Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/25 Euskal erakundeentzako gida praktiko bat argitaratu da, Agenda 2030en aplikazioari eta Garapen Jasangarriko Helburuen alde egiteko moduari buruzkoa. Gida 17 eragileren parte-hartze prozesu baten emaitza da. Eragile horiek emaitza bateratu dute, eta Euskadi 2030 Gunea izena jaso du.
2021/03/09 Gobernu Kontseiluan 2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programaren zirriborroa aurkeztu zen. Programa horren xedea da legegintzaldi honetarako kontratu sozialaren kultura sustatzea, GJHek eta 2030 Agendak egungo munduan duten esanahiaren eta konpromisoaren inguruan. Programa honetan ezarritako lehentasunak lau dira: 2030 Agendaren dibulgazioa hobetzea eta zabaltzea, eta GJHek islatzen duten eraldaketan txertatzeko mekanismoak antolatzea, 2030 Agenda Euskadi Gizarte Kontratua programa sustatuz. Sailen arteko, erakundeen arteko eta gizarteko gobernantza-mekanismoak eguneratzea, 2021-2024 aldirako agente anitzeko foro bat sortuz, Nazio Batuek ezarritako Ekintzarako Hamarkadaren helburuekin bat etorriz. Garapen Jasangarriko Helburuak betetzeko euskal ekarpenaren lerrokatze-, jarraipen- eta ebaluazio-mekanismoak lehentasun berrietara egokitzea. Lehentasunak ezartzea. Konpromiso traktoreen eta proiektu enblematikoen panel bat egitea eta sustatzea, Eusko Jaurlaritzak 2030 Agendaren arloan duen zehaztapena irudikatzeko
2021/06/29 2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programa onartzeko erabakia. Nazio Batuen Ekintzaren Hamarkadari erantzungo dioten lehentasunezko 4 ardatz ezartzen ditu: dibulgazioa, koordinazioa, ebaluazioa eta lehenespena. Lehenesteko azken ardatz horretan 7 trakzio-konpromiso eta 7 proiektu zehazten dira, Eusko Jaurlaritzak GIHei dagokienez duen determinazioa adierazten dutenak. Programa hau Trantsizio Sozialeko eta Agenda 2030eko Idazkaritza Nagusiaren 2021-24 lan-plana da, eta haren xedea da kontratu sozialaren kultura sustatzea, Garapen Jasangarriko Helburuen ikuspegi eraldatzaileari lotuta.
2021/07/06 166/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, Euskadin Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroa sortu eta arautzen duena. Erakunde arteko organo bat da, lankidetzarako eta aholkularitzarako, 2030 Agenda Euskadiko politika publikoetan harmonizatzen eta garatzen laguntzeko.
2021/10/20 Eusko Jaurlaritza eta Eudel elkarlanean ari dira Euskadiko 2030 Agenda toki-ekintzatik gauzatzeko. Udalek Euskadiko 2030 Agendari egiten dioten ekarpena bermatu nahi da, maila anitzeko gobernantzatik eta inplikatutako eragile guztien arteko lankidetzatik heldu behar zaion erronka global gisa.
2021/11/09 Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroa, gobernantza erakundeen eta gizarte-eragileen artean partekatzea bultzatuko duen foroa eratu da. Bere Osoko Bilkuran “Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren eragile Anitzeko Foroaren egitura, lehentasunak eta lehen lan-agenda” dokumentua onartu da. Edukiaren arabera, Foroak honako organo hauek izango ditu: Osoko Bilkura, Batzorde Iraunkorra eta bost Lantalde: Gobernantza, Bultzatu 2050 Euskadiko Hiri Agenda, Eraldaketa Soziala, Eraldaketa Energetiko-Klimatikoa eta Eraldaketa Ekonomiko-Digitala
2022/02/15 23/2022 Dekretua, otsailaren 15ekoa, 2030 Agendaren Bonu Programako diru-laguntzak arautzen dituena. Sektore- edo eskualde-mailako, tokiko eta auzoko elkarteei eskala txikiko jarduerak sustatzeko aukera ematen die. Helburua da dibulgazio-, hezkuntza-, prestakuntza- edo herritarren partaidetza-ekimenak ugaritzea. (500.000.- €)
2022/03/29

Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroaren osoko bilkurak 2022ko kudeaketa-plana onartu du. Foro horrek bideratzen du 2030 Agendaren gobernantza partekatua erakundeen eta gizarte-eragileen artean. Foroaren Lehendakaritzaren bigarren Adierazpena aurkestu da, Ukrainaren inbasioak GJHetan duen eraginari buruzkoa.

2022/07/04

2030 Agenda Bonuen Programaren 2022rako dirulaguntzen deialdia ebazpena. Informazio gehiago.

2022ko Esleipena
2022/07/12 Euskadiko 2030 Tokiko Agenda eta tokiko ekintza iraunkorra sustatzeko adierazpen instituzionala. Hitzarmenak Euskadin tokiko iraunkortasuna sustatzeko lankidetza- eta lankidetza-esparrua ezartzen du Udalsarea 2030 Udalerri Iraunkorren Euskal Sarearen bitartez. Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du Euskadiko 2030 Tokiko Agenda eta tokiko ekintza iraunkorra sustatzen duen erakundearen zeregina. Lehendakaritza arduratuko da Udalsarea 2030 Agenda 2030en esparruan integratzen dela bermatzeaz, Foro Multiagentearen bitartez. Udalsarea 2030en akordio berriak inplikazio politikoa eta jasangarritasunarekiko konpromisoa suspertzen lagunduko du, garapen iraunkor globalari tokiko ekarpena ikusarazteko aukera emanez eta Euskadi erreferente gisa kokatuz arlo horretan.