Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Komunitate hezitzailearen prestakuntza bultzatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Lankidetza hitzarmena, UPV/EHUko Uda Ikastaroekin  (2019/10/29)

2019/12/30 Hezkuntza sailburuordea

Irakasleen formaziorako jarduerak burutzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteentzat diru-laguntzak (100.000.-€) (2019/07/15)

Berria
2019.eko uztailak 16
Irakasleen formaziorako jarduerak burutzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteentzat diru-laguntzak  (Gobernu Bilera 2019-07-15)
2019/12/30 Hezkuntza sailburuordea

2019-06-11. Unibertsitatez besteko ikasleen guraso elkarteen Federazio eta Konfederazioentzako diru-laguntzetarako deialdia (350.000.-€)

Berria
2019.eko ekainak 11
350.000 euro ikasleen guraso elkarteen federazio eta konfederazioen laguntzetarako (Gobernu Bilera 2019-06-11)
2019/06/24 Hezkuntza sailburuordea

2019-05-31. Deialdia, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasleentzako prestakuntza-ekintzetarako deialdia egiten baita, Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest_Gara 2019-2020 Planaren barruan.

2019/06/24 Hezkuntza sailburuordea

2019-05-30. Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako dirulaguntzen deialdia (IE 1 Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza)

2019/06/24 Hezkuntza sailburuordea

2018-07-02. AGINDUA, 2018ko ekainaren 19koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez, diru-laguntzen deialdia iragartzen baita 2018an irakasleak etengabe prestatzeko eta pedagogia eta didaktika eguneratzeko jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat.

2018/12/28 Hezkuntza sailburuordea

2018-09-10. AGINDUA, 2018ko ekainaren 19koa, Hezkuntzako sailburuarena, Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena. (L1. Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza).

2018/12/28 Hezkuntza sailburuordea

2018-09-10. AGINDUA, 2018ko ekainaren 19koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioei bideratutako laguntzen deialdia (L1. Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza).

2018/12/28 Hezkuntza sailburuordea

2018-09-10. AGINDUA, 2018ko ekainaren 12koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzak emateko, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik (L1.Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza).

2018/12/28 Hezkuntza sailburuordea

2017an unibertsitatez besteko irakasleen etengabeko prestakuntzarako eta pedagogia nahiz didaktika eguneraketarako jarduerak burutzen dituzten irabazi asmorik gabeko erakundeentzat laguntzak arautzen dituen Deialdia. Deialdi honek 100.690 euroko diru-kopurua du

Berria
2017.eko uztailak 18
Irakasleen formaziorako jarduerak burutzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteentzat diru-laguntzak (Gobernu Bilera 2017-07-18)
2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

Ikastetxe-sarearen eginkizuna: Kalitatea Hezkuntzan, Amara Berri, irakaskuntza-komunitateak.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

EBAZPENA, 2017ko martxoaren 20koa, Hezkuntzako sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta heziketa-zikloak ematen dituztenak) deitzen dituena hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten 2017-2018 ikasturtean. Curriculuma aberasteko proiektuak ekimen berri gisa sartzen dira. Era berean, deialdiaren barruan, kanpo-ebaluazioei loturiko gabezien inguruko praktika egokiak txertatu dira Partekatuz Ikasi programan. 90 ikastetxek programaren jarraibide egokietako batzuk eskatu ditu. Guztira 268 ikastetxe aurkeztu dira deialdira.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

AGINDUA, 2017ko martxoaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena; honen bidez, dei egiten zaie unibertsitateaz kanpoko ikasketak –heziketa-zikloak izan ezik– ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe publikoei hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten 2017-2018ko ikasturtean. Curriculuma aberasteko proiektuak ekimen berri gisa sartzen dira.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

EBAZPENA, 2017ko martxoaren 20koa, Hezkuntzako sailburuordearena, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoak deitzen dituena 2017-2018ko ikasturtean hezkuntza zientifiko eta teknologikoan eta ekintzailetzan berrikuntza-proiektuak garatu ditzaten. Deialdira 145 ikastetxe aurkeztu dira. Laster emango da ebazpena, ekaina amaitu baino lehen.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

AGINDUA, 2017ko martxoaren 1ekoa, Hezkuntzako sailburuarena. Horren bidez dei egiten zaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest_Gara Plana garatzeko 2017-2018ko ikasturtean zehar proiektuak aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten erakunde publiko eta pribatuei.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

AGINDUA, 2017ko apirilaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, 2017-2018ko ikasturtean irakasleek etengabeko prestakuntza jasotzeko Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitatez kanpoko irakasleek prestakuntza-jardueretan parte hartzeko baldintzak ezartzen duena.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

2017-2018 ikasturterako deialdia, irakasleen etengabeko prestakuntza berrikuntzaren bidetik eramateko eta praktika profesional onak partekatzeko proiektuetarako, itunpeko ikastetxeei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren titulartasun publikoko ikastetxeei zuzendua (heziketa-zikloak salbu).

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

2018-04-17. AGINDUA, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest_Gara Plana garatzeko 2018-2019 ikasturtean zehar proiektuak aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten erakunde publiko eta pribatuei.

Berria
2018.eko apirilak 17
712.000 euro irakasleen etengabeko prestakuntzarako (Gobernu Bilera 2018-04-17)
2018/07/16 Hezkuntza sailburuordea