Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/01
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoen eta eskalen lege-proiektua, onartzea eta Legebiltzarrera igortzea; horri esker, lanpostu bakoitzerako eginkizunak eta titulazioak berrantolatu ahal izango dira, eta Administrazioko talde eta azpitalde profesionalen kopurua sinplifikatuko da. Era berean, prozesuak malgutuko ditu lanpostu bakoitzaren betekizunak eguneratzeko eta aldatzeko, lanbide-titulazioetan gertatzen diren aldaketen arabera.
2021/05/18
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-administrazioetan eta foru-administrazioetan enplegatuen prestakuntza finantzatzeko laguntza-programa.
2021eko deialdia. Informazio gehiago. (591.928.- €) (2021/05/18)
2021/05/25
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (IVAP). Administrazio publikoarekin, zuzenbide publikoarekin edo administrazio-zientziarekin zerikusia duten gaiei buruzko ikerketa sustatzeko laguntza-programa.
2021-2022 Deialdia. (2021/05/25)
2021/06/15
Baimena ematen da prestakuntza-arloko hitzarmenak berritzeko Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen eta Hezkuntza Sailaren, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean. (1.125.569.- €)
2021/09/01 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan sexu-jazarpeneko eta sexuan oinarritutako jazarpeneko kasuetan jarduteko prozedura arautzea onartu da.
2022/05/03 57/2022 Dekretua, maiatzaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren kidego berezien eskalen funtzioak ezarri, espezialitateak arautu eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Espezialitatea sortzen duena.
2022/05/23 61/2022 Dekretua, maiatzaren 17koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko funtzionarioen lanpostuen zerrenda.
2022/06/14 Akordioa, Ivap-en eta Hezkuntza Sailaren artean hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen duena, irakasleak prestatzeko. (441.957.- €)
2022/06/14
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-administrazioetan eta foru-administrazioetan enplegatuen prestakuntza finantzatzeko laguntza-programa.
2022Ko Deialdia
2022/09/14 Prestakuntza arloko hitzarmena IVAPen eta Osakidetzaren artean
2022/11/15 136/2022 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko funtzionarioen lanpostuen zerrenda onartzen duen maiatzaren 17ko 61/2022 Dekretuaren hutsak zuzentzekoa.
2022/12/27

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan jarduera sindikala finantzatzeko. Urterako laguntzaren banaketa onartzekoa.

 

2023/02/28 Erabakia, aintzat hartzekoa Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) eta Sektore Publikoko Emakumeen Elkarteak (AMSP) sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena.
2023/03/01 Lehendakariak, 40. urteurrenean IVAPek Euskal Autogobernuaren berreskurapenean eta Euskal Administrazio berri baten sorreran izan duen papera eskertu eta aitortu du, langileen hautaketa eta prestakuntza beharrei erantzuna emanez, eta euskara zerbitzu hizkuntza gisa ezartezean.
2023/07/18 113/2023 Dekretua, uztailaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko enplegatu publikoentzako telelanari buruzkoa.
2023/09/05

Akordioa, Osakidetza zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen artean prestakuntzaren arloko hitzarmen bat izenpetzeko baimena emateko dena. (2022/06/14)

Erabakia, baimena ematekoa Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren eta IVAP-HAEE Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen artean prestakuntzaarloko hitzarmen bat izenpetzeko.

2023/09/05 Erabakia, baimena ematekoa UPV-EHU Euskal Herriko Unibertsitatearen eta IVAP-HAEE Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen artean prestakuntza-arloko hitzarmen bat izenpetzeko.
2023/09/05
Akordioa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoaren eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen artean prestakuntzaren arloko hitzarmena izenpetzeko baimena emateko dena. (2022/06/14)

Erabakia, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren eta IVAP-HAEE Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen arteko prestakuntza-arloko hitzarmena baimentzekoa.

2023/10/03 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren (Hezkuntza Sailaren bitartez) eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP) arteko hitzarmena, prestakuntzaren arloan.