Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Nazioartean ere lankidetza areagotzea ahalbidetzen duten irakasteko ereduak eta prestakuntzaren eta ikerkuntzaren kalitatea ebaluatzeko ereduak bultzatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Unibasq-rekin akordioa, nazioarteko osagaia duten unibertsitate eta enpresaren arteko aipamenak ezartzeko.

2017/07/07 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

274/2017 DEKRETUA, abenduaren 19koan, gradu, master eta doktorego tituluak lortzeko egin behar diren unibertsitate-ikasketa ofizialak ezartzeari eta kentzeari buruzkoan ezarritako bektoreak ebaluatzeko protokoloak prestatzen ari gara; horietako bat enpresarekiko harremana da, eta nazioartekotzea beste bat.

2018/06/25 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Landu eta onartu egin da Euskadiko doktorego-tituluen egiaztatzea berritzeko protokoloa Euskal Unibertsitate Sisteman; nazioartekotzearen aipamen berezia jasotzen du.

2020/01/15 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Gradu eta Masterreko titulazio ofizialak kategorietan sailkatzeko aginduaren tramitazioa; izan ere, Euskadiko Gradu eta Masterreko unibertsitate-irakaskuntza ofizialen eskaintza kategorietan sailkatzea du agindu horrek helburu, oinarrizko mailan, erdiko mailan eta maila aurreratuan eta ondorengo bektoreen arabera: (1) metodo eta metodologia berritzaileetan oinarritutako prestakuntza, (2) nazioartekotzea eta (3) enpresa, instituzio eta beste erakunde batzuekiko harremana.

2018/06/26 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea