27); Laneko Arriskuen Prebentziorako Jardunaldi Teknikoak (2019/03/01); Laneko Arriskuen Prebentziorako XI. Biltzar Iberoamerikarra, PREVENCIA 2019, zeinaren antolaketarako memorando bat izenpetzen baita Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen eta Gizarte Segurantzako Iberoamerikako Erakundearen artean (2019/05/07); Jardunaldi Teknikoa "Emakumearen zeregina lan-arloan eta, batez ere, Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren arloan", Kordobako Unibertsitateko Laneko Arriskuen Prebentzio eta Osasun Publikoaren Katedrak antolatua (2019/06/12;) Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko Ikastaroak – OSALAN- UPV/EHUko Udako Ikastaroen barruan: "Zahartzea eta laneko arriskuen prebentzioa" (2019/07/11) eta "Indarkeria eta jazarpena lanean LNEren mendeurrenean" (2019/09/05); "Adinaren kudeatzeari buruzko III. Kongresua", San Prudentzio Fundazioak antolatua (2019/10/22).

2020/01/09 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

OSALAN-en Batzorde Nagusian 2017ko Ezbeharren Urteko Txostena aurkeztu zen, non urteko laneko istripuak eta gaixotasun profesionalei buruzko datuak agertzen diren.

2020/01/09 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

BASKEGUR-rekin, zur-sektoreko patroiarekin, kolaborazioko hitzarmen bat sinatu da. Sektore honen ezbehar-tasa altua izanda, hitzarmen hau apustu estrategikoa da.

2020/01/09 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

OSALAN eta PRL Innovación-en artean sinatutako lankidetza-hitzarmena, lan-baldintzak eta langileen segurtasun eta osasun baldintzak hobetzen lagunduko duten prebentzio-aukerak bilatzeko eta zabaltzeko helburu orokorrarekin. Hitzarmenak aurreikusten du ondoren gai eta puntu zehatzetan lankidetza-hitzarmen bereziak sinatzea.

Berria
2017.eko uztailak 11
Eusko Jaurlaritzak Osalan eta PRL Innovación-en arteko hitzarmena sinatuko du lan-arriskuen prebentzioen inguruan (Gobernu Bilera 2017-07-11)
2020/01/09 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Lankidetza-hitzarmena, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen eta  SEA-Arabako Enpresak Elkartearen artekoa, Arabako Lurralde Historikoko enpresetan laneko arriskuen prebentzioari lotutako ekimenetan bi erakundeen arteko lankidetzarako (2019/12/10).

2020/01/07 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

125/2018 Dekretua, uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira EAEko lantokietako edo
enpresetako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten entitate
publiko nahiz pribatuak diruz laguntzeko programaren oinarri orokorrak, onartu da.

2019/12/10 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak 2019ko dirulaguntza deialdi egin du, EAEko lantokietako edo enpresetako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten entitate publiko nahiz pribatuei zuzendua (300.000€) (2019/04/30)

2019/12/10 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak 2020ko dirulaguntza deialdi egin du, EAEko lantokietako edo enpresetako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten entitate publiko nahiz pribatuei zuzendua (300.000€) (2019/11/14)

2019/12/10 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea