Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Euskadiko Garraio Agintaritzaren Legea aldatzea.

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Euskadiko Garraio Agintaritzaren Legea aldatzea, garraio agintaritzen harremana jardun integratu batean garatzeko. Mugikortasun Jasangarriaren Lege Proiektuaren idazketak bere xedapen-zatian jaso du ekimen hori.

2018ko otsailean sortu zen Arabako Mugikortasunaren Agintaritza, eta maiatzean egin zuen lehen bilera; horrenbestez, hiru lurralde historikoek dute antzeko erakunde-egitura, homogeneotasunari dagokionez; erakunde-egitura horren bidez, lurralde bakoitzaren foru-premiak eta -interesak EGAren esparrura eraman daitezke, eta EGAk, ondoren, berezko eginkizunak garatzeko behar dituzten lankidetza-bideak ezar ditzake. Horri guztiari esker, erakunde horren bitartez antolatu ahalko dira Eusko Jaurlaritzak bultzatutako mugikortasun-proiektuak, EGA osatzen duten erakundeek ematen dioten berrespenarekin.

Lurralde-agintaritzen funtzioen eta kudeaketaren berezko aitorpen horretan, helburu hau du Eusko Jaurlaritzak: tarifa-sistema eta erabiltzaileei Euskadiko garraio publikoan mugitzea ahalbidetzen dien euskarri fisiko edo birtuala agintaritzaren esku egotea, erakunde kide guztiek sistemari ematen dizkioten baliabide publikoen erakunde erabakitzaile eta bermatzaile goren gisa. Zentzu horretan, Mugikortasun Jasangarriari buruzko Legearen aurreproiektuaren testua ere egokituko da.

2019/04/15 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

2018-04-20. Lankidetzarako esparru hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren artekoa, Arabako Mugikortasun Agintaritza sortzeko.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018002128

2018/12/26 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak, Taxiek eta TIGek Euskadirako araudi berriaren oinarriak adostu dituzte. (2019/02/04)

Hiru bilera egin ondoren, ibilgailuen eta gidarien errentamendu-zerbitzuak emateko baldintzak arautzen dituen testua idazten ari dira, inplikatutako sektore guztiak erakusten ari diren konpromisotik egindako lan batean.

Berria
2019.eko urtarrilak 30
Eusko Jaurlaritza, Taxien Euskal Federazioa eta TIGen ordezkariak Euskadiko araudi berriaren oinarriak elkarrekin ezartzen hasi dira
Berria
2019.eko otsailak 04
Eusko Jaurlaritzak, Taxiek eta TIGek Euskadirako araudi berriaren oinarriak adostu dituzte
2019/04/15 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea