Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Hezkidetzarako eta Hezkuntza Sisteman Genero Biolentziaren Prebentziorako Plan Zuzentzailea (2017-2020) garatu

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

I. Plan Zuzentzailearen ebaluaziorako lantaldea abiaraztea eta hezkidetzarako eta genero-indarkeriaren prebentziorako II. Plan zuzentzailea egitea.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea

2018-05-07. AGINDUA, zeinaren bidez dei egiten baitzaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeei, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduera-proiektuak egitea eskatzeko 2018-2019, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetarako (hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta).

2018/07/16 Hezkuntza sailburuordea