Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Irakasleen gaitasunen mapa definitu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2018-05-02. Dekretua, ikasketa artistikoen irakaskuntza sektore publikoko beste jarduera batzuekin bateragarri egiten duena

Berria
2018.eko maiatzak 22
Dekretua, ikasketa artistikoen irakaskuntza sektore publikoko beste jarduera batzuekin bateragarri egiten duena (Gobernu Bilera 2018-05-22)
2018/07/16 Hezkuntza sailburuordea

Dekretua, unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetarako irakasle espezialista eta irakasle adituak kontratatzeari buruzkoa.

2018/07/16 Hezkuntza sailburuordea

2017ko urrian bukatutako ”Evaluation of school leadership and teaching practice “ izeneko Erasmus + programaren eremuan, irakaslearen perfila osatzen duten dimentsio, irizpide eta adierazleak definitzeko asmoz sortu da lan-talde bat, 2018-2019ko eta 2019-2020ko ikasturteetan praktiketako irakasleak ebaluatzeko prozesuetan edo borondatezko ebaluazioetan erabili ahal izateko. 

2018/03/25 Hezkuntza sailburuordea

Praktiketako funtzionario irakasleak ebaluatzeko prozesuan, irakaskuntza-praktikaren autoebaluazioa, hausnarketa eta kontrastea sustatzen dituzten jarduerei eman zaie hasiera.

2018/03/25 Hezkuntza sailburuordea

Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen practicumari buruzko Dekretuaren ezarpena.

2019/01/06 Hezkuntza sailburuordea

Praktiketako funtzionarioak bere burua ebaluatzeko taularen ezarpena. Hezkuntza Ikuskaritza

2019/01/06 Hezkuntza sailburuordea

Euskal Hezkuntza-sisteman sartzen diren Irakasleen guidaren ezarpena. Hezkuntza Ikuskaritza

2019/01/06 Hezkuntza sailburuordea