Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala egin eta ezarri

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Repsolek Europako karga-estaziorik ahaltsuena  instalatu du Zierbenan (2019/10/8), eta euskal teknologia baliatu du.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Energiaren Euskal Erakundeak guztira 8,3 M€ kudeatu ditu garraioaren hobekuntza energetikoa sustatzeko. 6,2 milioi euro bere deialdiari dagozkio (ibilgailu efiziente eta alternatiboetan inbertsioak egiteko laguntza-programa eta garraio eta mugikortasun efizientean inbertsioak egiteko laguntza-programa), eta 2,1 milioi euro, berriz, Ministerioak egindako eskaerari, EEEk bere laguntza-dekretutik eratorritako izapideen ardura har dezan. Eusko Jaurlaritzaren pizgarrien programak 2.337 ibilgailu ordezten lagundu du, eta emandako batez besteko laguntza 2.075 eurokoa izan da.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Enpresei, udalei eta Eusko Jaurlaritzako sailei aholkularitza ematea mugikortasuna hobetzeko moduari buruz. Ibilgailu elektrikoen proba ugari egin dira (Osakidetza, Neiker, Hazi, SSGG, Zallako eta Hondarribiko Udalak, eta abar).

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Abian jarri da eTaxi proiektua (2017an abiarazi eta gaur egun indarrean). Taxi elektrikoen monitorizazioa eta publizitatea Bilbon, Gasteizen eta Donostian.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

2017an, martxan jarri zen RKARGA promozioa (doako kargak EAEko puntu publikoetan). 2019an amaitu zen, 200 eskaera baino gehiagorekin (partikularrak, enpresak eta taxi-gidariak).

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Mugikortasun elektrikoari buruzko prestakuntza-jardunaldiak, intereseko kolektiboei zuzenduta: taxilariak, instalatzaile elektrikoak eta finken administratzaileak, dagozkien elkarteekin lankidetzan.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Donostiako Udalarekin hitzarmena sinatu da hirian kargatze publiko normaleko 6 puntu mantentzeko eta kudeatzeko. Lehen, IBILEK carsharing zerbitzua arduratzen zen puntu horietaz.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Bilboko Udalak eta IBILek hitzarmena sinatu dute birkargatze azkarreko lehen hiru puntuak jartzeko udalerrian.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Ibilgailu elektrikoak probatzeko kanpainak, Bilboko (2018), Gasteizko (2018) eta Donostiako (2019) enpresei zuzenduta.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Birkargatze-azpiegitura publikoa: MEPIn ezarritako helburua gainditu da (potentzia handiko 35 birkarga puntu). Gaur egun, birkarga azkarreko 38 puntu eta birkarga ultraazkarreko 4 puntu daude.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Gasteizen Bus Elektriko Adimenduna (BEI-BEA) ezartzeko obrak esleitu dira. % 100 elektrikoak diren 13 ibilgailu (18 metroko 7 artikulatu eta 12 metroko 6) sartzen dira. Aurreikusi denez, 2020an jarriko dira martxan. 10,1 km-ko ibilbide zirkularra; TUVISAren 2 linea, periferikoa. (2019-03-01)

 

 

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Gobernu Kontseiluak 2018-2020 aldirako Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala (MEPI) onartu du (2018/07/30)

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea