Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/22 Eusko Jaurlaritzak Eustat-Euskal Estatistika Erakundearen, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eta Itsasoko Gizarte Institutuaren artean hitzarmen bat sinatzea onartu zuen. Hitzarmen horren helburua da lankidetza-esparru egonkor bat ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eta Itsasoko Gizarte institutuaren fitxategietan eta datu-baseetan jasotako informazioa estatistika-xedeetarako baliatzea arautu behar duen edukiari, baldintzei eta prozedurei dagokienez.
2021/02/08 1/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duena.
2021/06/25 Euskal Autonomia Erkidegoko Higiezin-kredituen Bitartekariak eta Higiezinen Mailegu-emaileak eskuestea eta erregistratzea eta horiek gainbegiratzeko eta zehatzeko eginkizunak arautzeko den Dekretuaren proiektua jendaurrean jartzen da (Ebazpena, 2021eko ekainaren 17koa, Finantza Politikako zuzendariarena).
2021/08/12 191/2021 Dekretua, 2021eko uztailaren 27koa, zeinaren bidez onartzen baita 2021eko Urteko Estatistika Egitaraua.
2022/03/14 Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) 210 estatistika-eragiketa planteatzen ditu guztira 2022ko Urteko Estatistika Egitarauan, aurreko urtean baino bat gutxiago, 21 milioi euroko kostuarekin. 2022 Programaren proposamen hau Eusko Jaurlaritzak onartzen dituen Estatistika Planak garatzeko eta gauzatzeko tresna da. (2021/10/27)
2022ko Estatistika Programa 210 jarduketarekin eta 21 milioi euroko kostuarekin baimentzen duen dekretua onartu da (2022/02/15). EHAAn egindako argitalpena.
2022/03/15 Eustat-Euskal Estatistika Erakundearen, Gizarte Segurantzako Institutu Nazioalaren eta Itsasoko Gizarte Institutuaren arteko hitzarmena sinatzea onartu da. Hitzarmen horren helburua da lankidetza-esparru egonkor bat ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoak Gizarte Segurantzaren Institutu Nazioalaren eta Itsasoko Gizarte institutuaren fitxategietan eta datu-baseetan jasotako informazioa estatistika-xedeetarako baliatzea arautu behar duen edukiari, baldintzei eta prozedurei dagokienez.
Hitzarmenaren argitalpena.
2022/03/15 INEren eta EUSTATen arteko hitzarmena, EAEn etxerik gabeko pertsonei buruzko 2022ko inkesta egiteko.
EHAAn egindako argitalpena.
2022/06/27 EUSTATek, 2023-2026rako EAE-KO Estatistika-Planaren Lege-Aurreproiektuan, 255 Estatistika-eragiketa Planteatzen ditu, guztira, eta 86 milioi euroko kostua.
2022/09/20 Eustaten eta Laudioko udalaren arteko lankidetza-hitzarmena. Horrela, Eustatek esperientzia pilotu bat egingo du Laudioko Udalean, tokiko gobernuaren kudeaketan eta erabakiak hartzen laguntzeko estatistika-datuekin.
2022/12/28

154/2022 Dekretua, abenduaren 13koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko Dekretua bigarrenez aldatzen duena. Horrela, toki-administrazioen kontratu jakin batzuen administrazio-prozedura arinduko da. Informazio gehiago.

2023/01/10 Eusko Jaurlaritzak 2023-2026 Euskal Estatistika Planarena eta Euskal Autonomia Erkidegoko estatistikari buruzko Legea aldatzeko lege proiektua onartu zuen.

Eusko Legebiltzarrak honako lege hau onartu zuen: 10/2023 Legea, azaroaren 9koa, 2023-2026 Euskal Estatistika Planarena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko Legea hirugarren aldiz aldatzekoa.
2023/02/17 Agindua, 2023ko otsailaren 13koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura ematen diren laguntzen eta dirulaguntzen esparruan bai zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bai dirulaguntzak itzultzeari buruzkoak betetzen direla egiaztatzeari buruzkoa.
2023/06/06 Eustat eta Ein lankidetzan arituko dira nekazaritza-ustiategiei buruzko 2023ko inkesta egiteko.
2023/10/24

143/2023 Dekretua, urriaren 3koa, Euskadiko Ondarearen Erregelamendua onartzen duena.

2023/12/13 EUSTATek guztira 232 Estatistika-Eragiketa planteatzen ditu 2024ko estatistika-programan, 24,7 milioi euroko kostuaz.
2023/12/21 Gobernu Kontseiluak Finantzen Euskal Institutuaren Legearen Proiektua onartu du, finantzaketa publikoko tresnen kudeatzaile gisa duen eginkizuna sendotzeko. (30/05/2023)

Eusko Legebiltzarrak Finantzen Euskal Institutuaren Legea onartu du. EHAA.
2023/12/21

Dirulaguntzei buruzko Legearen Proiektua onartu da, genero-ikuspegia barne hartzen duena eta laguntzak eskuratzea errazten duena, behar ez diren administrazio-kargak ezabatzen baititu. (2023/04/18)

Eusko Legebiltzarrak Euskadiko Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzen duen Legea onartu du. EHAA.

2023/12/27 Bilboko, Arabako eta Gipuzkoako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialei zuzeneko dirulaguntza eman zitzaien, Euskal Autonomia Erkidegoko norberaren konturako langileei edo langile autonomoei zuzendutako borondatezko gizarteaurreikuspeneko sistema osagarri bat eratzeko. (100.000.-€) (2023/11/28)

Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bilboko eta Gipuzkoako merkataritza-ganberek adostu dute autonomoentzako aurreikuspen-sistema bat abian jartzea BGAE baten bidez.
2024/01/26 Gizarte Aurreikuspenaren Euskal Kontseiluak berretsi egin du Euskadiko gizarte aurreikuspeneko erakundeen dekretu berria, lehentasunezko enplegu-sistema sendotzeko.
2024/02/05

6/2024 Dekretua, urtarrilaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko aseguru- eta berraseguru-banatzaileen Administrazio-erregistroa sortu eta arautzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera gainbegiratzeko dena.

2024/02/29 13/2024 Dekretua, otsailaren 13koa, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei buruzko hainbat dekretu aldatzekoa.
2024/02/29 Agindua, 2024ko otsailaren 13koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, zeinaren bidez garatzen baitira borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen jarduera jakin batzuk arautzeko maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuaren zenbait manu.
2024/03/26 36/2024 Dekretua, martxoaren 26koa, 2024ko Urteko Estatistika Programa onartzekoa. 232 estatistika-eragiketa aurreikusten ditu, 24,7 milioi euroko kostuarekin.