Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 4. Zuzendaritza-taldeen lidergoa, egonkortasuna eta jarraitutasuna sustatu, eta ikastetxe autonomian irmoki aurrera egin

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Berritzeguneen mintegietan ikastetxeetako zuzendaritzei prestakuntza emateko saioak antolatzea, ikasturte osorako interesagarriak izango diren gaiekin eta aipatutako mintegi guztietan errepikatuko direnak.

2019/01/08 Hezkuntza sailburuordea

Ikastetxe publikoetako zuzendaritzen HEIZE sarearekin hiru hilean behin koordinatzea.

2019/01/08 Hezkuntza sailburuordea

"Kalitatea hezkuntzan" sarean barnean dauden ikastetxeekin "Aurreraka" izeneko esperientziaren ezarpena.

2019/01/06 Hezkuntza sailburuordea

18-19 Ikasturtearen Ikastetxe publikoetako zuzendaritza taldeekin Batzarra.

2019/01/06 Hezkuntza sailburuordea

2017-12-13. 262/2017 DEKRETUA, abenduaren 5ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko, eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko prozedurari buruzko dekretua hirugarrenez aldatzen duena eta Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendari-karguaren berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko Dekretua aldatzen duena.

2018/06/20 Hezkuntza sailburuordea

Zuzendaritza proiektuak dituzten zuzendaritza-taldeen laguntza, jarraipena eta prestakuntza-ebaluazioa egitea eta Hezkuntzako Ikuskaritzari amaiera ematea.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

Zuzendaritza-taldeen prestakuntza zonakako Berritzeguneetako mintegietan. Berritzegune Nagusiaren eskutik zuzendaritza-taldeen prestakuntza.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

Hezkuntzako sailburuordearen ebazpenaren argitalpena, ikastetxe publikoetako zuzendaritzen izendapena urtebetez luzatzen duen horrena, eta BIHE eta Sarean ikastetxe publikoetako zuzendaritza-sareekin egindako kontraste bilkuraren ostean egindako aldaketaren argitalpena.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

DEKRETUA, ikastetxeetako zuzendaria aukeratzeko prozedura eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko prozedura arautzen dituen dekretuaren bigarren aldaketari buruzkoa; izapidetzen ari da, ikastetxe publikoetako zuzendaritza-sareen ekarpenekin.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

Ebazpena, 2018ko apirilaren 24koa, 2018-2019ko eta 2021-2022ko ikasturteen arteko aldian EAEko ikastetxe publikoetan zuzendari aritzeko merezimendu-lehiaketa bidez hautatutako zuzendarien Hasierako Prestakuntza Programaren deialdia egiten duena.

2018/07/16 Hezkuntza sailburuordea

EBAZPENA, 2018ko apirilaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuordearena; honen bidez, Hezkuntza Sailaren mendeko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei deialdi egiten zaie ikastetxe publikoen barne‐antolamendua berriztatzeko proiektuan parte hartzeko (HAUSPOA).

2018/07/16 Hezkuntza sailburuordea