Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Prestakuntza-ziklo hirueledunak ezartzen jarraitu, ingelesa lehenetsiz, eta, hala badagokio, frantsesa

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan eta ikastetxe publikoetan atzerriko hizkuntza indartzeko laguntzak (2018)

146.250 euro ikastetxe pribatuetan eta 169.110 euro ikastetxe publikoetan (315.360 euros guztira)

2019/01/07 Viceconsejero de Formación Profesional

Eleaniztasuna ezarri da 21 ikastetxeetan eta 54 zikloetan. 2018-19 ikasturtean.

2019/04/12 Viceconsejero de Formación Profesional