Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Nazioartekotzeko estrategiak ebaluatu, aztertu eta zehazteko Adimen Lehiakorreko Unitatea sortu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

"Lehiakortasunari buruzko Txostena 2019" aurkeztu da. Bertan, Orkestrak prestatu duen Euskadiko lehiakortasunari buruzko azterketa biltzen da. Azterketa horretan etorkizunean Euskadik izango dituen erronkei arreta berezia eman zaio.

2020/01/09 Industria sailburuordea

Atzerrian ezarritako euskal enpresek Nazio Batuen garapen jasangarriko printzipioei egindako ekarpenaren ebaluazioa.

2019/09/30 Industria sailburuordea

Lankidetzako nazioartekotzea sustatzeko politiken ebaluazioa.

2019/09/30 Industria sailburuordea

Opportunity Trips-en lehen esperientzia pilotua martxan jartzea.

2019/09/30 Industria sailburuordea

EAEko enpresa esportatzaileen datu-basea eduki ahal izateko egin behar diren lanak kontratatzea.

2019/09/30 Industria sailburuordea

Frantziako merkatuan aritzeko estrategia diseinatzea, sektore-ikuspegiarekin.

Afrikako merkatuan aritzeko estrategia diseinatzea, eskualde-ikuspegiarekin.

2019/09/30 Industria sailburuordea

Eskura dago autodiagnostikorako tresna BREXIT GAUR micrositean. Edozein enpresak egoera horren arriskuen aurrean zenbaterainoko heldutasuna eta esposizioa dituen baloratzen du

2019/04/11 Industria sailburuordea

BREXIT GAUR micrositea abian jartzea, Londresko BASQUETRADE bulegoak etengabe eguneratzen duen informazioarekin

2019/04/11 Industria sailburuordea

BASQUETRADE webgunea abian jartzea.

2019/04/11 Industria sailburuordea

Lehentasunezko merkatuei buruzko konparazio-azterketa.

2019/04/11 Industria sailburuordea

Herrialdeei buruzko hainbat txosten egitea: AEB / Quebec / Suitza.

2019/04/11 Industria sailburuordea

Euskadiko kanpo-merkataritzaren 2002tik 2017ra bitarteko bilakaerari buruzko azterlana egitea

2019/04/11 Industria sailburuordea

Politika publikoen inpaktua ebaluatzeko azterlana egin da ORKESTRArekin, gogoeta eta azterketarako baterako prozesu bat ezartzeko Nazioartekotzerako Euskal Partzuergoarekin (Nazioartekotzerako Euskal Kontseiluaren hainbat erakundetako ordezkariak) eta Orkestrarekin; horrela, EAEren nazioartekotzearen policy-mixaren efikazia eta efizientziaren ezagutzan aurreratu ahal izango da. Horretarako, adituen azterketa bat egingo da hala metodo kuantitatiboak nola kualitatiboak erabilita eta horiek gogoeta-elementu gisa txertatuko dira prozesu horretan.

2018/12/18 Industria sailburuordea

Leihatila bakarreko proiektua asko aurreratu da; hala, dokumentu-zirriborro oso osatu bat

aurkeztu da, eta, bertan, zenbait programaren arteko bat-etortzeak eta gainjartzeak nabarmentzen dira, eta proposatzen da eskaerak egiteko formatu-eredu bakar bat lantzea eta administrazioen artean datuak trukatu ahal izatea elkarreragingarritasunaren bidez.

2018/12/18 Industria sailburuordea

2017-2020 enpresen nazioartekotze Planaren arabera, unitate berria 2018 urtean eratuko da-

NAZIOARTEKOTZE EUSKAL AGENTZIAREN jarduera hastearekim batera, unitate adimentsua 3 esparrutan hasi da lanean: datuen iturrien identifikazioan, kolaboratzaile izan daitezkeen eragileak detektatzen eta bete gabe dauden lanpostuak betetzen. Dagoeneko, Unitate adimentsuaren helburuetako bat merkatuari buruzko adimen-sistema bat garatzea, lehentasunezko herrialde eta sektoreen jarraipen aktiboa egingo duena, Jaurlaritzaren Kanpoko Sarearen, tokiko eragile espezialisten eta nazioarteko informazio-iturrien ahalmenetan bermatuta. Nazioartekotzeko euskal sistema berri baterako aktibo berri bat sortzeko aurrerapausoak egingo dira honako hauen bidez: Zaintza-sistemaren diseinua: lan-metodologien, adimen lehiakorreko sistemen (kalitatea, informazioaren fidagarritasuna, analisiaren xehetasuna, lehenestea), laguntza-tresnen, baliabide-premien eta abarren definizioa. Kanpoko azterketen (herrialdearen, sektorearen, intereseko merkatuen/hobien, hazkunde-potentzialen, euskal enpresekiko loturaren eta abarren arabera) eta barnekoen (enpresen eta horien premien jarraipena, ebaluazioa, jardueren inpaktua, informazio estatistikoa, etab.) lehentasunak ezartzea.Jardueraren jarraipen espezifikoa eta hiriekin lotutako nazioartekotze-ekimenak egitea aurreikusten da, aukerak erakartzeko eta merkatuetan aurrea hartzeko. Lankidetza-akordioak lortzea (eta bi norabideko informazio partekatua) bitarteko eragileekin eta entitate espezializatuekin (klusterrak, elkarte sektorialak, adimen lehiakorreko tokiko, eskualdeko edo sektoreko beste sistema batzuk) eta beste informazio-iturri ziurtatu batzuk merkatuko adimenean lankidetzan aritzeko. Ezagutza kudeatzeko plataforma bat sortzea informazioa ustiatzeko eta sektore eta enpresen arteko hedapen-bideak sortzeko.-

2018/09/14 Industria sailburuordea