Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/29 Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak (EIBM-CMCE) oraindik itundu barik zeuden hiru zerga-figurak ituntzea erabaki du: Finantza Transakzioen gaineko zergak, Zerbitzu Digitalak eta merkataritza elektronikoaren BEZa.
2021/10/22 Ekonomia eta Ogasuneko sailburua, berak hala eskatuta, Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordean agertu da, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak uztailaren 29ko bileran hartutako erabakien berri emateko.
2022/01/28 Bisita instituzionala Europako Behatoki Fiskalera —Paris School of Economics-en mende dago— eta ELGAra, Euskal Ekonomia Ituna nazioarteko errealitate fiskal berrira egokitzeko formula aztertzeko, eta bi foroetan Euskal Autonomia Erkidegoaren adierazle ekonomiko eta sozialak azaltzeko, BPGd-tik haratago doan ikuspegi ekonomiko batean lan egiten jarraitzeko.
2022/11/17 Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak bi zerga berri itundu ditu —Berrerabili Ezin Diren Plastikozko Ontzien gaineko Zerga Berezia eta Hondakinak Zabortegian Uztearen, Erraustearen eta Batera Erraustearen gaineko Zerga—, baita Euskal Ekonomia Ituna Berotegi Efektuko Gas Fluoratuen gaineko Zergan sartutako aldaketetara egokitzea ere.
2022/12/27 Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak (EIBMk) erabaki du fortuna handien gaineko zerga ituntzea eta Euskadik parte hartzea energiaren aldi baterako kargan, eta kreditu-erakundeentzako eta kredituko finantza-establezimenduentzako aldi baterako kargan.
2023/04/04 Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 9/2023 Legea, apirilaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena.