Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/27

Jaurlaritzak, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Erresilentzia Berreskuratzeko Programa (PRRE 2020-2023) Euskadi Next landu, koordinatu, gauzatu, jarraipena egin eta ebaluatzeko Sailarteko Batzordea sortzea onartu zuen. Programa horrek Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion ekintzak integratuko ditu, Europar Batasunean aurkeztu beharreko susperraldi eta erresilientzia Planari dagokionez, eta Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Berpiztu Programaren osagarri izango da.

2020/11/17

Sail arteko Batzordearen lehen bilera eratu eta egin da, Euskadiko errekuperazio eta erresilientzia Programa (PRRE 2020-2023) – Euskadi Next – Lantzeko, koordinatzeko, gauzatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko. Programa horrek EBri aurkeztu beharreko susperraldi eta erresilientziako Estatuko Planarekin lotuta AEAri dagozkion ekintzak integratuko ditu, eta Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Berpiztu Programaren osagarri izango da.

2020/12/09

“Non ikusten duzu Europa Euskadin?” Argazki-lehiaketaren Bederatzigarren edizioko Sari banaketa.

2020/12/09 Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak agerraldia egin du, berak hala eskatuta, Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordean, Jaurlaritzak Euskadiko Errekuperazio eta Erresilientzia Programa egiteko, koordinatzeko, gauzatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko bultzatu nahi duen jardunaren berri emateko (EEEP 2020-2030).
2020/12/16 Europako funtsen esparruan EAEren orientazio estrategikoa eta lehentasunezko proiektuak zehazteko eztabaida monografikoa egin da Legebiltzarrean. Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak hartu du parte eztabaida horretan, eta ganberak hogeita hiru (23) ebazpen onartu ditu.
2020/12/29 Enpresa-elkarteekin aldez aurretik lan egin ondoren, Jaurlaritzak Euskadi Next 21-26 programa onartu du, Euskadi berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientzia lortzeko inbertsio-programa, alegia. Programa hori, hiru foru-aldundiekin eta hiru euskal hiriburuetako udalekin koordinatuta, Espainiako Gobernuari helaraziko dio, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean   sar dezan, eta horrek Europara bidaliko du plan hori, Next Generation EU Funtsak eskuratu ahal izateko, hain zuzen ere, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismotik (BEM) datozenak.  Hala, euskal programaren lehen bertsio horrek 8 eremu estrategikotako (osagaiak) 188 inbertsio bildu ditu horien artean, nabarmentzekoak dira Euskadiko Ekonomia Berreskuratu eta Eraldatzeko 16 Proiektu Estrategikoak (EBEPE)–, eta BEMaren funtsetako 5.702,6 milioi euro jaso nahi dira. Zenbateko horrek, euskal administrazioen aurrekontu propioek eta inbertsio pribatuak emandakoari gehituta, 13.135 milioi euro aktibatuko lituzke Euskadin datozen 5 urteetan.

 

 

2021/01/21 Ekonomia eta Ogasun Sailaren Sailburuak parte hartu zuen Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren Konferentzia Sektorialaren eraketan, Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko lankidetza-organoa baita, haiek Berreskuratze eta Erresilentzia Mekanismoak (MRR) finantzatutako proiektuetan duten parte-hartzea behar bezala bideratzeko;bere erregelamendua onartzeari uko egin zion, uste baitu ez duela jasotzen benetako kogobernantza-eredurik.
2021/03/24 Ekonomia eta Funtsen sailburuordeak "Next Generation EU, Euskadiko eraldaketa- eta erresilientzia-palanka" izeneko webinarrean parte hartu du.
2021/04/19 Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren II. Konferentzia Sektorialean parte hartu zuen, eta Espainiak ahal du planaren "defizit politikoagatik" duen kezka sakona adierazi zuen; izan ere, Eusko Jaurlaritzaren iritziz, Espainiako gobernuak orain arte planteatutako formulak "eskumen propioak inbadituko dituzten kudeaketa-gomendioen" eredua ezartzen du, eta hori konpondu egin behar da ezinbestean. "Erantzukizun handia dugu eta planteatutako eredua birbideratzeko garaiz gaude, telegidatuta nagoela iruditzen baitzait", adierazi zuen
2021/04/30 Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari proposatuko dio "autonomia-erkidegoetako langileen" figura berri bat sortzea, kudeaketa errazteko eta Espainiako Berreraikuntza, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean jasotako EEMren funtsak eskuratzean zenbait ministeriok proiektuak zatitzea saihesteko. Planteamendu horren bidez, autonomia-erkidegoen indarguneetan beharrezko eraldaketa finkatu nahi da, eta, horregatik, aurreikusitako ekintzek espezializazio adimenduneko estrategiak baliatu behar dituzte, Europak bere eskualde-politikaren esparruan bermatutakoak, gainera.
2021/05/13 Bilera bat egin da Euskadiko Hirugarren Sektore Sozial osoa biltzen duen "Sareen Sarea" elkartearen ordezkari batekin, Euskadi Next 2021-2026 Programaren ikuspegia partekatzeko eta hirugarren sektoreko proiektuak sartzeko bideak aztertzeko, kontuan hartuta Estatuak orain arte Europako funts horiek eskuratzeko ezarritako planteamenduak.
2021/05/18 Euskadi Next 2021-2026 Programa eguneratzea onartu da; izan ere, aurtengo lehen hilabeteetan funtsen kudeaketarekin eta haien gobernantzarekin lotutako gaiak ezagutu dira Europan, Espainian eta Euskadin, eta kontuan hartu behar dira, nahitaez, ikuspegi horretan. Euskadi Next programak proiektu zehatz, ukigarri eta gauzagarriak biltzen ditu Europak ezarritako denbora-esparruan, eta 18.286.000.000 euroko inbertsioa eragin dezakete guztira – Europako funtsak eta baliabide propio publiko eta pribatuak –.
2021/05/27 Europako Ekonomia eta Funtsen sailburuordeak Aurreikuspen Ekonomikoko Zentroa (CEPREDE) elkartearen sei hilean behingo batzarrean esku hartu du, Euskadi Next 2021-2026 programa eguneratzeko ildo nagusiak aurkezteko. Programa horretan, eraldaketa ekonomikoaren eta Euskadiren indarguneak indartzearen aldeko apustu garbia jasotzen da, Europako funtsen erabileran, Errekuperazio Mekanismotik eta Eskualdeetako Erresistentzia Mekanismotik datozen funtsen erabileran.
2021/06/10
2021/06/16
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari (EGAB) Euskadi Next 2021-2026 programa aurkeztu zaio, ezagutzera emateko programatutako topaketa sektorialen esparruan. 
2021/06/18 Euskal Jurlaritzako ordezkaritza bat  Estatuko hainbat ministeriotako arduradunekin biltzen da Europako funtsak gai nagusi gisa kudeatzeko. Euskadi Next programan jasotako proiektuak aurkezten dira .
2021/06/22
"Europako Berreskuratze Plana: krisiari erantzun federala" Jardunaldia. EuroBasquek sustatu du "bost erronka, Europa bat" zikloa, Eusko Jaurlaritzarekin, Europako Batzordearekin (Europe Direct Bizkaia) eta EHUrekin elkarlanean. Aukera historikoa dagoela egiaztatu da inbertsioa berriz ere hazkunde-eragile gisa sustatzeko, eraldaketa bikoitz energetiko-ekologikora eta digitalera bideratuz ", Euskadi Next 2021-2026 Programak Euskadi 2030 Agendak indartutako Giza Garapen Iraunkorraren aldeko apustuan sakontzen duen heinean.
2021/06/24 Madrilen bildu da Ekonomia eta Ogasun Saileko ordezkaritza bat, kontseilaria eta Enpresa Erakundeen Espainiako Konfederazioa (CEOE) buru dituela. Topaketa hau Sailak antolatu dituen bilera sektorialen egutegiaren barruan kokatzen da, Euskadi Next 2021-2026 programan laburbildu den Euskadi berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziarako inbertsio-programa lehen eskutik azaltzeko. Bi aldeak bat datoz esatean lankidetza publiko-pribatua dela Europako funtsen optimizazioaren oinarria, funts horiek ekonomiaren aldaketa-palanka izan daitezen, susperraldiaren eta eraldaketaren ikuspegitik.
2021/07/27 . Next Generation-EU laguntza-sortako REACT-EU Europako funts berrien plangintza estrategikoa, programazioa, jarraipena eta ebaluazioa egiteko aldi baterako programa sortzeko akordioa.
2021/08/02

