Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/01
Belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko laguntza-programa. Operadoreei diru-laguntzak eskainiko dizkie zuntz optikoa eraman dezaten biztanle gutxien dituzten banda zabaleko eremu umezurtzetara, kasu askotan telekomunikazio-azpiegiturarik ez duten gune isolatuetara, eta operadoreak ez dira horietara iritsi, inbertitzaile erakargarririk ez dutelako.
Deialdia, 2021., 2022. eta 2023. urteetarako. Informazio gehiago. (3.000.000.- €) (2020/12/01)
2021/09/28 2021-2024 urteetarako Informazio eta Komunikazio Teknologien Plan Estrategikoa (PETIC) onartzea. Plan horrek Euskal Sektore Publikoko azpiegituren eta komunikazioen proiektuak kudeatzeko eta garatzeko zerbitzuak, prozesuak eta metodologiak antolatu eta egituratzen ditu. Asmo handiko ekimena da, euskal sektore publiko osoaren kudeaketa-eredu komun eta konbergentea arautzen duena, eta, besteak beste, sailei, erakunde autonomoei, zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei, fundazioei, partzuergoei eta abarri eragiten diena. Planak Eusko Jaurlaritzak diseinatutako eta martxoaren 10eko 36/2020 Dekretuak araututako Euskal Sektore Publikoko azpiegituren eta komunikazioen gobernantza-ereduari erantzuten dio. Dekretu horrek IKTen arloan egitura organiko eta funtzional berria ezartzen du. Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrekiko, eragile pribatuekiko eta administrazio publikoekiko harremanetan kudeaketa eraginkorragoa, koordinatuagoa, modernoagoa, hurbilagoa eta arinagoa izan nahi du arlo horretan.
2021/10/26 Erabakia, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin irrati-komunikazioen sarea bateratzeko hitzarmen bat izenpetzeko baimena emateko dena.
2021/12/14 Erabakia, Gobernantza, Berrikuntza Publiko eta Gobernu Digitalaren 2030 Plan Estrategikoa onartzen duena; Ardatz ', Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren gobernantza, berrikuntza publikoa eta gobernu digitala egituratzen duen zeharkako tresna.
2022/02/22 Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzarmen bat sinatzea, ITELAZPI S.A. sozietateak kudeatzen duen Euskadiko Administrazio Orokorraren komunikazio-sarea partekatzeko. Horrela, foru-erakundeak datuak eta mugikortasuneko beste zerbitzu batzuk transmititzeko telekomunikazio-sare partekatu bat izango du, sarea lehendik dauden edo etorkizunean egongo diren beste batzuekin konektatuko dela bermatuko da, bai eta komunikazio kritikoen segurtasuna ere.
2022/05/24 Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP) eta Euskaliten arteko lankidetza-hitzarmena luzatzea, etengabeko hobekuntza eta kudeaketa aurreratua bultzatzeko eta dinamizatzeko.
2022/05/25 Tekgunearen esparruan, Eusko Jaurlaritzak EAEko eta Nafarroako erakundeen arteko lankidetzaren aldeko apustua egin du Administrazioa digitalizatzeko. Euskal Administrazio Publikoarentzako berrikuntza teknologikorako lan eta topagune bat da TEKgunea. Foro honetan, EAEko eta Nafarroako erakundeek, enpresek eta unibertsitateek garatzen ari diren teknologiei, berrikuntza proiektuei eta software garapenei buruzko ezagutza partekatzen dute. Azken batean, erakundeen arteko lankidetza bilgune bat da, herritarrei ematen zaien zerbitzuaren mesedetan.