Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 4. Enplegurako zeharkako trebetasunak eskuratzea bultzatu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Eranskina, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (habe) arteko kudeaketa-gomendioari buruzkoa, hizkuntza-gaikuntzako euskarazko ikastaroak egiteko, Lanbidek programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei eta landunei zuzenduta. 200.000.- €-tik (600.000.- €-ra) zenbatekoak handitzea (2020/01/13)

2020/02/05 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

Lanbidek Prestakuntza Kontua sortu du, pertsonen enplegagarritasuna areagotzeko, lanbide-profil bakoitzera egokitutako prestakuntza-ibilbideen bitartez. 2019/12/19

2020/01/20 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

Langileak lan-merkatura sartzeko eta horien enplegagarritasuna hobetzeko orduan modu erabakigarrian laguntzen duen tresnetako bat da enplegurako lanbide-heziketa. Deialdian, zenbait berritasun txertatu dira, bai prestakuntza-ekintzen kudeaketa eta programazioa errazte aldera, bai eskaintza langabetuen askotariko kolektiboen premietara egokitzeko xedez. Horri begira, deialdia hainbat urterako da, eta, horrela, prestakuntza-eskaintzak iraun bitartean exekuzioa planifikatua eta orekatua izango dela ziurtatzen da. Halaber, deialdiaren kudeaketa ahalik eta gehien sinplifikatzeko eta prestakuntza-ekintzei loturiko lanetik kanpoko praktiken arloan zorroztasuna indartzeko ahalegina egin da.

2019/07/12 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

Prestakuntza baxuko gazteak prestatzeko ekimena abiatu da, ikasleak garatzea, gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko helburuz. Halaber, gazte horiek profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratu ahal izatea da xedeetako bat. Bada, 13 prestakuntza-ibilbide ezarri dira: 7 Bizkaian, 4 Gipuzkoan eta 2 Araban. Ekimenerako, 1.497.750,00 euro bideratu dira. Ekimenaren hartzaileak 16 eta 25 urte bitarteko gazte langabetuak dira, DBH amaitu ez dutenak eta 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak egiteko sarbiderik ez dutenak.

2019/07/12 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

Hezkuntza-sistemara itzultzeko ekimen pilotua abiatu da Bizkaian, 180.000 euroko hornidurarekin, 30 urtetik behera dauzkaten eta gazte-bermean inskribatuta dauden gazteak hezkuntzara itzultzea sustatzeko xedez. Gipuzkoara eta Arabara hedatuko da ekimena.

2019/07/12 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa, hizkuntza-gaikuntzako euskarazko ikastaroak egiteko dena, Lanbidek antolatutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei eta landunei zuzendua.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018003785

2018/11/26 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

2018-04-16 Eusko Jaurlaritzak eta Confebask ek lankidetzan jardutea adostu dute, enpresek Euskadin 100.000 enplegu betetzeko duten beharrari erantzuteko

Berria
2018.eko apirilak 16
Eusko Jaurlaritzak eta Confebaskek lankidetzan jardutea adostu dute, enpresek Euskadin 100.000 enplegu betetzeko duten beharrari erantzuteko
2018/06/18 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

Enplegurako beharrezkoak diren zeharkako gaitasun eta trebetasunen eskuratzea errazten da, batez ere taldean lan egin, arazoei irtenbidea eman, errealitate berriei egokitzeko ahalmena, gaitasun digitalak edo eta ahalduntze linguistikoa, ingelesarena adibidez, zerikusia dutenekin.

2018/01/21 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea