Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/30

Aldez aurreko iragarpena egin eta data berretsi ondoren, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa bildu zen, eta zorpetzeko gaitasun propioa aitortu zien foru-aldundiei; hitzartutako defizitaren % 2,6ri foru-aldundientzako berariazko % 0,9 gehitu zitzaion, eta 2020an % 3,5era iritsi da euskal erakundeentzat; 2021erako defizita % 3,0n finkatzea lortu zen (% 2,2 Eusko Jaurlaritzarentzat eta % 0,8 foru-aldundientzat), eta horrek aurrekontuak modu sendoagoan egiteko prozesua hastea ahalbidetu zuen.; Eusko Jaurlaritzaren zor publikoaren helburua 2020rako % 16,3n eta 2021erako % 16,9n ezartzea erabaki zen, hau da, 10.821 milioi euro eta 12.440 milioi euro lortzea. Halaber, finantza-arloko akordioak hartu ziren: a) 2019ko behin betiko zerga berezien ondoriozko kupo likidoak eta finantza-konpentsazioak, eta 2020rako behin-behineko zenbatekoak, eta b) Euskal Autonomia Erkidegoari 2018rako eta 2019rako dagokion behin betiko finantzaketa eta 2020ko behin-behineko finantzaketa, enplegu-politika aktiboei lotutako kostuagatik.

2021/05/10 Ogasuneko sailburuordeak Itunak eta Adconcordiamek antolatutako "IX. Finantza Publikoak eta Zorraren Iraunkortasuna" jardunaldietan parte hartu du. Bere hitzaldian, aurrekontu-egonkortasunaren arloan Estatuarekiko koordinazioaren eta lankidetzaren oraina eta etorkizuna aztertzen ditu, orain arte egin diren akordioei erreferentzia eginez, eta garrantzitsutzat jotzen du Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak euskal erakundeentzako defizit- eta zor-helburuak adosteko deialdia egitea.
2021/10/22 Maiatzaren 23ko 12/2002 Legeak onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordeko kideen izendapena formalizatzen da (2021/09/10)
Euskal Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordea sei urterako berritu da.
2022/05/25 Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordearen Erregelamendua aldatzen da.