Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/15
Aldeko balorazioa eman zaio Espainiako Gobernuak egin beharreko transferentziak negoziatzeko egutegiari buruz egin duen proposamen berriari. Egutegi horrek esan nahi du aurtengo otsailean itxitakoa eguneratu egin dela, eta egokitu egin behar izan dela, COVID-19ren eta azken hilabeteetako hauteskunde-deialdien ondoriozko inguruabarren ondorioz, eta horrek hilabete batzuetako atzerapena ekarriko du eskualdaketak gauzatzeko orduan.
2021/05/10
Transferentzien Batzorde Mistoa bildu da, Euskadiri lau eskumen berri eskualdatzeko erabakiak onartzeko: espetxeak, ISSN kode bibliografikoa, errepide bidezko garraioa eta Ondarroako Itsas Barrutiaren egoitza. Espetxeen gaineko eskumena, nolanahi ere, ez da 2021eko urriaren 1era arte iritsiko.
2021/07/07 Gutxieneko Bizi Diru-sarreraren transferentzian aurrerapenik ez dagoela salatzen da. IMVren transferentzia osoa eskatzen da, Gernikako Estatutuaren 10.12 artikuluarekin bat etorriz. Kupoa osorik eskualdatzea eta doitzea eskatzen da.
2021/07/07 172/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak hartu duen erabakia, Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN International Standard Serial Number) esleitzeko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko.
2021/07/07 171/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabaki bat. Erabaki horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak.
2021/07/07 169/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia, espetxe-arloko estatu-legeak betearazteko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa.
2021/07/07 170/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, Estatua-Euskal Autonomia Erkidegoa Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia onartzekoa. Horren bidez, maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez portu-gaietan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko administrazioaren zerbitzuetara atxikitako ondare-bitartekoak gehitzen dira.
2022/02/23 Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak akordio bat itxi dute Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera Euskadira transferitzeko, eta, beraz, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko ditu prestazio ez-kontributibo hori kudeatzeko eginkizunak. Transferentziaren ondorioz, Eusko Jaurlaritza arduratuko da BGD izapidetzeaz, aitortzeaz eta ordaintzeaz, eta amaiera emango dio orain arte Euskal Autonomia Erkidegoan prestazio horren kudeaketa arautzen zuen kudeaketa-gomendioari.
2022/03/16 Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera (IMV) transferitzeko akordioa itxi dute Transferentzien Batzorde Mistoak gizarte prestazio hori Euskal Autonomia Erkidegoari osorik eta denbora mugarik gabe eskualdatu zaiola sinatu du Horrela, gizarte prestazio horrek laster utziko dio Euskal Autonomia Erkidegoan kudeaketa gomendioa izateari. Akordioa lortu ondoren, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du prestazio horren transferentzia osoa, denbora mugarik gabe.
2022/03/31 Euskal Autonomia Erkidegoak Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren prestazio ez-kontributiboaren kudeaketa bere gain hartzeko hitzarmena ezartzeko erabakia.
2022/09/26 Erabaki-proposamena Administrazio Orokorretik Euskal Autonomia Erkidegora laneko segurtasun eta osasunaren arloko eginkizunak eta zerbitzuak eskualdatzekoa (Makineria Egiaztatzeko Zentro Nazionalaren, CNMV, Bizkaian)