Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Landako eta kostako eremuak azpiegitura eta zerbitzu egokiz hornitu, hiri-inguruneko bizi-baldintza bertsuak bermatzeko modukoak eta populazioari eutsiko zaiola ziurtatzeko modukoak

Eremua: PERTSONAK
2 Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Nekazaritza sektoreko enpresek aholkularitza jasoko dute Emakume Nekazarien Estatutua abian jartzeko

Berria
2018.eko abenduak 19
Nekazaritza sektoreko enpresek aholkularitza jasoko dute Emakume Nekazarien Estatutua abian jartzeko
2019/03/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

10/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteei eta horien batasun edo federazioei buruzkoa.

2019/01/09 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

EAEko landa- eta itsasertz-eremuak dinamizatzeko gizarte-ekitaldietarako laguntzak iragartzen dituena minimis araubidearen barnean.  

- 2018ko deialdia. Importe: 200.000 euro; 2018ko erreferentziako araudia (2018/12/3)
- 2019ko deialdia. Importe: 200.000 euri. 2019ko erreferentziako araudia (2019/06/25)

2020/01/13 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katerako 2019-2025 aldiko Laneko Segurtasun eta Osasuneko Estrategia Sektorialaren aurkezpena.

Berria
2018.eko azaroak 09
Estrategia berri batek “zero” tolerantzia eta prebentzio kultura ezarri nahi ditu Euskadiko elikaduraren eta egurraren balio katearen laneko segurtasun eta osasunaren arloan
2018/12/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Euskadiko ehiza erroldari buruzko Dekretua argitaratzea (Araudia)

2018/10/18 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Euskadik eta Nafarroak baterako plan bat sustatuko dute esnetarako ardi latxen sektorearen dinamizaziorako

Berria
2017.eko maiatzak 09
Euskadik eta Nafarroak baterako plan bat sustatuko dute esnetarako ardi latxen sektorearen dinamizaziorako
2018/07/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren eta Garapen Ekonomikoko eta Azpiegituren Sailaren artean, egite fasean dago Nekazaritzako Afekzio Sektorialeko Ebaluazioaren Protokoloa garatzeko agindua.

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

 Laguntzen Ordena egitea 150 biztanle baino gehiagoko udalerri nukleoetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareen hedapena egiteko. 2017ko irailaren 27an Gobernantza Publikoko eta Autogobernuko Sailaren laguntzen agindua onartu zen, zeinaren bidez 10 milioi euroko laguntzak ezartzen ziren Euskadiko biztanle guneetara FTTHa eramateko. “Sorta bakarra” sortu zen guztira 391 biztanle gunerekin, eta derrigorrezkoa da osorik hedatzea. Agindua urriaren 5ean, ostegunean, argitaratu zen EHAAn.

2018/01/23 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Parte hartzea Etxebizitzaren plan gidarian eta Turismoko plan gidarian, landa eta itsasertzeko ikuspegia plan bietan txertatzeko.

2017/11/07 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Landa eta Itsas garapeneko laguntzarekin Pasaiak Juanba Berasategi Auditorioa estreinatu du. (600.000€) (Prentsa-oharra)

Berria
2018.eko otsailak 08
Eusko Jaurlaritzak MAE berria eta haren laguntzen kudeaketan erakarriko dituen aldaketak azaldu dio ardogintza-sektoreari
2018/02/09 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Proiektu estrategiko baten garapena Arana haranean: Hipoterapia zentroari bultzada. Garapen ekonomikoko sinergien eta aukeren azterketa proiektuaren inguruan (osasuna eta izaera).

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Nekazaritzako Ebaluazio Sektorialeko Protokoloaren proposamena garatzea eta 2017ko ekainaren 30eko Nekazaritza Politika eta Elikadura Batzordean onartzea.

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Haragi ekoizle sektorearen eta Euskadiko hiltegien egungo egoerari buruzko azterketa egitea hainbat saltoki itxi direlako izan diren aldaketak direla eta, eta ekimen berriak baloratzea.

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

2017ko lehen hiruhilekoan HAZI eta Gasteizko Udalaren artean sinatutako hitzarmenaren exekuzioa, ACOVIren (Gasteizko Udalbatzen Elkargoarekin) parte hartzearekin. Horren helburua "Gasteizko Udalerriaren egoeraren diagnostikoa egitea da landa garapenaren ikuspegitik" eta laburpen exekutiboa eta aurrekariak Landa Inguruneko Kontseiluan aurkeztea . Bigarren seihileko honetan, eginda dago LGPa lantzeko prozesu parte hartzailearen planifikazioa eta landuta dago LGP bat lantzea helburu duen kontratazio plegua. (Prentsa oharra)

2017/11/07 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Izapidetze fasean dago Ondarroako lonjaren eraikuntza eta Bermeoko lonjaren hobekuntza. Balorazio fasean dago Hondarribian eta Pasaian sareen konponketarako eraikin bat eraikitzeari babesa emateko neurriak ezartzea.

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Basoko masaren LIDAR hegaldiko emaitzetako Basoko Inbentario berriari txertatzea.

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Erabilgarritasun Publikoko Mendien Antolamendu Planak egitea (Foru Aldundiek hala eskatuta).

