Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/25 Euskal erakundeentzako gida praktiko bat argitaratu da, Agenda 2030en aplikazioari eta Garapen Jasangarriko Helburuen alde egiteko moduari buruzkoa. Gida 17 eragileren parte-hartze prozesu baten emaitza da. Eragile horiek emaitza bateratu dute, eta Euskadi 2030 Gunea izena jaso du.
2021/03/09
Gobernu Kontseiluan 2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programaren zirriborroa aurkeztu zen. Programa horren xedea da legegintzaldi honetarako kontratu sozialaren kultura sustatzea, GJHek eta 2030 Agendak egungo munduan duten esanahiaren eta konpromisoaren inguruan. Programa honetan ezarritako lehentasunak lau dira:
  • 2030 Agendaren dibulgazioa hobetzea eta zabaltzea, eta GJHek islatzen duten eraldaketan txertatzeko mekanismoak antolatzea, 2030 Agenda Euskadi Gizarte Kontratua programa sustatuz.
  • Sailen arteko, erakundeen arteko eta gizarteko gobernantza-mekanismoak eguneratzea, 2021-2024 aldirako agente anitzeko foro bat sortuz, Nazio Batuek ezarritako Ekintzarako Hamarkadaren helburuekin bat etorriz.
  • Garapen Jasangarriko Helburuak betetzeko euskal ekarpenaren lerrokatze-, jarraipen- eta ebaluazio-mekanismoak lehentasun berrietara egokitzea.
  • Lehentasunak ezartzea. Konpromiso traktoreen eta proiektu enblematikoen panel bat egitea eta sustatzea, Eusko Jaurlaritzak 2030 Agendaren arloan duen zehaztapena irudikatzeko
2021/06/29
2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programa onartzeko erabakia. Nazio Batuen Ekintzaren Hamarkadari erantzungo dioten lehentasunezko 4 ardatz ezartzen ditu: dibulgazioa, koordinazioa, ebaluazioa eta lehenespena. Lehenesteko azken ardatz horretan 7 trakzio-konpromiso eta 7 proiektu zehazten dira, Eusko Jaurlaritzak GIHei dagokienez duen determinazioa adierazten dutenak. Programa hau Trantsizio Sozialeko eta Agenda 2030eko Idazkaritza Nagusiaren 2021-24 lan-plana da, eta haren xedea da kontratu sozialaren kultura sustatzea, Garapen Jasangarriko Helburuen ikuspegi eraldatzaileari lotuta.