Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Euskadiko Garraio Agintaritzaren Legea aldatzea.

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2018ko otsailean sortu zen Arabako Mugikortasunaren Agintaritza (AMA); horrenbestez, hiru lurralde historikoek dute antzeko erakunde-egitura, homogeneotasunari dagokionez. Erakunde-egitura horren bidez, lurralde bakoitzaren foru-premiak eta -interesak EGAren esparrura eraman daitezke, eta EGAk, ondoren, berezko eginkizunak garatzeko behar dituzten lankidetza-bideak ezar ditzake.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Euskadiko Garraio Agintaritzaren Legea aldatzea garraio agintaritzen harremana jardun integratu batean garatzeko. Mugikortasun Jasangarriaren Lege Proiektuak bere xedapen-zatian jasotzen du ekimen hori.

2020/01/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea