Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Balioen oinarritako heziketa, inklusiboa, eta aniztasuna errespetatzen duena bultzatu, pertsonen garapen integrala lortzen laguntzeko

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2019-05-21. Gobernu Batzordearen onarpena. Vitoria-Gasteizko udalarekin esparru hitzarmena, elkarbizitzan eta ekitatean oinarritutako hezkuntzaren alde elkarlanean jarduteko

Berria
2019.eko maiatzak 21
Vitoria-Gasteizko udalarekin esparru hitzarmena, elkarbizitzan eta ekitatean oinarritutako hezkuntzaren alde elkarlanean jarduteko (Gobernu Bilera 2019-05-21)
2019/06/24 Hezkuntza sailburuordea

2019-03-13. Gobernuaren Batzordearen onarpena. Hezkuntza Sailaren eta Gasteizko udalaren arteko asmo protokoloa, elkarbizitzan eta ekitatean oinarritutako hezkuntzaren alde elkarlanean jarduteko.

Berria
2019.eko martxoak 12
Hezkuntza Sailaren eta Gasteizko udalaren arteko asmo protokoloa, elkarbizitzan eta ekitatean oinarritutako hezkuntzaren alde elkarlanean jarduteko (Gobernu Bilera 2019-03-12)
2019/06/24 Hezkuntza sailburuordea

2018-11-16. AGINDUA, 2018ko azaroaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdi bat egiten baita diru-laguntzak emateko honako zeregin honetan jarduten duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei: premia bereziak dituzten ikasleen inklusioa eta parte-hartzea sustatzea eskolaz kanpoko jardueretan eta kirol- eta aisialdi-jardueretan.

Berria
2018.eko azaroak 13
250.000 euro premia bereziak dituzten ikasleen eskolaz kanpoko jardueretarako eta kirol zein aisialdiko ekintzetarako (Gobernu Bilera 2018-11-13)
2018/12/28 Hezkuntza sailburuordea

2018-04-24. Euskadik eta Kolonbiak esperientziak partekatuko dituzte bakearen, elkarbizitzaren eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren arloan 

Berria
2018.eko apirilak 24
Euskadik eta Kolonbiak esperientziak partekatuko dituzte bakearen, elkarbizitzaren eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren arloan (Gobernu Bilera 2018-04-24)
2018/07/16 Hezkuntza sailburuordea

Eskola inklusiboaren eta kulturartekoaren eremuan ikasle immigranteei hezkuntza-arreta emateko II. Plana (2016-2020) 2016an zehar osatu da, eta hezkuntza- zein gizarte-arloetako hainbat elkartek eginiko ekarpenak jasotzen ditu. Batzorde teknikoa pasa den ekainaren 9an osatu zen, jarraipenaren lehenengo bilerarako.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

ISEI-IVEIk (Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea) ekainaren 7an "Ikaskideen arteko Tratu Txarrak" txostenaren aurkezpena egin zuen.

Berria
2017.eko ekainak 07
"Ikaskideen arteko tratu txarrak, 2016": gora egin du eskola-jazarpenaren inguruko sentsibilizazioak ikasleen artean
2017/11/29 Hezkuntza sailburuordea

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziarekin lankidetzan, garapenerako hezkuntzako "(H)ABIAN 2030" Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren Euskal Estrategia aurkeztu da.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea