Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Euskal Unibertsitate Sistemari lotutako nazioarteko bikaintasunezko campusak sustatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

350.000 euroko finantzazioa Euskampus fundazioari ematea, euskal unibertsitate-sistemaren bikaintasuna indartzeko.

2020/01/15 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Dirulaguntza eman zaio Euskampus Fundazioari. Diru kopuru hau, batetik, bi aldeek 2017ko abenduan sinatu zuten lankidetza hitzarmenean jasoriko laguntza osatzera bideratuko da, eta bestetik, fundazioak abian dauzkan “Bikaintasun Campusa Indartzea” eta “Unibertsitatea-Enpresa” programetara (500.000.-€)(2019/11/19)

2019/12/30 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Euskampus Fundazioarekin hitzarmen bat, 550.000 euroko zenbateko batekin, izenpetzea, Euskampus agregazio-espazioa sustatzeko, euskal unibertsitate-sistemak eragile sozioekonomikoekin egin beharreko jarduerak hedatzeko eta Euskadiren nazioarteko proiekzioa bultzatuko duten proiektu singularrei laguntza emateko

2019/10/24 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Euskampus-en lana ezagutza-poloetan garatzea, bost espezializazio-eremu handitan: (1) Marine energy; (2) Sustainable and healthy territories; (3) Health sciences and technologies; (4) Data science and digital transformation; (5) New materials for sustainability and multifunctionality: Unibertsitatearen barruko ikerketa-taldeen eta departamentuen eta TECNALIAko – Euskal Autonomia Erkidegoko 8 zentro teknologikok ate gin izanaren ondorioa da TECNALIA- ikertzaileen arteko lankidetzak eta EHUko eta TECNALIAko ikertzaileen artean

2019/10/24 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

300.000 euroko finantzazioa Euskampus fundazioari ematea, euskal unibertsitate-sistemaren bikaintasuna indartzeko.

2018/12/27 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Euskampus Fundazioarekin hitzarmen bat, 550.000 euroko zenbateko batekin, izenpetzea, Euskampus agregazio-espazioa sustatzeko, euskal unibertsitate-sistemak eragile sozioekonomikoekin egin beharreko jarduerak hedatzeko eta Euskadiren nazioarteko proiekzioa bultzatuko duten proiektu singularrei laguntza emateko.

2018/12/27 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Euskampus-en lana ezagutza-poloetan garatzea, hiru espezializazio-eremu handitan: (1) ekosistema iraunkorrak eta ingurugiro-teknologiak, (2) Zahartze Osasungarria eta Bizitza Kalitatea eta (3) Prozesu Berriztatzaileak eta Material Berriak: Unibertsitatearen barruko ikerketa-taldeen eta departamentuen eta TECNALIAko – Euskal Autonomia Erkidegoko 8 zentro teknologikok bat egin izanaren ondorioa da TECNALIA- ikertzaileen arteko lankidetzak eta lankidetza berriak EHUko eta TECNALIAko ikertzaileen artean.

2018/06/26 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Alderdi estrategikoan, jarduera-plan eta gobernamendu-sistema berri bat definitzen ari gara. Aurreikusitakoaren arabera, 2018ko ekainaren 4an onartuko da. Era berean, 2014-2020ko aldirako Akitania-Euskadi euroeskualdearen Plan Estrategikoa berrikusten ari gara beste eragile batzuekin batera, Akitania-Euskadi-Nafarroa euroeskualde berriaren ikuspegiarekin.

2018/06/25 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Lanari ekin zaio laugarren Bordele-Euskampus sinposioa antolatzeko, formatu berri batekin eta gaikako hainbat lantegi eta gizarteratzeko jardunaldi bat eginez.

2018/03/26 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Bikaintasun-campusarekin elkarlanean aritzea Akitania-Euskadi-Nafarroa euroeskualdearen barruan honako eremu hauetan: (1) graduatu ondoko baterako titulu berriak ezartzea (bai titulu bikoitzak, bai baterako masterrak) 2018-2019ko eta 2019-2020ko ikasturteetan; (2) hainbat titulutako ikasleen mugikortasuna eta trukea sustatzea; (3) mugaz haraindiko lankidetza-laborategi berriak abian jartzea arlo hauetan: «Matematika eta haren aplikazioak», «Zementu-oinarriko materialak eta nanomaterialak» eta «Gaixotasun autoimmuneak»; (4) enologiaren eta mahastizaintzako eta ardogintzako ekonomiaren alorreko ekimen berriak laguntzea; (5) Campus Ocean Experiences garatzea Zokoko gotorlekuaren inguruan; (6) berrikuntza-proiektu eta -ekosistema berriak bio-osasunaren, fabrikazio aurreratuaren eta adimen teknologikoaren alorretan.

2018/03/26 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

2017-12-19. Euskampus Agregazioa sustatzeko, Euskal Unibertsitate Sistemaren jarduerak gizartearen eta ekonomiaren arloko eragileekin hedatzeko eta Euskadiren nazioarteko proiekzioa sustatuko duten ikerketa-proiektu bereziak babesteko Euskampus Fundazioarekin lankidetza-hitzarmena. Kopurua: 550.000 euro.

2018/03/26 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea

Euskampus-ekin akordio bat definitu eta prestatzea, Akitania-Euskadi-Nafarroa euro-eskualdearen markoan bikaintasun-campusarekin lankidetzan aritzea sustatzeko.

2017/07/07 Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea