Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Hezkidetzarako eta Hezkuntza Sisteman Genero Biolentziaren Prebentziorako Plan Zuzentzailea (2017-2020) garatu

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2019-05-08.Deialdia, zeinaren bidez dei egiten baitzaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeei, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduera-proiektuak egitea eskatzeko, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetarako (L2 Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta).

2019/06/06 Hezkuntza sailburuordea

2019/05/07. 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan hezikidetza landu eta genero-indarkeria prebenitu ahal izateko jarduera-proiektuak garatu ditzaten Euskadiko Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako itunpeko ikastetxeentzako dirulaguntza deialdia (100.000.-€).

Berria
2019.eko maiatzak 07
100.000 euro hezkidetza lantzeko eta genero-indarkeria prebenitzeko proiektuetarako (Gobernu Bilera 2019-05-7)
2019/05/27 Hezkuntza sailburuordea

2019/03/07. EAEko hezkuntza sistemarako II. Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean (2019-2023) aurkeztu da. Ondorioak.

Berria
2019.eko martxoak 07
EAEko hezkuntza sistemarako II. Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean (2019-2023). Ondorioak.
2019/05/06 Hezkuntza sailburuordea

 2013-2017ko arteko Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Planaren ebaluazioa

2019/06/06 Hezkuntza sailburuordea

2018-06-29. EBAZPENA, zeinaren bidez aukeratzen baitira EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeak, jarduera-proiektuak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko, 2018-2019, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan

2019/06/06 Hezkuntza sailburuordea

2018-05-07. AGINDUA, zeinaren bidez dei egiten baitzaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeei, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduera-proiektuak egitea eskatzeko 2018-2019, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetarako (hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta).

2018/07/16 Hezkuntza sailburuordea

I. Plan Zuzentzailearen ebaluaziorako lantaldea abiaraztea eta hezkidetzarako eta genero-indarkeriaren prebentziorako II. Plan zuzentzailea egitea.

2017/10/27 Hezkuntza sailburuordea