Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Prestakuntza-ziklo hirueledunak ezartzen jarraitu, ingelesa lehenetsiz, eta, hala badagokio, frantsesa

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Eleaniztasuna ezarri da 21 ikastetxeetan eta 54 zikloetan. 2018-19 ikasturtean.

2019/04/12 Viceconsejero de Formación Profesional

Heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan eta ikastetxe publikoetan atzerriko hizkuntza indartzeko laguntzak (2018)

146.250 euro ikastetxe pribatuetan eta 169.110 euro ikastetxe publikoetan (315.360 euros guztira)

EHAA xedapena
2017.eko urriak 16
AGINDUA, 2017ko urriaren 3koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2017-2018 ikasturtean atzerriko hizkuntza indartzeko diru-laguntzen deialdia egiten duena, heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan.
2019/01/07 Viceconsejero de Formación Profesional