Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Enplegurako lanbide-heziketaren kudeaketa osoa Lanbiden bateratu, Hobetuzen funtzioak ere sartuz.

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Hobetuzek dituen funtzioak Lanbiden txertatuz, enplegurako formazio profesionalaren kudeaketa osoa Lanbiden kudeatzeko lehen pausoak eman dira.

2018/01/21 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

2018/08/04: Estatuko Aldizkari Ofizialak, 2018. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorretan, Lanbideren aldeko 26,6 milioi euroko aurrekontuko diru-izendapena iragartzen duen errege-dekretua argitaratu du, enplegurako prestakuntzari eskainitako Hobetuz Fundazio Publikoarentzat.

2018/12/15 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

Hobetuz fundazio publikoa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomora sartzeko prozesua. Prozesuak atal hauek dauzka:

· Erabaki-proposamena, Gobernu Kontseiluarena, Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa iraungitzea baimentzen duena.

· Hobetuz-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioko langileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan subrogatzeko dekretua.

· Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren Agindua, prestakuntza-premien prospekzioak egiteko eta premia horiek identifikatzeko aholku-batzordearen eraketa eta funtzionamendua garatzen dituena.

2019/07/12 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

2019/08/28: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Hobetuz Fundazioaren arteko hitzarmena, 2019ko ekitaldian haien langileentzat Euskadiko enpresek programatutako prestakuntza finantzatzera zuzendutako diru-laguntzak kudeatzeko.

2019/09/27 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea

127/2019 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioko (Hobetuz) langileak subrogatzen baititu

2019/09/27 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea