Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 4. Talentuaren balioa azpimarratu, eta giza kapitalaren garapena bermatu. Horretarako, gazte ikerlariak euskal produkzio-sarean sartzeko plan berezi bat egingo da, elkarlanean jardunez enpresekin, unibertsitateekin eta zientzia eta teknologiako euskal sarearen eragileekin

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2019ko otsailaren 28an Bikaintek programa argitaratzen da doktorea tituluarekiko pertsonal ikertzaileko kontrataziorako eta doktorego industrialeko egiteko. Eskaera-epean bukatzen zen 2019ko maiatzaren 21ean eta 70 eskaera aurkeztu dira, doktoreak kontrataziorako 43 eta 27 doktorego industrialeko egiteko.

65 eskaera onartu dira, doktorea tituluarekiko pertsonal ikertzaileko kontrataziorako 41 eta 24 doktorego industrialeko egiteko.

 

 

2020/01/14 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea

AGINDUA, 2019ko otsailaren 20koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen eta iragartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan doktore-titulua dutenak kontratatuz eta industria-doktoregoak eginez I+Gko proiektuak egiteko 2019ko ekitaldirako laguntzak. Bikaintek 2019 programa (2019/02/25)

2019/03/20 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea

2018ko apirilaren 9an Bikaintek programa argitaratzen da doktorea tituluarekiko pertsonal ikertzaileko kontrataziorako eta doktorego industrialeko egiteko. Eskaera-epean bukatzen zen 2018ko ekainaren 13an eta 64 eskaera aurkeztu dira, doktoreak kontrataziorako 34 eta 30 doktorego industrialeko egiteko.

58 eskaera onartu dira, doktorea tituluarekiko pertsonal ikertzaileko kontrataziorako 29 eta 29 doktorego industrialeko egiteko.

2018/12/21 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea

2018-03-20. Doktorego industrialak egiteko eta ikertzaileak kontratatzeko laguntzak arautzen dira eta deialdia egiten da. 2018ko Bikaintek programa

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018001829

 

 

Berria
2018.eko martxoak 20
Euskadin ikertzaileak erakartzea babesteko eta industria doktoretzak sustatzeko BIKAINTEK laguntzen programarako 6.550.000 euro (Gobernu Bilera 2018-03-20)
2018/06/07 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea

2017 abenduaren 18an argitaratzen da AGINDUA, 2017ko abenduaren 5ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez ikertzaileak kontratatzeko diru-laguntzetarako deialdia egin eta diru-laguntza haiek arautzen baitira. Berrikertu 2017-2018 programa.

93 eskaera guztira aurkezten dira eta ikertzaileak kontratatzeko 79 eskaera onartu dira.

2018/12/21 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea

AGINDUA, 2017ko abenduaren 5ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez ikertzaileak kontratatzeko diru-laguntzetarako deialdia egin eta diru-laguntza haiek arautzen baitira. Berrikertu 2017-2018 programa.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706057e.pdf

 

2018/12/21 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko eragile zientifiko-teknologikoekin (unibertsitateak, foku anitzeko zentro teknologikoak, ikerkuntza kooperatiboko zentroak, enpresetako I+G unitateak) eta EAEko enpresekin kontrastatu da doktoretza industrialak garatzeko ekimen berria bat diseinatzea, erantzuna emateko sektore industriala lehiakor izan dadin giltzarri diren arloetan ezagutza aurreratua eta jende prestatua edukitzeko dagoen beharrari (RIS3- Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planeko lehentasun estrategikoak).

2017/11/09 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea

Berrikertu programaren 2016-2017 deialdia egin da, EAEko enpresetan eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko eragile teknologikoetan ikerlariak eta doktoreak sartzen laguntzeko. Ikerlariak kontratatzeko 132 eskabide aurkeztu dira.

 
Onartu dira 98 eskaera guztira, pertsonal ikertzaileko 43 berriztatze eta 55 kontratazio berri. Haietako 47 enpresetan eta 8 Zientziako, Teknologiako eta Berrikuntzako Euskal Sareko agenteetan.

2018/01/15 Teknologia, Berrikuntza eta Lehiarkotasun sailburuordea