Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. 2020rako Lanbide Heziketako ikasleen % 50k ikasketak euskaraz egin ditzaten lortu

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Euskalduntzea:  2015-16 ikasturtea: LHn matrikulaturik dauden ikasleen % 27,57k euskaraz ikasten du.  2016-17 ikasturtea: LHn matrikulaturik dauden ikasleen % 32,3k euskaraz ikasten du. Datozen lau ikasturteetarako (2017-2018-2019-2020-2021), LH euskalduntzeko plan bat diseinatu da. 2017-2018 ikasturtean ikasleen % 34,37eta 2018-19 %37,57k ikasten du euskaraz.

2019/01/07 Viceconsejero de Formación Profesional