Sailburuak Ogasun Ministerioak deitutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilentzia Planaren Konferentzia Sektorialean parte hartuko du. Topaketak funtzionamenduko, jarraipeneko eta informazioko gai teknikoak argitzeko balio izan du, eta Euskadik hilabete dezente eman ditu gai horiek azpimarratzen. Zenbait ministerioren sektore-konferentzietan eman diren iragarki partzialek aurreikusten dute datozen hiru urteetarako 500.000.000 euro inguru emango zaizkiola Euskadiri, kudeaketa zuzena egin dezan hainbat arlotan, hala nola hezkuntzan, enpleguan, ingurumenean, gizarte-politiketan, berdintasunean, garraioetan, etxebizitzan, hirigintzan edo eraginkortasun energetikoan.

2021/09/07 Non ikusten duzu Europa Euskadin?” Argazki Lehiaketa. Ekimenaren helburua da Europa gazteei hurbiltzea, eta Europak bere ingurunearen garapenean nola laguntzen duen islatzea argazki batean; 2020ko deialdia; 2021ko deialdia;
2021/09/22 Euskadik 538 milioi euro jaso ditu Estatuko Administrazioak kudeatzen duen Errekuperazio eta Erresilientzia Mekanismotik (EEM). Ikuspegi kuantitatibotik, agerian geratzen da banaketa kohesio-irizpideekin egiten ari dela. Horrek zigortu egiten ditu Europako funtsen laguntzarekin sustatu nahi diren politika publikoen garapenean posizio erlatibo hobea duten autonomia-erkidegoak, hala nola Euskadi. Gobernuaren iritziz, eta ikuspegi kualitatibotik, aipatu behar da sektoreko batzarretan banatutako funtsak izaera finalista dutela eta Estatuko Administrazio Orokorrak definitu eta diseinatutako eta Europarekin negoziatutako kudeaketa-gomendioekin transferitzen direla, oraingoz autonomia-erkidegoei kontuan hartu gabe, nahiz eta beren eskumen propioen esparruan garatu beharreko jarduerak izan. Gauzatu beharreko jarduketen edukiak egokitzeko gaitasun mugatua izan da. Era berean, autonomia-erkidegoei funtsak banatu zaizkien jarduera finalistek ez dute izaera inbertitzaile edo eraldatzaile argirik. Gehiago erantzuten diote ekonomia suspertzeko finantzaketari, Espainiako ekonomiaren beharrezko eraldaketari baino.
2021/10/19 Mugikortasun berria, trantsizio digitala eta osasun-terapia aurreratuak dira Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari bidaliko dizkion hiru proposamenen ardatza. « Basque Mobility », « Datuaren Ekosistema » eta « Basque Advanced Therapies » herrialde-ikuspegiarekin definitutako hiru proiektu dira, eta Euskadin jasotako Next proiektuak Euskadiko espezializazio adimenduneko hiru arloekin eta ZTBPrekin, Espainiako Berreskurapen Planarekin koherenteak dira, Europak ezarritako epeetan gauzatu daitezkeenak eta euskal ekonomiaren eraldatzaileak direnak.
2021/10/27 Eusko Jaurlaritzak 2021 eta 2023 artean 595 milloi euro jasoko ditu, oraingoz, autonomia-erkidegoaren artean banatuko diren berreskuratze eta erresilentzia mekanismoko europako funtsaren 14.733 milloi euroetatik.
2021/11/18

Bilera EDE Fundazioarekin Euskadi Next funtsen egungo egoerari buruz