Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Renferen eta Feveren aldirietako lineen transferentzia eskatu

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Formalizatzeke dago geltokien eta bide metrikoko karga-terminalen kudeaketa integralerako eta administraziorako hitzarmena RENFE Mercancías SAren eta Euskal Trenbide Sarearen artean; 2020ko lehen hiruhilekoan sinatzea aurreikusten da.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Formalizatzeke daude ADIFen eta Euskal Trenbide Sarearen arteko hitzarmen hauek:

o  Interes Orokorreko Trenbide Sarearen azpiegiturak Eusko Jaurlaritzari transferitutako trenbide-lineekin lotzeko baldintzak ezartzen dituen hitzarmena (2020ko lehen hiruhilekoan sinatzea aurreikusten da).

o  Lutxanako estazioaren Kotitulartasunaren eta Kudeaketaren araubidea ezartzen duen hitzarmena (2020ko lehen seihilekoan sinatzea aurreikusten da).

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Irailaren 17ko 143/2019 Dekretua onartzen da, zeinaren bidez Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari agintzen eta esleitzen baitzaio Basurtu-Ariz linearen 2. bide-zatiaren (Errekalde-Irala) lurperatzean integratutako trenbide-azpiegituraren administrazioa.Errekalde-Irala bide zatia Estatuko Administrazioak eskualdatu zion Euskal Autonomia Erkidegoari (2019/09/20)

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

2019ko ekainaren 26a. ADIFeko presidenteak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailburuak eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburuak BR2000k gauzatutako obraren (Errekalde-Irala tunela) azpiegitura-ondasunen entrega-aktak sinatu dituzte (Obra hori Basurtuko ospitalea – Ariz transferitutako lineari dagokio). Abenduaren 7ko 1434/2018 Errege Dekretuaren 1. Eranskinean (Aktiboak) deskribatzen diren ondasunei dagokien entrega-akta bat da.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Maiatzaren 14ko 76//2019 Dekretua onartzen da, zeinaren bidez Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari agintzen eta esleitzen baitzaio Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineen kudeaketa eta administrazioa. Linea horiek Estatuko Administrazioak eskualdatu zizkion Euskal Autonomia Erkidegoari. (2019/05/14)

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

2019ko martxoaren 15a. Ondasunak entregatzeko aktak sinatu dituzte honako hauek: ADIFeko lehendakariak, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako sailburuak. Abenduaren 7ko 1434/2018 Errege Dekretuaren 1. Eranskinean (Aktiboak) deskribatzen diren ondasunei dagokien entrega-akta bat da. Lehenago ere, ADIFek eta Eusko Jaurlaritzak 2. eranskinari dagozkion zenbait entrega-akta sinatu zituzten (Emakidak, Errentamenduak eta Transferitutako Ondasunei buruzko Hitzarmenak).

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

2018ko abenduaren 7a. Ministro Kontseiluak abenduaren 7ko 1434/2018 Errege Dekretu bidez erabaki du Eusko Jaurlaritzari transferitzea 782 Basurtuko Ospitalea-Ariz (7 km) eta 783 Irauregi-Lutxana-Barakaldo (6 km) salgaien trenbide-lineak, 2018ko azaroaren 26ko Estatua-EAE Transferentzien Batzorde Mistoaren akordioari jarraikiz.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea