Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Hezkuntza-sistemak oztopo sozioekonomikoak gainditzen laguntzea eta kohesioa bermatzea bultzatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2019-2020 ikasturtean 0 eta 3 urte arteko umeentzako haur eskolen titular diren toki korporazioei dirulaguntzak  (3.500.000.- €) (2019/12/11)

2019/12/26 Viceconsejera de Administración y Servicios

Haur Hezkuntzako lehen zikloa eskaintzen duten titularitate pribatuko haur-eskolentzat dirulaguntzak  (2019-2020)

  (26.595.744.- €) (2019/10/15)

2019/12/26 Viceconsejera de Administración y Servicios

 (2019-2020)ko Hezkuntza Sailaren deialdia Unibertsitatez kanpoko ikasleei zuzenduriko bekekin lotutakoa (55M.-€)(2019/09/24)

2019/12/26 Viceconsejera de Administración y Servicios

2019-06-11. Gobernu Batzordearen onarpena. 2019-2020 ikasturtean Ikastetxe publikoetan edo, salbuespen gisa, itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatuta dauden hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen eskola-garraiorako deialdia (3.430.000.-€)

2019/06/24 Viceconsejera de Administración y Servicios

2019/03/04. Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko akordioa, derrigorrezko hezkuntzaren ondoko ikasketetako ikasleen eskola-garraiorako.

Berria
2019.eko martxoak 04
Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko akordioa, derrigorrezko hezkuntzaren ondoko ikasketetako ikasleen eskola-garraiorako
2019/04/28 Viceconsejera de Administración y Servicios

2018-12-18. Diru-laguntza deialdia, haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ari diren ikasleak eskolara garraiatzeko banakako esleipenak. (1M€, 2018-2019 ikasturtean)

Berria
2018.eko abenduak 28
Hezkuntza Sailak milioi bat euro bideratu du eskola-garraioko banan banako diru-laguntzatara
2019/04/28 Viceconsejera de Administración y Servicios

2018-12-19. Agindua, zeinaren bidez iragartzen baita hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuak finantzatzeko diru-laguntzetarako deialdia (Udalaguntza-2018).

2019/04/28 Viceconsejera de Administración y Servicios

AGINDUA, 2018ko azaroaren 6koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2018-2019ko ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat.

 

 

2018/12/27 Viceconsejera de Administración y Servicios

2018-2019 eta 2019-2020 ikasturteetako Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetarako garraioko laguntzaileen zerbitzua Araban eta Gipuzkoan.  Zenbatekoa: 4.863.672 euro.

2018/12/27 Viceconsejera de Administración y Servicios

Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publikoetako eskola-garraiorako laguntzaileen zerbitzua, Bizkaiko Lurralde Historikoan, 2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteetarako. Kopurua: 5.027.616 eurokoa.

Berria
2017.eko abenduak 19
5 milioi eskola garraiorako laguntzaile zerbitzua kontratatzeko (Gobernu Bilera 2017-12-19)
2018/12/21 Viceconsejera de Administración y Servicios

Ekipamendu zientifikoa eskuratzeko 2018ko ekitaldiko laguntzen deialdia egiteko den agindua. Kopurua: 200.000 eurokoa

2018/12/21 Viceconsejera de Administración y Servicios

Deialdia, zeinaren bidez 2017-2018 ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten baita zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat. Kopurua: 25.000.000 eurokoa.

2018/12/21 Viceconsejera de Administración y Servicios

Deialdia, 2017koa. Honen bidez, iragartzen da hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuak finantzatzeko deialdia (Udalaguntza-2017).Kopurua: 2018ko Aurrekontuaren 6.000.000 eurokoa. 170 Ikastetxe finantzatuta.

2018/12/21 Viceconsejera de Administración y Servicios

Deialdia, 2018koa. Honen bidez, iragartzen da hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuak finantzatzeko deialdia (Udalaguntza-2018).Kopurua: 2019ko Aurrekontuaren 6.000.000 eurokoa.

2018/12/21 Viceconsejera de Administración y Servicios

Euskadiko unibertsitatez kanpoko ikastetxe pribatuen 2017-2018 ikasturteko hezkuntza-itunak gauzatu ahal izateko gastu aurreikuspena. Gastu aurreikuspena 569.916.029 eurokoa da

2018/12/21 Viceconsejera de Administración y Servicios

2019-04-10. AGINDUA, zeinaren bidez ebazten baita 2019-2020 eta 2021-2022 arteko ikasturteetarako planifikazioa aldatzea eta itun berrien izenpetzea.

2019/04/28 Viceconsejera de Administración y Servicios

Euskadiko unibertsitatez kanpoko ikastetxe pribatuen 2018-2019 ikasturteko hezkuntza-itunak gauzatu ahal izateko gastu aurreikuspena. 2018-07-26-ko Agindua.

2018/12/21 Viceconsejera de Administración y Servicios

Deialdia, 2018koa, zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak berariaz adierazitako ikastetxe publiko edo itunpeko batean eta ezin badute ohiko eskola-garraioa edo ikastetxeak espezifikoki antolatutakoa erabili.

2018/12/21 Viceconsejera de Administración y Servicios

Material didaktikoen eta curriculum-garapenerako baliabideen laguntza-programa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. kurtsoetan ikasketak egiten dituzten ikasleek erabiltzeko. 2017-2018ko ikasturtea. 4.860.902 euro (Lehen Hezkuntza- 2.499.342 euro. DBH- 2.361.560 euro).

2018/12/21 Viceconsejera de Administración y Servicios

Haur-hezkuntzako bigarren zikloko, lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako ikasleen eskola-garraiorako laguntzen deialdia. Zenbatekoa: milioi 1 euro

2019/01/02 Viceconsejera de Administración y Servicios

Familia-errenta estandarizatua oinarri hartuta tarteen arabera antolatutako baremazio- eta hobari-sistema berria finkatu du Haurreskolak Partzuergoak.

2017/10/26 Viceconsejera de Administración y Servicios

Onartuta: Hitzarmena 4 haur-eskola berri Bilbon

2017/10/26 Viceconsejera de Administración y Servicios

3.500.000€ zero eta hiru urte arteko umeentzako haur eskolen titular diren toki korporazioentzako diru-laguntzak (2017-2018).

2018/07/11 Viceconsejera de Administración y Servicios

2019-03-08. Eskola jantokien zirkular berria argitaratu da; eskola menuen edo ratioen inguruko jarraibideak emateaz gain, ohiko bazkaltiarraren kontzeptua zabaltzen duena.

2019/04/28 Viceconsejera de Administración y Servicios

2018-2019 ikasturterako unibertsitatez kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzen deialdia 2018-09-14an argitaratu zen. 167.239 eskaera eta 127.152 inguru familia ebatzi dira.

2019/04/28 Viceconsejera de Administración y Servicios

2017-2018 beken deialdia ebatzi da: 163.843 eskaera inguru aztertu dira, eta, horietatik 127.822 inguru familia izan dira onuradunak. Deialdi honek 55 milioi euroko aurrekontua du, eta, lehendabizikoz, telematikoki izapidetu da oso-osorik.

2019/04/28 Viceconsejera de Administración y Servicios