Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 5. “Sendotu” finantza-erreminta zabaldu, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagaigintza eta landa-garapeneko ekintzetan inbertsio-proiektuak garatzea bultzatzeko xedez

Eremua: PERTSONAK
2 Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

FEADERen Finantza Tresnen ex ante ebaluazioa PDRn aintzat hartu beharrekoa (aipatutako Europako funtsen karguarekin martxan jarriko diren tresnen zehaztapenaren zain).

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetan finantza-laguntzak. Sendotu programa 2017. (Aurrekontuko zuzkidura: 1.757.000 €; finantzaketa-lerroaren erreferentziazko muga 10.981.250 eurokoa izango da)

2017/11/03 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Ekoizleek zirkulatzailearen finantzaziora duten sarbide programaren deialdia nekazaritza-sektoreko jardueretarako (Sendotu Abere programa). (Agindua, 2016ko urriaren 25ekoa)

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Nekazaritzako elikadurako sektoreko enpresei eta HAZILUR programaren bidez landa ingurunean instalatutako edo instalatu beharreko enpresei laguntzea.

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

HAZIk Laguntza Teknikoa eskaintzen dio Kontseilariordetzari PDR 2015-2020an aintzat hartutako Finantza Tresnak garatzeko eta ezartzeko (eta hala behar izanez gero, kudeatzeko), LGENFek kofinantzatuta. Gainera, Laguntza Teknikoa eskaintzen da Sendotu Programari aurkeztutako proiektuen azterketa ekonomiko-finantzarioan edo beste proiektu edo programa zehatz batzuetan.

2018/01/23 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Aztertzen ari dira "Sendotu" programaren aldaketa, hasiera batean aintzat hartutako laguntza modalitateak zabaltzeko helburuarekin (gaur egun, Euskal Finantza Institutua proposamena berrikusten ari da) Gainera, “Sendotu Abere” programa berrikusketa fasean dago.

EHAA xedapena
2016.eko azaroak 30
AGINDUA, 2016ko urriaren 25ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzak ezartzen baitira ekoizleek nekazaritza sektoreko jardueretarako kapital zirkulatzailearen finantzaketa lortu ahal izateko programaren esparruan (Sendotu Abere programa).
2018/07/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea