Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Enplegua eskaintzen duten enpresentzako zerbitzu-eskaintza zehaztu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2018/05/22: Legebiltzarrera igorri da Lanbide Eraberritzea eta Modernizatzea izeneko dokumentua. Bertan egiten den proposamenean, hainbat arlo biltzen dira enplegua eskaintzen duten enpresekiko lankidetza eta bitartekaritza hobetzeko. Proposamen horri debate monografikoan helduko zaio, Legebiltzarrean.

2018/12/13 Enplegu eta Gazteriako sailburuordea