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Arlo ekonomikoetan eta sozialetan Lurralde Garapeneko Adierazle Sistemaren definizioa eta mantentzea. Adierazle horiek ahalbidetuko dute landa eremuetako abiapuntuko egoerak eta Eskualdeko PDRetan bildutako helburuen lorpen maila aztertzea (2015-2020).

2017/09/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Nekazaritza Arrantza eta Elikadura Politikako sailburuordetzatik sustatutako ekintzak Nazio Batuen Garapen Iraunkorraren Helburuei egokituta

2019/03/11 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Laguntzak Euskal Autonomia Erkidegoko arraza garbien abeltzain elkarteentzat. (Dekretu arautzailea –Elkarteak programa–).

- 2018ko deialdia. Zenbatekoa: 350.000€. Erreferentziazko araudia, 2018koa (2018/02/12)

- 2019ko deialdia. Zenbatekoa: 350.000€. Erreferentziazko araudia, 2019koa (2018/12/11)

- 2020ko deialdia. Zenbatekoa: 350.000€. Erreferentziazko araudia, 2020koa (2020/02/14)

2020/04/14 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

EAEko kostaldea sustatu eta garatzeko laguntzen deialdia, Itsaspen programa, otsailaren 21eko 22/2012 Dekretuaren II eta III kapituluen arabera.

- 2018ko deialdia. Zenbatekoa: 500.000 €. Erreferentziazko araudia, 2018 (2018/04/05)

  2018 deialdiaren hornidura ekonomiko gehigarria: 73.000 €. 2018ko erreferentziako araudia (2018/12/22)

- 2019ko deialdia. Zenbatekoa: 500.000 €. Erreferentziazko araudia, 2019 (2019/01/24)

- 2020ko deialdia. Zenbatekoa: 500.000 €. Erreferentziazko araudia, 2020 (2020/02/27)

2020/03/03 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

“Landa Eremuen Definizio Teknikoa” azterketaren arabera G4, G5 eta G6 gisa sailkatutako landa eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzen deialdiak.

- 2017ko deialdia. Zenbatekoa:  5.000.000 €; 2017ko erreferentziako araudia (2016/12/30)

- 2018ko deialdia. Zenbatekoa:  5.750.000 €; 2018ko erreferentziako araudia (18/01/2018)

- 2019ko deialdia. Zenbatekoa:  5.000.000 €; 2019ko erreferentziako araudia (2018/12/31)

2020/01/13 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

“Landa Eremuen Definizio Teknikoa” azterketaren arabera G4, G5 eta G6 gisa sailkatutako landa eremuetako dibertsifikazio ekonomikoari eta garapenari bideratutako laguntzen deialdiak.

- 2017ko deialdia. Zenbatekoa: 2.000.000 euro; 2017ko erreferentziako araudia (2017/06/16)
- 2018ko deialdia. Zenbatekoa: 2.010.000 euro; 2018ko erreferentziako araudia (2017/12/29)
- 2019ko deialdia. Zenbatekoa: 2.075.000 euro; 2019ko erreferentziako araudia (2018/12/31)

- 2020ko deialdia. 2020ko erreferentziako araudia (2020/02/19):

- Nekazaritza-jardueren dibertsifikaziorako proiektuei laguntzak. Zenbatekoa: 350.000 euro
- Mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen eratzeko eta garatzeko laguntzak. Zenbatekoa: 2.950.000 euro
- Enpleguaren sorrera garbirako laguntzak. Zenbatekoa: 50.000 euro

Berria
2018.eko maiatzak 03
Eusko Jaurlaritza 340 proiektu gauzatzen ari da landa eta itsasertzaren garapenerako, eta %27 handitu ditu 2018ko laguntza publikoak
Berria
2019.eko uztailak 29
2018an, Eusko Jaurlaritzak Landa eta Itsasertzeko Garapenerako 15 proiektu lagundu ditu diruz Busturialdean, 765.000 euro inguruko inbertsioak eraginda
Berria
2019.eko otsailak 13
2018an, Eusko Jaurlaritzak 2,2 milioi euro inguru bideratu ditu landa garapeneko 33 proiektutara Tolosaldean, 6 milioi euroren inbertsioak eraginda
Berria
2019.eko uztailak 10
2018an, Eusko Jaurlaritzak 1,6 milioi euro baino gehiago bideratu ditu landa garapeneko proiektutara Arabako Errioxan, 5,4 milioi euro baino gehiagoren inbertsioak eraginda
Berria
2019.eko otsailak 27
2018an, Eusko Jaurlaritzak 2,3 milioi euro inguru bideratu ditu landa garapeneko 22 proiektutara Arabako Mendialdea eskualdean, 6,26 milioi euroren inbertsioak eraginda
2020/03/03 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Poligonoetan eta Udalerri Nukleoetan banda zabaleko luzapeneko proiektu multzoa egitea hauekin koordinatuta: Informatika Zuzendaritza eta Telekomunikazioak, Landa Garapeneko eta Itsasertzeko Zuzendaritza eta Europako Politikak, Foru Aldundiak, Hazi eta Spri.

2020/02/24 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea

Eskualdeko PDRen hedapena, 41 lantalderen osaerarekin eta Eskualdeko PDRen Urteko 18 Kudeaketa Plan egitea (2017ri dagozkionak); bertan, eskualde bakoitzean lehenetsi beharreko ekintzak ezartzen dira.

2020/02/24 Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea