Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Nazioartean ere lankidetza areagotzea ahalbidetzen duten irakasteko ereduak eta prestakuntzaren eta ikerkuntzaren kalitatea ebaluatzeko ereduak bultzatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Gradu eta Masterreko titulazio ofizialak kategorietan sailkatzeko aginduaren tramitazioa; izan ere, Euskadiko Gradu eta Masterreko unibertsitate-irakaskuntza ofizialen eskaintza kategorietan sailkatzea du agindu horrek helburu, oinarrizko mailan, erdiko mailan eta maila aurreratuan eta ondorengo bektoreen arabera: (1) metodo eta metodologia berritzaileetan oinarritutako prestakuntza, (2) nazioartekotzea eta (3) enpresa, instituzio eta beste erakunde batzuekiko harremana.

2018/06/26 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Landu eta onartu egin da Euskadiko doktorego-tituluen egiaztatzea berritzeko protokoloa Euskal Unibertsitate Sisteman; nazioartekotzearen aipamen berezia jasotzen du.

2020/01/15 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

274/2017 DEKRETUA, abenduaren 19koan, gradu, master eta doktorego tituluak lortzeko egin behar diren unibertsitate-ikasketa ofizialak ezartzeari eta kentzeari buruzkoan ezarritako bektoreak ebaluatzeko protokoloak prestatzen ari gara; horietako bat enpresarekiko harremana da, eta nazioartekotzea beste bat.

2018/06/25 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Unibasq-rekin akordioa, nazioarteko osagaia duten unibertsitate eta enpresaren arteko aipamenak ezartzeko.

2017/07/07 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea