Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/10 Jaurlaritzak, lehendakariorde lehenengoa eta Segurtasuneko sailburuak proposatuta "XII. legegintzaldiko legegintza-programa" onartu du. Programa horrek Eusko Jaurlaritzaren hurrengo lau urteetako legegintza-ekintzaren plangintza zehazten du.
2021/02/09

Jaurlaritzak, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak proposatuta, adierazi du Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera fisiko eta kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko lege-proposamena, Eusko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak legebiltzar taldeek aurkeztatutakoa, aintzat hartzearen aldeko irizpidea duela.

2021/04/13
2021erako Urteko Araugintza Plana argitaratzea onartzen duen erabakia. urten Jaurlaritzako sail bakoitzak Gobernu Kontseiluan onartzeko aurkeztuko dituen arau-ekimenak (lege-aurreproiektuak eta dekretuak) jasotzen ditu planak. Plana Irekia gardentasun-atarian argitaratuko da, herritarren beharrezko informazioa, lankidetza eta parte-hartzea bermatzeko.
2021/04/13 Jaurlaritzak aldeko iritzia adierazi zuen COVID-19 pandemia kudeatzeko neurriei buruz Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeek egindako lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez. Eusko Legebiltzarrari dagokio, egituraz eta modu iraunkorrean, Euskadin herritarren, erakundeen, administrazioen eta pertsona publiko eta pribatuen portaera, konpromisoa eta erantzukizuna antolatzea, pandemiari aurre egin ahal izateko; Legebiltzarrak, 2/2021 Legea, ekainaren 24koa, COVID-19aren Pandemia Kudeatzeko Neurriei buruzkoa, onartu du.
2021/06/22 Eusko Jaurlaritzak aldeko irizpidea adierazi du Eusko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeek lagun egiteko animaliak babesteko egindako lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez, indarrean dagoen legea eguneratu eta hobetzen duelako eta gizarte-eskaerei erantzuten dielako, Euskadi Europako gizarte aurreratuenen buruan kokatuz, konpainiako animaliak eta animalia guztien tratu ona errespetatzeari eta babesteari dagokionez.
2021/08/31 Espetxeetarako AukerakGizarteratzearen Euskal Agentzia sortzeko lege-proiektua onartu da. Legebiltzarrak 2021eko irailaren 30ean onartu zuen: 3/2021 Legea Aukerak, Gizarteratzearen Euskal Agentzia, sortzekoa.
2021/09/14 Jaurlaritzak aldeko irizpidea adierazi du Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legea aldatzeko lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez. Horrela, bete egiten da Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2020ko maiatzeko akordioa, Estatuko Administrazio Orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artekoa, arauaren baldintza batzuei buruzko eskumen-desadostasunen aurrean. Lege-proposamena Eusko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos (EAJ), Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak (PSE) eta Grupo Vasco Popular-Ciudadanos (PP+Ciudadanos) legebiltzar-taldeek egin dute.
2021/11/23

Euskal administrazio publikoen zigortzeko ahalari buruzko lege-proiektua onartu da. Arauak prozesuak sinplifikatzen ditu eta herritarren bermeak indartzen ditu arau-hauste administratiboen aurrean zehatzeko prozesuetan. Sistema errestauratiboen printzipioetan eta balioetan oinarrituta dago, zehapen- eta zigor-erregimenen aurrean.

2022/02/08 Jaurlaritzaren aurkako irizpidea adierazteko erabakia, Elkarrekin Podemos - IU legebiltzar-taldeak Euskal Autonomia Erkidegorako osasun mentalari buruz egindako lege-proposamena aintzat hartzeari buruzkoa. Gobernu Kontseiluaren ustez, Euskal Autonomia Erkidegorako Osasun Mentalari buruzko lege batek ez luke ekarpen berririk egingo, bermatu nahi dituen eskubideak deskribatuta eta gure osasunari eragiten dioten gaixotasun eta patologiei buruzko lege eta jarduera-planetan jasota baitaude.
2022/02/22 Erabakia, Jaurlaritzaren aurkako irizpidea adierazteko, Euskal Herria Bildu legebiltzar-taldeak egindako lege-proposamena, alokairu soziala hirigintzatik sustatzeari buruzkoa, aintzat hartzeari buruzkoa. Gobernu Kontseiluaren ustez, hirigintza-plangintzatik alokairu soziala sustatzeari buruzko lege-proposamenak ez du kontuan hartzen Euskadin lege-arauketa bat dagoela baliabide publiko erabilgarri guztiak barne hartzen dituena, lurzoruak barne. Zehazki, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak eta Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legeak eremu hori arautzen dute.
2022/03/08 Erabakia, Eusko Legebiltzarreko Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos-IU taldeek egindako lege-proposamena aintzat hartzeari buruz Jaurlaritzak emandako aldeko irizpidea adierazteko dena. Lege-proposamen horrek transexualen genero-identitatea ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legea bigarrenez aldatzen du.
2022/03/08

Jaurlaritzaren aurkako irizpidea adierazteko erabakia, baldintzarik gabeko oinarrizko errenta baterako Legegintzako Herri Ekimena kontuan hartzeari buruzkoa.

.
2022/03/15 Erabakia, 2022. Urterako Urteko Araugintza Plana argitaratzea onartzen duena. Planak jasotzen ditu aurten Jaurlaritzako sail bakoitzak Gobernu Kontseiluan onartzeko aurkeztuko dituen arau-ekimenak (Lege-aurreproiektuak eta Dekretuak). Plana Irekia gardentasun-atarian argitaratuko da, herritarren beharrezko informazioa, lankidetza eta parte-hartzea bermatzeko
2022/05/31 Erabakia, Jaurlaritzaren aurkako irizpidea adieraztekoa, Euskal Herria Bildu taldeak  Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legea aldatzeko egindako lege-proposamena aintzat hartzeari buruzkoa.
2022/06/14 Jaurlaritzaren irizpidea adierazteko erabakia, Elkarrekin Podemos - IU legebiltzar-taldeak Euskadiko sexu- eta ugalketa-eskubideei buruz egindako lege-proposamena gaitzesteari buruzkoa, eskubide horiek dagoeneko bermatuta daudelako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legean eta Jaurlaritzaren beste plan batzuetan, eskubide horiek egikaritzea eta sexu- eta ugalketa-osasuna bermatzeko beste jarduera batzuk aurreikusten direlako.
2022/06/28 Erabakia, Jaurlaritzaren aldeko irizpidea adieraztekoa, Euskal Herria Bildu legebiltzar-taldeak autokontsumoaren tramitazioa errazteko egindako eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea aldatzen duen lege-proposamena aintzat hartzeari buruzkoa
2022/11/22 Erabakia, zeinaren bidez Jaurlaritzaren ezezko iritzia ematen baita Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legea aldatzeko Elkarrekin Podemos - IU legebiltzar- taldeak egindako lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez. Hauteskunde-administrazioa hauteskunde-propagandaren bidalketa zentralizatuaz arduratzea baztertu da.
2023/01/24 Erabakia, zeinaren bidez Jaurlaritzaren aurkako iritzia ematen baita, Euskal Herria Bildu legebiltzar-taldeak Iritzi-Azterlanen Zentroa sortzeari buruz egindako lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez.
2023/02/07 Lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez, Jaurlaritzaren kontrako irizpidea adierazteko erabakia EH Bildu legebiltzar taldeak egindakoa, jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulego bat sortzeko.
2023/02/14 2023. urterako Urteko Araugintza Plana onartzekoa. Planak Gobernu Kontseiluan onartzeko aurkeztu asmo diren arau-ekimenak jasotzen ditu (lege-aurreproiektuak eta dekretuak).
2023/03/14 Erabakia, Jaurlaritzak bere  aldeko iritzia azaltzekoa Euskal Sozialistak talde parlamentarioak aurkeztutako legeproposamen honi buruz: Legeproposamena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea aldatzekoa.
2023/03/28 Erabakia, Jaurlaritzak bere kontrako iritzia azaltzeko Euskal Herria Bildu talde parlamentarioak aurkeztutako legeproposamen honi buruz: garatu gabeko lurzoru urbanizagarria lehengo egoerara itzultzeari buruzko Lege-proposamena.
2023/03/28 Erabakia, Jaurlaritzak bere aldeko iritzia azaltzekoa legeproposamen honi buruz: Legeproposamena, Inklusiorako eta Dirusarrerak Bermatzeko Euskal Sistemari buruzko abenduaren 22ko 14/2022 Legea aldatzekoa.
2023/04/04 Lege-proposamena kontuan hartzearen aldeko irizpidea adierazten da. Horren helburua da baliabide publikoak jaso ondoren deslokalizaziora doazen enpresak azken hamar urteetan jasotako laguntza guztiak itzultzera behartuta geratzea. Proposatzen da egokia izango dela laster onartuko den dirulaguntzen araubidea arautzen duen Lege Proiektuaren Legebiltzarreko izapidetzea Lege Proposamen honekin batera harmonizatzea eta izapidetzea, Eusko Legebiltzarrak kontuan hartzen badu.
2023/05/16 Erabakia, interes-taldeen eragin-jarduera arautzen duen legeproposamena aintzat hartzeari buruz Jaurlaritzak duen kontrako iritzia adieraztekoa
2023/05/16 Erabakia, Arartekoaren Erakundea sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 Legea aldatzeko egindako lege-proposamena aintzat hartzeari buruz Jaurlaritzak duen kontrako iritzia adieraztekoa. Ez zaio komeni arartekoari zehatzeko gaitasuna ematea.
2023/05/23 Jaurlaritzak bere aldeko iritzia azaltzeko lege-proposamen honi buruz: Euskal Autonomia Erkidegoan erreferentziako merkaturatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari Gizarte Bonu Termikoa Kudeatzeko eta Ordaintzeko informazioa ematea arautzekoa
2023/07/11 Sei legeren euskarazko bertsioa eguneratu eta harmonizatzeko legegintzako dekretuak onartu dira. Hona hemen lege eguneratuak:
- 1/1980 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakundeen Egoitzari buruzkoa.
- 16/1983 Legea, uztailaren 27koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP) Araubide Juridikoari buruzkoa.
- 8/1983 Legea, apirilaren 14koa, Euskadiko Ereserki Ofizialari buruzkoa.
- 1/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa.
- 2/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitatez kanpoko Irakaskuntzako Irakasleen Kidegoei buruzkoa.
- 4/1997 Legea, maiatzaren 30ekoa, Mondragon Unibertsitatea aitortzekoa.
2023/09/22 Legegintzako dekretuak onartzen dira, sei legeren euskarazko bertsioa eguneratzeko. Ekimenaren helburua da hizkuntza-ikuspegitik idazketa desegokia eragin lezakeen segurtasun juridikorik eza saihestea. Eragindako legeak honako hauek dira: Euskadiko ereserki ofizialarena, EAEko erakundeen egoitzarena, IVAPen araubide juridikoarena, Euskal Eskola Publikoarena, EAEko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako irakasleen kidegoena eta Mondragon Unibertsitatearen aintzatespenarena.
2023/11/14

Erabakia, Jaurlaritzak aldeko irizpidea adieraztekoa, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legea aldatzeko lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez.

2023/11/28 Gobernuak, XII. legegintzaldiko legegintza-programa betez, honako lege-proiektu hauek onartu ditu: Euskadiko natura-ondarea kontserbatzeari buruz (2020.10.24); Gazteriarena (2020.10.24); Euskadiko Ingurumen Administrazioarena (2020.11.03); Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egiteko dena (2020/11/17); ; Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Kidego eta Eskalei buruz (2020/12/01); Euskal Sektore Publikoarena (2020/12/29); Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarena (2021/03/23); Euskadiko Dokumentu Kudeaketa Integralari eta Dokumentu Ondarearirena (2021/04/20); Kasazio Zibileko Euskal Errekurtsoa (2021/06/01); Kultu-lekuen, kultu-zentroen eta erlijio-aniztasuna (2021/06/15); Landa garapena (2021/06/29); Euskal Enplegu Publikoarena (2021/07/06); Ekarpenena (2021/07/27); Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoarena (2021/07/27); Euskadiko jarduera fisikoaren eta kirolarena (2021/07/27); Zehapen Ahalari buruzko Legeren aldaketa egiteko dena (2021/11/23); Kiroleko dopinaren aurkako Legearen bigarren aldaketa egiteko dena (2021/12/28); Euskadiko kontsumitzaile eta erabiltzaileen Estatutuarena (2022/03/15); Euskadiko Mugikortasun Jasangarriarena (2022/03/29); Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemarena (2022/05/10); Euskadiko Osasun Publikoarena (2022/07/26); 2023-2026 Euskal Estatistika Planarena eta Euskal Autonomia Erkidegoko estatistikari buruzko Legea aldatzearena (2023/01/10); Prebentzio-, suteen itzalketa eta salbamnedu-zerbitzuena (2023/02/21); Euskadiko Gardentasunarena
2024/02/22 Erabakia, aintzat hartzekoa 2023ko Urteko Araugintza Planaren betearazpen-memoria.
2024/02/22 Erabakia, 2024. urterako Urteko Araugintza Plana onartzekoa. Planak Jaurlaritzako sail bakoitzak aurten Gobernu Kontseiluan onartzeko aurkeztu asmo dituen arau-ekimenak jasotzen ditu (lege-aurreproiektuak eta dekretuak). Gobernantza eta Autogobernu Sailarekin lankidetzan.
EHAA