Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Enpresen gizarte-erantzukizunaren kultura sustatu gure enpresetan. Horretarako, gardentasuna azpimarratuko da, gizarte-erantzukizuna garatze bidean enpresako estamentu guztien inplikazioa lortzeko tresna baita

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2019ko laguntzen deialdia Enpresen Gizarte Erantzukizuna Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan zabaltzeko eta ezartzeko (184.000 €) (2019/06/11). Honako jarduera hauek finantzatzera bideratu da:
- EGEari buruzko prestakuntza-metodologiak lantzea.
- Enpresetan EGEa ezartzea, GRI (Global Reporting Initiative) iraunkortasun-memoriak lantzearen bidez.
- Enpresetan EGEa aplikatzeak dituen onurak aztertzea eta zenbatzea, eta EGEaren kultura
zabaltzea, horretarako jardunbide egokiak identifikatuz.

2019/12/10 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea

Gizarte Ekonomiaren zuzendaritzan etorkizun hurbilari begirako gogoeta-prozesu bat burutu da. Prozesu horren giltzarrietako bat enpresaren gizarte-erantzukizunari buruz hausnartzea da. Dagokien eragileekin harremanak izan ostean, 2018ko ekainean Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren Jardun Esparruak Eusko Legebiltzarrean aurkeztu dira.

2019/12/10 Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea