Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 8. Patenteak sustatzeko euskal estrategia garatu

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Hazinnova 2019-2020 ekimenaren helburua da, zehazki, berrikuntza ez-teknologikoko mikroproiektuak gauzatzeko aholkularitza zerbitzuaren bidez, ETEetan berrikuntza sustatzea. Ekimen honek MARKA eta DISEINUEN lote espezifiko bat biltzen du, marka komertzial eta diseinu industrialen erregistro bat indartu, eta egindako inbertsioak errentagarri bihurtzeko asmoz. 605.000 €-ko aurrekontua izango du. Martxoaren 4an, SPRIk aholkularitza zerbitzuen prestaziorako lizitazioa argitaratu zuen, eta 2019ko maiatzaren 14an, lizitaziora aurkeztutako eskaintzen balorazio teknikorako txostena argitaratu zen, izapideetarako aurreikusitako bideari jarraiki.  2019ko uztailaren 9an, kontratua sinatu zen Hazinnovaren  9. zk.-ko lotearen enpresa esleipendunarekin, hots, MARKA ETA DISEINU gaietan berrikuntza ez-teknologikoko soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza zerbitzuei dagokiena. 

2019 amaieran, 66 enpresak eskatu dituzte Hazinnovaren zerbitzuak, Marka eta Diseinu arloetako babesari buruzko aholkularitza jasotzeko. Aurreproiektu eta proiektuen 52 espediente ireki dira guztira, eta horietatik 5 dagoeneko amaitu dira.

2020ko lehen hiruhilekoa ixtean, aurreproiektu gisa eskatuta dauden proiektuen espedienteen guztizkoa ‒abian diren proiektuak eta amaituta daudenak zenbatuta‒, 49 espedientekoa da; amaitutako proiektuak (lagunduak), berriz, 31 dira guztira.

2020/05/29 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea

Enpresa espezializatu batekin, patenteen euskal estrategiaren definizioa kontratatu da.

2020ko urtarrilean, 2019an kontratatutako enpresak ‒GALBAIAN‒ egindako lana aurkeztu du: “Patenteen Euskal Estrategiaren zirriborroa”.

2020/05/29 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea

Jabetza intelektualari eta industrialari lotutako gaiak sartu dira Euskaliten Kudeaketa Aurreratuaren Ereduan.

Jabetza intelektualari eta industrialari lotutako gaiak sartu eta sendotu dira Euskalitek emandako prestakuntza-ekintza programetan.

Euskaliten Kudeaketa Aurreratuaren Ereduan, 2018. urterako eguneratu izan den honetan, berrikuntza osagaian, jabetza intelektuala eta industrialaren kudeaketa sartu dira.

Halaber, kudeaketa aurreratuaren barruan eskeintzen diren ikastaroen artean, Innobideak Prestakuntzak, Euskalitek irakatsitakoak, Jabetza Industrialari (patenteak, diseinuak eta markak) eta Jabetza intelektualari loturiko modulu bat sartu du.

2018an, maiatzera bitartean, “Jabetza Industrialaren eta Intelektualaren kudeaketa aktiboa abantaila lehiakor moduan” izeneko moduluaren bi prestakuntza saio egin dira, Innobideak-Prestakuntza programaren baitan, EUSKALITek eta SPRIk antolatuta; eta, gerora, 2018ko irailean eta urrian, aipatutako moduluaren 3 prestakuntza saio egin dira, lurralde hiriburu bakoitzean bat.

2019ko martxoan eta maiatzean, Jabetza Intelektual eta Industrialaren Kudeaketari buruzko ikastaroak eskaini dira, Innobideak Prestakuntza programaren prestakuntza eskaintzaren baitan.

2020an, Prestakuntzako ikastaroen lehen seihilekoko eskaintzaren baitan dago Jabetza Intelektualaren eta Industrialaren Kudeaketa modulua.

2020/05/29 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea