Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Euskadiko Portuen Lege Proiektua onartu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Eusko Jaurlaritzak Legebiltzarrari igorri dio Euskal Autonomia Erkidegoko portuen eta itsas-garraioaren lege-proiektua.

Eusko Legebiltzarrak onartu ondoren, indarrean jarri da 2/2018 Legea, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Portuena eta Itsas Garraioarena.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.shtml

2018ko urria

2019/01/08 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Itsas Garraioari buruzko Dekretu Proiektuaren lanketari buruzko aldez aurreko kontsulta egin zen; hala, hasiera ematen zaio Dekretua izapidetzeko prozedurari. (2019ko martxoa).

2019/04/15 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea