Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/30
Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen Akordioa argitaratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuari dagokionez.
2021/03/22
Akordioa, Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearena, honako lege honen arlokoa: 11/2019 Legea, abenduaren 20koa, Euskadiko Kooperatibei buruzkoa.
2021/10/18 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen Akordioa argitaratzea xedatzen da, Covid-19a kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 Legearekin lotuta
2022/03/28 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako aldebiko lankidetza-batzordearen akordio bat, Euskadiko natura-ondarea kontserbatzeari buruzko azaroaren 25eko 9/2021 Legearen arlokoa.
2022/04/25 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako aldebiko lankidetza-batzordearen 2022ko martxoaren 23ko Erabakia. Erabaki hori honako lege honen arlokoa da: 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena.
2022/04/25 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako aldebiko lankidetza-batzordearen 2022ko martxoaren 23ko erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legeari buruzkoa.
2022/04/27 Akordioa, 2022ko martxoaren 30ekoa, Estatutoko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearena, Covid-19 pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 Legeari buruzkoa.
2022/07/28 Estatuko Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2022ko ekainaren 30eko akordioa argitaratzea, Euskadiko Natura Ondarea kontserbatzeari buruzko azaroaren 25eko 9/2021 Legeari dagokienez
2022/10/25 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen Akordioa, 2022ko irailaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legeari buruzkoa.
2022/10/26 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen akordio bat, 2022ko irailaren 26koa. Akordio hori honako lege honen arlokoa da: 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzkoa.
2022/11/16 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2022ko urriaren 14ko Akordioa; EAE jarduera fisikoaren eta kirolaren arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko ekainaren 30eko 8/2022 Legearen gainekoa da akordioa.
2023/04/14 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2023ko martxoaren 22ko Akordioa, Estatuaren 2023ko Aurrekontu Orokorrei- buruzko abenduaren 23ko 31/2022 Legeari buruzkoa.
Ehaa
2023/04/14 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2023ko martxoaren 13ko Akordioa, Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legeari buruzkoa.
EHAA
2023/04/14 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2023ko martxoaren 8ko Akordioa, Kiroleko Dopinaren aurkako Legea bigarrenez aldatzen duen abenduaren 15eko 13/2022 Legeari buruzkoa.
EHAA
2023/04/14 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2023ko martxoaren 15eko Akordioa, Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera fisikoaren eta kirolaren arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko ekainaren 30eko 8/2022 Legearen gainekoa.
2023/06/27 Argitara ematen baita Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2023ko ekainaren 5eko Akordioa, Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legeari buruzkoa.
2023/06/27 Argitaratzeko Estatuko Administrazioak eta Euskal utonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batrordearen 2023ko ekainaren 5eko Akordioak, Kirolerako dopinaren aurkako Legearen bigarren aldaketa egiteko abenduaren 15eko 13/2022 Legeari buruzkoa
2023/07/10 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen Akordioa, 2023ko ekainaren 22koa. Akordoio hori lege honen arlokoa da: 1/2023 Legea, martxoaren 16koa, Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzkoa.
2023/07/10 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen akordioa, 2023ko ekainaren 28koa, Animalien eskubideak eta ongizatea babesteko martxoaren 28ko 7/2023 Legeari buruzkoa.
2023/09/07 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen akordioa, 2023ko uztailaren 11koa. Akordio hori lege honen arlokoa da: 2/2023 Legea, martxoaren 30ekoa, Euskadiko Jarduera Fisikoari eta Kirolari buruzkoa.
2023/09/07 Estatuko Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko aldebiko lankidetza-batzordearen 2023ko abuztuaren 11ko akordioa argitaratzea, Etxebizitzarako Eskubidearen Aldeko maiatzaren 24ko 12/2023 Legeari dagokionez. Alderdien arteko negoziazioa aktibatzen da, Konstituzio Auzitegian errekurtsoa jartzea saihesteko.
2023/11/15 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen akordioa, 2023ko urriaren 18koa. Akordio hori honako lege honen arlokoa da: 7/2023 Legea, ekainaren 29koa, Euskal Zibersegurtasun Agentzia sortzekoa.
EHAA
2023/12/21 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen akordioa, Euskal Administrazio Publikoen Zigortzeko Ahalmenari buruzko martxoaren 16ko 1/2023 Legeari buruzkoa.
2023/12/30 Estatuak eskumen-akatsak zuzendu dituelako.Eusko Jaurlaritzak ez du konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsorik aurkeztuko Konstituzio Auzitegian (KA) animalien eskubideak eta ongizatea babesteko Estatuko Legeari buruz.
EHHA
2024/01/23 Akordioa, Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearena, 2023ko abenduaren 21ekoa, euskal administrazio publikoen zehatzeko ahalmenari buruzko martxoaren 16ko 1/2023 Legeari buruzkoa.
2024/01/29 Ebazpena, 2024ko urtarrilaren 8koa, zeinaren bidez argitara ematen baita Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen Akordioa, 2024ko urtarrilaren 8koa. Akordio hori lege honen arlokoa da: 7/2023 Legea, martxoaren 28koa, Animalien Eskubideak eta Ongizatea Babestekoa.
2024/01/29 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen akordioa, 2024ko urtarrilaren 12koa, Euskadiko Jarduera Fisikoari eta Kirolari buruzko martxoaren 30eko 2/2023 Legeari buruzkoa.
2024/01/31 Bizitzeko Gutxieneko Diru Sarrera epaia. Konstituzio Auzitegiaren Osoko Bilkurak aho batez babestu du Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak kudeatzea bizitzeko gutxieneko diru sarrera. (2024/01/31)
2024/04/02 Ebazpena, 2024ko otsailaren 23koa, zeinaren bidez argitara ematen baita Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen akordio bat, 2024ko otsailaren 22koa. Akordio hori honako lege honen arlokoa da: 7/2023 Legea, ekainaren 29koa, Euskal Zibersegurtasun Agentzia sortzekoa.